احزاب و تشکل ها

جبهه ملی ایران- اروپا یقین دارد که با توجه به سامان ایدئولوژیک-اسلامی نظام حاکم بر ایران، اصلاح قوانین جزایی زن ستیز اسلامی عملا غیرممکن است. این مهم بازهم اهمیت اساسی لزوم مبارزه برای برکناری نظام اصلاح ناپذیر موجود را در کانون مبارزات ما قرار می دهد.
حزب دمکرات ایران اعلام کرد که سه تن از جوانان کشور متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده اند که کوس رسوایی بزرگترین نقض کنندگان امنیت ملی کشور یعنی مسئولان جمهوری اسلامی در همه جای جهان بصدا در آمده است. تاریخ بزودی جای محکومان و حاکمان را عوض خواهد کرد و صاحبان اصلی این سرزمین یعنی مردم ایران بر سرنوشت خود حاکم خواهند شد.از تمام سازمانها و نهادهای بین المللی و کشورهای دموکراتیک جهان خواستار مداخله در جلوگیری از اعدام سه تن از معترضان آبان ماه هستیم.
«قتل های ناموسی»، خشونتی وحشیانه علیه زنان که زیر سایه قوانین قرون وسطائی حکومت اسلامی رواج یافته است !
@etehadefadaiankhalgh
بیانیه ای است از کنگره ملیتهای ایران فدرال / شورای دموکراسی خواهان ایران / همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
رژیم مرتجع و فاسد ایران بە سیاست ضد انسانی خود علیە ملت کورد ادامە میدهد. رژیم مذهبی ایران غرق در بحرانهای داخلی و خارجی، تداوم بیدادی و بی عدالتی، علیرغم اینکە کوردستان را بە پادگانی نظامی تبدیل نمودە و از هر جهت مردم را تحت فشار قرار دادە، در منطقە نیز با دیگراشغالگران کوردستان بویژە ترکیە علیە ملت ما توطئە و در دیگر بخشهای کوردستان تهاجم نظامی می نماید. زندانها در ایران از جوانان کورد تنیدە شدە و طبق گزارش کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بیش از نیمی از زندانیان ایران کورد هستند. سیاست شکنجە، ترو
هر ساله تعداد زیادی از زنان ایران توسط مردان فامیل تحت عنوان #قتل_ناموسی کشته می‌شوند. آمار دقیقی درباره این حوادث وجود ندارد ولی در سال 2014 یک مقام نیروی انتظامی تهران گفت
بدون پرداختن به جزئیات این جنایت که تحت عنوان «قتل ناموسی» صوت گرفت و هیچ ارتباطی با شرف و ناموس نداشته و نتیجه فهم نادرست از این مفهوم است
این حزب نخستین بار در زمستان سال ۱۳۸۱ توسط بنیان گذاران آن در داخل کشور تاسیس شد و سیاست مبارزه با جمهوری اسلامی را بصورت رادیکال در پیش گرفت، به همین دلیل در خرداد سال ۸۳ مورد تهاجم وزارت اطلاعات قرار گرفت. با دستگیری دبیر حزب، این تشکل در ادامه سیاستهای مبارزاتی خود روش کار زیر زمینی و نیمه آشکار بصورت دوگانه را در پیش گرفت اما در تابستان سال ۸۶ باردیگر با تهاجم گسترده وزارت اطلاعات بیشتر اعضای این حزب در تهران و شهرستانها دستگیر شده و در زندان اوین و بند ۲۰۹ زیر فشار و شکنجه قرار گرفتند.
قتل «جرج فلويد »سياهپوست امریکایی را محکوم و از اعتراض های ضد نژاد پرستی پشتیبانی می کنيم
در این میان سردمداران فاشيست "جمهوری اسلامی" که در سركوب،  خشونت، جنایت و كشتار بي نظير هستند و در چهل و یک سالی که در راس قدرت هستند  با انواع  قوانين ضد انساني در اعمال خشونت هيچ کم نگذاشته
قصد ما در این نوشته دریدن ماسک حاکمان وطنی است که خود در ترور و کشتار حقوق شهروندان ید طولانی دارند. بویژه پس از روی کار آمدن رژیم ج. اسلامی می دانیم که چه بر سر مناطق ملی آوردند. از بلوچستان غرق در فقر و بدبختی گرفته تا سرزمین نفت خیز خوزستان و اهواز و سرزمین طلای سفید تورکمن صحرا… از کشتار رهبران ملی شان گرفته، تا کوچاندن غیربومیان به منظور برهم زدن نسبت جمعتی آن مناطق، از غارت ثروتهای روی زمینی و زیرزمینی شان گرفته تا
تعیین حدود و ثغور سرزمینهای ملی متعلق به ملیتهای ساکن در ایران تنها در اختیار مجلس ملی/ایالتی و مشروع آن سرزمینهاست و حل اختلافات