احزاب و تشکل ها

جناب آقای جوزپه بورل همانگونه که مطلعید در تعاقب درگیریهای شدید و تنش آمیز سیاسی میان رژیم جمهوری اسالمی ایران با دولت ایاالت متحده آمریکا
در سال 1332 براساس ضرورتهای اجتناب نا پذیر برای اداره امور کشور که مورد اهتمام همه جانبه دولت ملی بود و متعاقب ان فارغ از رخ دادهای تاسف بار سیاسی ، تشکیل «موسسه علوم اداری » در دانشکده حقوق دانشگاه تهران دارای الویت تشخیص داده شد .
در چند روز اخیر براثر تحرکات نابخردانه ای که از جانب جمهوری اسلامی و ایالات متحده صورت گرفت و در حین آن سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی و چندین نفر از سران گروه شبه نظامی حشد الشعبی در عراق که همراه وی بودند، کشته شدند، تنش میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا در منطقه خاور میانه به شدت افزایش
بیانیه شورای مدیریت گذار
حضور گسترده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور در اعتراضات مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، که توانست صدای مردم ایران در محکوم کردن این جنایت بزرگ و همدردی با خانواده های قربانیان این فاجعه از ملیت های مختلف را به گوش جهان برساند، باردیگر جنبه نوید بخشی از نقش برجسته جنبش دانشجویی ایران در پیوند دادن اعتراضات برحق گروه های مختلف اجتماعی را به نمایش گذاشت.
بر همین اساس على خسرجى 27 ساله، حسين سيلاوى 31 ساله و ناصر مرمضى 34 ساله و از درجه‌داران نیروی انتظامی ایران به اتهام مشارکت در
تنها چند روز قبل از آغاز اعتراضات آبان 98 خبر درگذشت شاعر عرب اهوازی " حسن حیدری " در 10 نوامبر 2019 ( 19 آبان 1398 ) که ظن کشته شدن وی از سوی رژیم ایران می رفت
ایران درآتش جوروجهل حاکمین جمهوری اسلامی می سوزد. مردمان به تنگ آمده که برای نان به خیابان می آیند با شلیک مستقیم گلوله به خاک و خون کشیده می شوند و نخبگانی که به ناچار کشور خود را ترک می گویند در شعله های انفجار هواپیما جان می بازند.

زیر ذره بین - سقوط هواپیما و رسوایی امپراطوری دروغ

نام برنامه: زیر ذره بین

موضوع برنامه: سقوط هواپیما و رسوایی امپراطوری دروغ

مجری برنامه:
استاد محمد ابراهیم کیانی - مجری کارشناس

مهمانان برنامه:
استاد عبدالفتاح خدمتی - کارشناس علوم اسلامی
یزدان شهدایی - دبیر شورای مدیریت گذار
ناخدا، دکتر محمد فارسی - از افسران عالی رتبه ارتش ایران
محمد زمانی - روزنامه نگار و جامعه شناس
دکترمهران براتی - مسئول روابط بین المللی شورای مدیریت گذار
انتشار از: 
"شما حاکمان جمهوری اسلامی، یک بار دیگر به دنیا نشان دادید که هم بی کفایتید و هم تبهکار، هم دروغگوئید و هم فاقد صلاحیت. در مقابل فشار خارجی، خالیبند و رجزخوانید و برای مردم خودتان بیرحم و قسی القلب. این رسوائی و این جنایت بزرگ که قلب همه مردم ایران را به درد آورده است، دامن شما را رها نخواهد کرد."
اعلامیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
سقوط غیرعمد هواپیمای مسافری حامل شمار بزرگی از هموطنان نشانه ای دیگری از نزدیکی سقوط غیرعمد خود رژیم نیز هست : از این پس سقوط دستگاه پوسیده و لرزان زور و ستم حاکم امری محتوم است که تحقق آن تنها در گرو همت بیشتر آزادیخواهان و بویژه همبستگی و تفاهم بیشتر در میان آنان قرار دارد