اعلامیه ها و اسناد احزاب و تشکل ها

نقش زنان نان آور در شرایط امروز ایران
فرانک چالاک در اتاق تلگرام
پنجشنبه ۵ خرداد ماه برابر با ۲۶ ماه مه ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا
ما از همه مراجع اجتماعی و دینی ناظر و خاموش هم می‌خواهیم به وظیفه تاریخی خود عمل کرده، دین خود را به ایران که وفای به آن "پاره ایمان" و "حنان اوطان" است و به مردم فداکار آن ادا کنند و نسبت به سیاست‌های ایران برانداز و پیچیده حاکمیت واکنشی درخور و موثر نشان دهند که خسارت و خیانت این خاموشی اسف‌بار امروز بر کسی پوشیده نیست و فردا بسیار دیر است.
در روزهای گذشته شهرهای مختلف میهن ما شاهد اعتراض مردم به جهش شدید قیمت و کمبود مواد غدایی اساسی و تظاهرات مرتبط با آن بوده است. حکومت جمهوری اسلامی به جای انجام وظیفۀ خود در تامین معاش مردم مانند همۀ موارد پیشین به سرکوب خشن این اعتراضات و تظاهرات دست یازیده است. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) سرکوب مردم را محکوم می‌کند و خواهان توقف بلاوقفۀ آن، آزادی بی‌درنگ همه دستگیرشدگان و رسیدگی به خواست‌های بر حق مردم است.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ضمن هم‌دلی با مردم معترض استان‌های خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری که به خیابان آمده‌اند، خطاب به معترضان گفت که از نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی بخواهند «سلاحشان را زمین بگذارند و پرونده‌شان را بیش از این سنگین نکنند.»


فرهنگیان ایران که تربیت آینده سازان کشورمان را بر عهده دارند در بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی همواره مورد تبعیض و فشارهای امنیتی قرار داشته اند و در عین حال هرگز از سطح زندگی مناسب کرامت انسانی برخوردار نبوده اند. اعتراضات هفته های اخیر این قشر آگاه و زحمتکش برای حقوق صنفی خود شامل حق تشکل، بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش، اجرای کامل طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان با سرکوب و دستگیری شمار زیادی از معلمان فعال روبرو شده و بسیاری از آنا

همایش حزب مشروطه ایران به مناسبت سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات

همایش حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به مناسبت سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات
آزادی مطبوعات از حقوق مسلم و غیرقابل تغییر شهروندان است و بدون آزادی مطبوعات، جامعه‌ای گنگ و عاری از حق، ارمغان نظام‌های سیاسی چون جمهوری اسلامی است؛ جامعه‌ای که در آن صدای ملت در گلو خفه می‌شود و با سانسور و اعدام، محرومیت مدنی بر ملت تحمیل می‌شود.
به آن امید که روزی جوامعی متفکر و پویا داشته باشیم که در آن هیچ انسانی را به علت تفاوت اندیشه و نگاهش محکوم نمی‌نمایند
ما همراه با تمامي اپوزيسيون داخلى و خارجى تمام نيروى هاى فكرى و عملى خود را در جهت تقويت جنبش كارگرى، جنبش تهي دستان و تمامی جنبش ها قرار میدهیم و از هر گونه كمكهاى فكرى و مالى در جهت سازمان يافتگي سراسرى در داخل ايران دريغ نخواهیم کرد تا بتوانیم با پیوند تنگاتنگ بین اپوزیسیون خارج و جنبش های داخل ایران از این رژیم فاشیستی گذر کنیم.

تاملی بر تغییرو تحول جنبش های اجتماعی

تاملی بر تغییرو تحول جنبش های اجتماعی
بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
پرویز صداقت ، مهرداد درویش پور و صادق کار : ، در اتاق زوم
شنبه ۳۰آوریل