افشای شکنجه گران زندان قزلحصار – قسمت دوم
اسامی و مشخصات ۲۱۶ زندانبان و شکنجه گر
10.08.2022 - 09:23
تهیه و تنظیم:
سایت جوانه

قسمت دوم از مجموعه افشای شکنجه گران زندان قزلحصار شامل اسامی و مشخصات ۸۵زندانبان و شکنجه گر

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۹ مرداد ۱۴۰۱، دومین قسمت از مجموعه افشای شکنجه گران زندان قزلحصار از نظرتان می گذرد. در این مجموعه اسامی و مشخصات ۸۵ زندانبان دیگر به همراه تصاویر ۷۹ تن از آنان منتشر شده است.

در قسمت اول این افشاگری اسامی ۷۰ تن بهمراه تصاویر ۵۰ تن از آنان منتشر شده بود.... ادامه مطلب:

افشای شکنجه گران زندان قزلحصار - قسمت دوم؛ اسامی و مشخصات ۲۱۶ زندانبان و شکنجه گر (javanehha.com)

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کانون حقوق بشری نه به زندان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما