احزاب و تشکل ها

ما از فراخوان بازنشستگان حمایت می کنیم، زیرا حمایت از زندگی کارگران، زحمتکشان و تمام مزد بگیران جامعه است
چنانچه اين طرح پياده شود، "بسندگی زبان فارسی" هم به برنامه غربالگری در پيشدبستانی افزوده خواهد شد و از آن
به بعد با "نابسندگی" و عدم کفايت زبان فارسی کودکان غيرفارسیزبان، به مثابه يک ناتوانی
پیام حزب پان ایرانیست پیرامون دریای مازندران
سهم ایران از دریای مازندران کماکان ۵۰ درصد است و هرگونه کنوانسیون، قرارداد یا مصوبه ی مغایر با حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران در حکم تجزیه ی خاک کشور و محکوم است
حاصل چهل سال حکومت جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام ایدئولوژیک، سرکوبگر و ضد حقوق بشر، جزجنگ، سرکوب دگراندیشان، تبعیض های جنسیتی، اتنیکی وعقیدتی، زندان، شکنجه، اعدام، تبعید، دشمن تراشی، ترور درداخل و خارج کشور، حمایت ازتروریسم بین المللی، فساد، تخریب گسترده محیط زیست و ... نبوده است.
راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
مصوب نخستين کنگره حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

آگاهید که ۱۴ نفر بیانیه ای درایران منتشرکرده اند که درآن خواست هائی همچون نفی نظام ولایت فقیه و قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده است. اکنون زندگی وجان این ۱۴ کنشگرسیاسی و مدنی ، و خانواده هایشان در خطراست. رژیم جمهوری اسلامی دو

رژیم جمهوری اسلامی ایران در ادامه‍ی سیاست های سرکوبگرانه و ضد دمکراتیک اش، آقای محمد نوریزاد، کنشگر سیاسی و مدنی، فعال حقوق بشر، نویسنده و روزنامه نگار ۶۶ ساله ایرانی را چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ بازداشت و زندانی کرده است.
مقام های قضائی حکومت اسلامی یکی از دلائل دستگیری آقای نوری زاد را توهین به رهبری حکومت اسلامی، سید علی خامنه ای، اعلام کرده اند. آقای نوری زاد یکی از تدوین کنندگان متن بیانیه ای ست که با امضای ۱۴ تن از کنشگران سیاسی و مدنی ان
در این چند هفته اخیر، کم‌ نبودند عزیزان فرهیخته و چهره‌های پرفروغ اپوزیسیون در خارج از کشور که بصورت انفرادی و یا گروهی از بیانیه حمایت نموده‌اند. بویژه قلب ما آنجا روشن شد که دیدیم عده‌ای از هم‌وطنان‌مان در قالب بیانیۀ حمایتی بیش از ۵۰۰ تن (که همچنان در حال افزایش است) از شخصیت‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و رسانه ای خارج از کشور با افکار و عقاید سیاسی مختلف در یک لیست مشترک دور هم جمع شده و پشتیبانی‌شان از بیانیه را نشان داده‌اند.

این هم‌وطنان، پیام ما را به‌درستی دریافت کرده‌اند.
از ایرانیان می خواهیم که برای مقابله با سرطانِ جمهوری اسلامی، رهایی ایران زمین را در کانونِ محوری ترین خواسته های خویش جای دهند و با امضای «نه به جمهوری اسلامی»، به ترسیم فردایی آباد و آزاد خیزش کنند