رفتن به محتوای اصلی

آقای تقی روزبه! وقت آن است که آن کپسول سیانور را از زیر زبان تان بردارید!
29.08.2022 - 09:12

 

 مقاله آقای تقی روزبه را که میخواندم نمیتوانستم حیرت نکنم! در یک آن جوان بیست و دو سه ساله دهه 1340 و 50  در نظرم مجسم شد که زمانی نماز میخواند. دینش را از او گرفتند. اما نیاز داشت جای آن را با یک ایدئولوژی پر کند. مثل سیگاری هایی که وقت ترک سیگار باید یک چیزی توی دهن شان باشد که عادت اعتقادی مغز را پاسخی بدهند. سیانور یک بت بود که جای نماز و اعتقاد به الله را گرفت.  لذا این جوان شد تروریست و در خانه های تیمی با کپسول سیانور زیر زبان میخواست سرنوشت من و شما را در دست بگیرد و در سیاهکل آن افتضاح را ببار آورد. به عکس بالا خوب دقت کنید. آیا مو بر تن تان سیخ نمی کند؟ آیا حاضرید سرنوشت سیاسی تان را به کسی بدهید که این کپسول را زیر زبان دارد؟ اگر کسی این کپسول را به فرزند جوان شما بدهد که زیر زبان بگذارد.. نظرتان چیست؟ 

در مورد انقلابیون ایران، آن جوان سابق، امروز هم اگر سیانور زیر زبان ندارد اما یک ساچمه یا دانه ای از تسبیح را زیر زبانش دارد که عادتش را تسکین بدهد. مغز او ایدئولوژیک و مذهبی فکر می کند. سابقا نماز میخواند و سخت اعتقاد داشت و با کپسول سیانور مثل یک طلسم ایمانش به  هدفش گره میخورد. آن جوان دیروز، امروز هم در پیرانه سری  رگه های کلفت قصاص اسلامی را در خود دارد. سالها جای اصطلاح قصاص را با اعدام انقلابی عوض کرده بود و اگر امروز حقوق بشر را دکوراسیون نمیداند و اعتقاد دارد این را مدیون رونالد ریگان است.  آن چپ و مجاهد دیروز، برای همین بود که وقتی رژیم شاهنشاهی سقوط کرد کنار آخوند نابلد نشست و اعدام انقلابی را به او آموخت اگرنه آخوندها که آدم کشی دراین وسعت را بلد نبودند!   اعدام سران ارتش را که برخی اصلا در سرکوب ها حضور نداشتند مثل سپهبد جهانبانی نه تنها آن روز کمونیست انقلابی و مجاهد آفرین می گفت بلکه گلایه میکرد که چرا سرهنگ به بالا را آخوندها گردن نمی زنند. کسانی با چنین پیشینه ای نباید در مورد «خطر» رضاپهلوی هشدار بدهند. اگر کسی هست که باید در موردش هشدار داد انقلابیون پیرانه سر درس نگرفته  از تاریخ هستند.

 آقای روزبه آنجا که  در مورد سپاه پاسدارن که شاهزاده آنها را به پیوستن به مردم فرا خوانده می نویسد: «بدیهی است که چنین نهادی (سپاه) هرچه زودتر باید منحل گردد و بی‌تردید در فردای پیروزی انقلاب مردم ایران نیز نه فقط آن‌را منحل که تمامی دست اندرکاران چندین دهه خشونت و کشتار را در یک دادگاه قانونی و صالح محاکمه و پاسخ‌گوی جنایاتشان خواهند کرد. معلوم نیست که رضاپهلوی به‌نمایندگی از جانب چه کسانی از هم اکنون به آن‌ها امان نامه می‌دهد و حفاظت از امینت و زندگی و جان و مال مردم و نیز حفاظت از کشور و مرزها را به‌دست نهادی با چنین پیشینه ای می‌سپارد؟».  

آقای روزبه! سیانور را از زیر زبانت بردار برادر. امروز حتا در صورتی که رژیم توسط یک انقلاب فرو بریزد شما وظیفه دارید کاری کنید که این گذار هرچه بی درد تر انجام شود نه این که  هنوز نه به داره و نه به باره تهدید به محاکمه کنید! در این 40 سال شما از سیاست چه یاد گرفته اید؟ دست کم به اندازه خمینی سیاست داشته باشید که قبل از گردن زدن ژنرال ها میگفت «آقای ژنرال نمیخوای آقا باشی؟». 

