کتاب «مانیفست» منتشر شد
مجموعه‌ای از ۱۵ سال یادداشت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی