رفتن به محتوای اصلی

فراخوان برای اعلام ميثاق با هدف دفاع از “حق زندگی”
02.08.2023 - 14:26

ميثاق “حق زندگی” مبتنی بر مبنای نظری “بهره مندی از کليه حقوق” را جمعی از تشکلهای سياسی جمهوری خواه و دموکرات امضا کرده و به مردم ايران پيشنهاد میکنند برای آنکه يک ميثاق پايهای عمومی در دورهی مبارزه برای تغيير کليت )سرنگونی( حکومت “جمهوری اسلامی” و پس از آن

تشکيل نظام سياسی دمکراتيک جايگزين باشد. ارکان ميثاق عبارتاند از :

” بهرهمندی از کليه حقوق جدا از گرايش سياسی، گرايش دينی، گرايش جنسی، گرايش عقيدتی، تعلق فرهنگی، زبانی و مليتی”

•منع مطلق اعدام، •منع مطلق شکنجه جسمی و روانی، •پايبندی به رويهی قضايی عادلانه، شفاف و شکايتپذير، بدون هيچ استثنايی.

امضاکنندگان اين ميثاق: ١ . متعهد میشوند

بهرهمندی از کليه حقوق جدا از گرايش سياسی، گرايش دينی، گرايش جنسی، گرايش عقيدتی، تعلق فرهنگی، زبانی و مليتی

٢ . متعهد میشوند

مجازات اعدام و سلب حق حيات را برای هيچ انسانی سزاوار ندانند و عليه اين کيفردهی مبارزه کنند. هيچ انسانی حتّی اگر مجرم تشخيص داده شود، با هر تابعيتی، با هر گرايش جنسی، دينی و سياسی، و مليتی با هر پيشينهای نبايد از حق زندگی محروم شود.

٣ . متعهد میشوند

شکنجه، اذيت و آزار جسمی و روانی را ناموجه و ممنوع، واعترافگيری زير شکنجه را بیاعتبار بدانند .

۴ . متعهد میشوند به رويهی قضايی پايبند باشند، اختلاف نظر سياسی و عقيدتی را بهانهی اتهامزنی قرار ندهند و حقوق

براب ِر سزاوار همگان را بنابر سليقهی خود و مصلحت گروه خود پايمال نسازند .

۵ . متعهد میشوند

در هر جايی که باشند، داخل مرزهای کشور ايران يا خارج از آن، و بر هر موضع سياسی که باشند، موافق يا مخالف حکومت زمان خود باشند يا حامی آن، تا زمانی که به صورت صريح و علنی امضايشان را پس نگرفته باشند، متعهد بر سر اين ميثاق بمانند .

امضای اين ميثاق به معنی موافقت برسر اصل “بهرهمندی از کليه حقوق، مصونيت جسمی و روانی همگان و احترام به شأن انسان به عنوان انسان است”، بنيادی که مبنای مجموعهی موسوم به اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيونهای الحاقی آن است.

کنگره مليتهای ايران فدرال همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران

سه شنبه ١٠ مرداد ١٤٠٢ – اول اگوست ٢٠٢٣

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

یونس شاملی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.