 خب یک سپاهی و بسیج اگر ببیند که قرار است پس از رفتن رژیم او را بگیرند و به محاکمه بکشند و مصادره اموال کنند دور از ذهن نیست که شده رگبار دوشکا را جلوی مردم معترض بگذارد از رژیم دفاع خواهد کرد.  اگر رضاپهلوی هم مثل  آقای روزبه نظر بدهد همه ما در تبعید خواهیم مرد و چنین دادگاهی را به چشم نخواهید دید!

امثال شما آقای روزبه هنوز آن جوان کم تجربه در امر سیاست هستید. هنوز به دنبال قصاص هستید. برادر .. مگر اینها یکی دوتا هستند که با اعدام امثال نصیری و ناجی و خسرو داد کلک قضیه کنده شود؟ تعداد جنایتکاران در این رژیم سر به فلک میزند. و اینها همه دوست و آشنا و فامیل دارند که بخاطر این محاکمات با بخش دیگری از مردم دشمن خواهند شد.  بسیاری از مردم سابقا مثل شما هوادار خمینی بوده اند و در سرکوب همسایه شان دست داشته اند. شما زودتر از بقیه مردم از خمینی کنار کشیدید اما هیچ مدال افتخاری نباید توقع کنید کارنامه سیاسی تان سیاه تر از این حرفهاست. بسیاری از مردم - نه الزاما بسیج و سپاه - مردم!! بسیاری از مردم! مردم! - دقیقا روی  مردم تاکیدم هست- همسایه تان، فامیل تان همشهری تان!  در لو دادن جوان مجاهد یا کمونیست همسایه دست داشته اند و آن جوان اعدام و زندانی شده است. این مردم در سرکوب ها حضور داشته اند. این  مردم به مانتوی دختر همسایه ایراد گرفته اند و وقتی کسی جشن تولد و مهمانی داشته زنگ زده اند به نیروی انتظامی و مهمانی را بهم ریخته اند. این مردم اگر روزی شلوغ شود خشم 40 ساله شان را با چاقو و هرچه دم دست شان برسد بر سر همسایه خالی خواهند کرد. شما که انقلاب 57 را دیدید! دیدید که هرگز پایمال شدن حقو ق بشر به ابعاد نبود و این مردم انتقام جو چه کردند در حالی که هرگز پلیس در خانه شان نرفته بود. به چشم تان ندیدید که چگونه شکم پاسبان کلانتری را با چاقو میدریدند؟ تازه آن مردم همچی ظلمی هم بهشان نشده بود. باید مثل امروز میامد که بفهمیم ظلم یعنی چه.

میلیونها مردم شاکی خصوصی میلیونها مردم دیگرند و شاکیان انتظار دارند که فرد مورد نظرشان در دادگاه شما باید محاکمه شوند (اگر در یک بلبشو خودشان قبلا با چاقو شکم او را ندریده باشند)!  برادر.. آن کپسول سیانور را از زیر زبان بردار! امروز چه وقت انقلابی شدن است! وقت سیاستمدار شدن است و وقت گذار آرام و کم ضرر به ایرانی سکولار و دمکرات. حس قصاص  و خشم شما و جوانی از دست داده تان را حق ندارید بگیرید چرا که ایران خراب کن است!  به درک که جوانی مان هدر شد مهم ایران است! من که برای قصاص فعالیت سیاسی نمی کنم اما اگر شما برای انتقام گیری و قصاص در میدان حضور دارید تفاوتی با سلطنت طلبهایی که از لس آنجلس فریاد انتقام سر میدهند ندارید و به همان اندازه نامربوط به مسائل ایران.  وقت بازنشستگی تان فرا رسیده. قصاص راه حل ایران نیست بلکه بخشودن یکدیگر راه حل است. 

آقای روزبه. 

 امروز ایران نه به سران انقلابی که به سران «سیاستمدار» نیاز دارد. و برای سیاستمدار بودن در شرایط ایران اول باید آماده گذشت بود.  مثل نلسون ماندلا. اگر او وعده های دادگاه های بدون کیفر را نمیداد گذار از رژیم آپارتاید بسیار دردآور تر از آنچه شاهد بودیم میشد. اگرخمینی نمی گفت آقای ژنرال نمیخوای آقا باشی و وعده محاکمه و اعدام میداد فکر میکنید کار به همین سادگی به انجام میرسید؟

آقای روزبه! ازاولین روزی که دادگاه شما برپا شود میلیون ها شاکی هرکس به قدر ظلمی که از طرف همسایه اش به او شده پا به میدان خواهند گذاشت. دامنه شکایات و شاکیان خصوصی را که شما نمیتوانید مرز بگذارید. آیا واقعا میخواهید میلیونها نفر را محاکمه کنید؟ فکر نمی کنید که با واقعیات زندگی فاصله گرفته  اید؟ آیا چنین ایرانی که نیمی از مردم شاکی خصوصی نیمی دیگر هستند قابل زندگی هست؟ گر حکم شود که مست گیرند  من در ایران فردا شخصا از شما و سایر کسانی که سیانور زیر لب داشتند به دادگاه شکایت خواهم کرد که شما به نمایندگی از کدام مردم ( همان ایرادی که به رضاپهلوی میگیرید) پایه های رژیم گذشته را لرزان کردید و این بلا را بر سر مردم آوردید؟  می بینید که این قضیه پایان ندارد.

آقای روزبه، امروز در شرایط ایران، و برای گذار آرام به ایرانی سکولار باید گذشته را به فلسفه تاریخ سپرد و به دنبال این «حقیقت» گشت که چه کسی «حق» داشت و چه کسی «حق» نداشت. این دعوا هم در کنار دعوای هواداران شیخ فضل الله و انقلابیون مشروطه، در کنار کودتای 28 مرداد، همچنان نقل محفل ما ایرانیان اهل سیاست خواهد بود و آخرش هم مشخص نخواهد شد که مرغ اول آمد یا تخم مرغ. قدر مسلم این بحث ها برای مردم ایران امنیت و نان و آب و شغل نمیشود.

 آقای تقی روزبه! مردم شما را نمی شناسند. در اینجا هم نمیدانم چند نفر به خودشان زحمت میدهند که مطلب شما را بخوانند چرا که تکرار مکررات است و کسی حالشو نداره بخونه. چیزی نگفته اید که دیگران ندانند. 

در مورد سپاه پاسدارن .. اول این قضیه را برای تان تعریف کنم میدانم که میدانید برای آنها که نمیدانند:

ورنر فون براون، دانشمند موشکی آلمان نازی بود.  موشک های وی 2 او لندن را بارها زیر و رو کرد. همه به دنبال او بودند. اما آمریکایی ها توانستند به او دست یابند. خوشبختانه مسئول این کار افکاری شبیه آقای روزبه نداشت. حتا لندن هم مشکلی با فون براون نداشت! مثل آن است که فردی شما را با اسلحه زخمی کند و شما اسلحه را محاکمه کنید!  فون براون چیزی بجز یک اسلحه در دست هیتلر نبود. همین امروز هم اگر رژیم سقوط کند شما سازنده موشک های سپاه را که محاکمه نمی کنید که احتمالا یک دانشمند موشکی است بلکه خامنه ای را محاکمه می کنید. فون براون  را به آمریکا بردند که در رقابت تسلیحاتی با شوروی ها موفق شد موشک ساترن 5 را بسازد که علیرغم گذشت بیش از 50 سال قوی ترین موشک ساخته دست بشر است. 

 سپاه - فون براون ایران -  توانایی هایی دارد که به درد ارتش آینده ایران سکولار و دمکرات میخورد. از سرانش آنها را که در سرکوب ها دست داشته اند بخاطر تسکین وجدان عمومی باید محاکمه بی کیفر کرد. اما بقیه شان فرزندان این آب و خاک هستند که توانایی های رزمی و تکنیکی و اطلاعاتی شان مورد نیاز است. 

آقای روزبه، در رژیم پیشین که سنگی روی سنگ برای ایران بجز ترور و نا امنی نگذاشتید بیایید بجای این برخوردها، گذشته بی افتخار تان را دفن کنید و حالا سنگی روی سنگ بگذارید. از شاهزاده پشتیبانی کنید. مخالفت شما با شاهزاده هیچ بازخوردی ندارد اما حمایت شما دارد. راه شاهزاده برای شما البته بد میشود که نمیتوانید قصاص کنید اما برای مردم ایران، برای فامیل و در و همسایه و همشهری هایتان خوب میشود. سلطنت حتا در دوران شاه هم همچی چیز بدی نبودها! خوش میگذشت. البته به تروریست ها خوش نمیگذشت. برای من مهم نیست که به تروریستها بد میگذشت مهم مردم بودند که به آنها خوش میگذشت. ما و همسایه های مان در مجیدیه تهران که مردمان تهیدستی بودیم به ما خوش میگذشت و صدای خنده پدرم تا چند خانه آنطرف تر میرفت تا آنکه شما آمدید و گفتید باید روزی 700 توم یعنی صد دلار پول نفت را بیاورند در خانه تان در بزنند و به شما بپردازند! آن زمان  زیر زبان شما کپسول سیانور بود اما بدون آن پول نفت روزی 700 تومن هم حال میکردیم. و داشت بهتر هم میشد که شماها نگذاشتید و من ابله هم به روشنفکران جبهه ملی نگاه کردم و تصور کردم لابد وضع مان بد است. مسلحانه با رژیم شاه در روزهای تعیین کننده جنگیدم. تفاوت من با شما در این است که من سیاستمدار هستم. از همان جوانی بودم. از هفته بعد از پیروزی انقلاب فهمیدم اشتباه کردیم و رژیم مدرن پیشین بسیار عالی بود. و سوال اینجاست که چنانچه قدرت به دست رضاپهلوی بیافتد مملکت به غارت خواهد رفت و دوباره بساط داغ و درفش ساواک برقرار خواهد شد؟ پاسخ من این است که شاید بشود. اما احتمال آنرا یک در هزار می بینم و حاضرم ریسک کنم. اما هیچ اعتمادی به شما با این «نگاه قصاص برانگیز تان» ندارم.   امروز پس از مطالعات بسیار دریافتم که برای کشوری در شرایط ایران پهلوی ها بهترین اتفاق ممکن بودند و اگر کسانی برای سرنگونی آن سیانور زیر لب گذاشته بودند بخاطر کم تجربگی شان بود. وقت آن است که با آن جوان خداحافظی کنید و سیاستمدار شوید. و لطفا.. از شکنجه های ساواک نگویید که من به کنار.. نسل تعیین کننده امروز اصلا حاضر نیست هشدار های شما را بشنود. با واقعیات کنار بیایید. بیایید دست در دست هم کاری کنیم که شکنجه دیگر در ایران تکرار نشود.

آقای روزبه! میخواهید نظر مردم ایران را ببینید؟ زیر همان لینک یوتوب را که گذاشته اید بروید و ببینید. البته میلیونها نفر نیستند اما مشت نمونه خروار هستند. همه اغلب جوان. اینها هستند که رژیم سرنگون می کنند نه من و شما. فردا که رژیم سرنگون شد دور شما خلوت خواهد بود. بعد میروید کلابهاوس با همان سی چل نفر رفقای پیرانه سر به دنبال حقیقت میگردید. آن کامنت ها زیر لینک یوتوب شما به سرباز سایبری سپاه و یا سلطنت طلب بیکار لس آنجلسی نمیخوره. آنها مردم هستند. آنها جوانانی هستند که به امید رضاپهلوی میخواهند به میدان بیایند. این سنگی که انداختید را کسی حتا زحمت خواندن به خودش نمیدهد حتا رفقای تان.  

اگر میخواهید ایرانی سکولار و دمکرات داشته باشیم باید دست در دست هم بدهیم. رضاپهلوی یک ابزار برای رسیدن به آن است.  به رضاپهلوی به چشم ابزار نگاه کنید. واقعا فکر میکنید که این ابزار دست شما را خواهد برید؟ ارزش «ریسک» ندارد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محسن کردی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

محسن کردی

عنوان مقاله
آقای تقی روزبه! وقت آن است که آن کپسول سیانور را از زیر زبان تان بردارید!

 

 این مطلب بی بی سی را بخوانید. آخر این بلاهت نیست که ایران آینده از این دستاوردها استفاده نکند چون سپاه پاسداران آنرا بوجود آورده؟ 

یک مقام ارشد دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، گفت که آمریکا ارزیابی می‌کند که روسیه این ماه در چندین روز، هواپیماهای بدون سرنشین «مهاجر-۶» همچنین پهپادهای «شاهد» را دریافت کرده است.

هر چند او اضافه کرد روسیه در ماه جاری برای استفاده از پهپادهای ساخت ایران در اوکراین با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.

این مقام آمریکایی گفت روسیه به دنبال در اختیار گرفت صدها پهپاد از ایران است.

او در ادامه گفت «ما ارزیابی می‌کنیم که روسیه قصد دارد از این پهپادهای ایرانی که قابلیت حملات هوا به زمین، جنگ الکترونیک و هدف‌گیری را دارد، در میدان جنگ در اوکراین، استفاده کند».

در ماه ژوئیه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا به خبرنگاران گفت که واشنگتن اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران آماده می‌شود تا صدها هواپیمای بدون سرنشین به روسیه تحویل دهد.

س., 30.08.2022 - 08:01 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.