احزاب و تشکل ها

جاسم را اعدام كردند. جاسم ها را اعدام مى كنند. جاسم حيدرى، على خسرجى، حسين سيلاوى و ناصر خفاجيان را ديروز در اهواز اعدام كردند. تشنگان به خون بلوچ و عرب، خون ما را مباح كرده اند. يكى را با فتواى مذهبى و ديگرى را با فتواى نژادى. از جنايت عليه بشريت در مرداد ١٣٠٤ و كشتن ٢٤٠ شهروند عرب در محمره (خرمشهر) بگيريد تا اعدام اين چهار نفر . دريايى از خون ما را از آنان جدا مى كند. دهه هاست كه نفت و خون عرب به كابين ازدواج ناكامى بدل شده كه بر مبناى توطئه و توحش و قتل و نژاد پرستى شكل گرفته است.
هشتم مارس همیشە و هر سال مناسبت مهمی است کە دوبارە بە این نکتە اساسی بازگردیم کە آزادی انسان اساسا در گرو آزادی زنان است.
افشا گری مکانیزم کلاه برداری زندانیان با همکاری مقامات زندان از مردم عادی به همراه اسامی سرشبکه ها و مقامات زندان رجایی شهر

سیمای چپ انقلابی در دوران ما: بحثی اولیه پیرامون اسناد هفتمین کنگره حزب توده ایران

سیمای چپ انقلابی در دوران ما: بحثی اولیه پیرامون اسناد هفتمین کنگره حزب توده ایران

فایل های صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی
با محمد امیدوار، سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران
انتشار از: 
در حالی که جوانان بیکار بلوچ به خاطر لقمه‌ای نان دست به کارهای کاذب و خطرناکی چون حمل و نقل مواد سوختی می‌زنند، کارگزاران سپاه در مصونیت کامل به جا به جایی
شورای مدیریت گذار، حمله وحشیانه سپاه پاسداران به سوخت بران بلوچ را جنایت علیه بشریت می داند و با تمام وجود از خواست های برحق و انسانی مردم بلوچستان پشتیبانی می کند و حمایت از مبارزات مردم بلوچستان را وظیفه تک تک شهروندان ایران می داند.
هموطن
شما نیز در قبال برگزاری این معرکه و نمایش مسؤل هستید. حضور در پای صندوق های رای و رای دادن به منزله مشروعیت بخشیدن و همکاری با یکی از جنایتکارترین حکومت های تاریخ میهنمان است.
بیاییم با تحریم فعال انتخابات پیش رو ضمن افشای دهها سال سیاست‌های سرکوبگر، ویرانگر و فلاکت‌بارِ اسلام سیاسی حاکم بر ایران از حقوق اساسی و انسانی خود دفاع کنیم. معیار ما در هر انتخاباتی آزادی کامل و بدون قید و شرط از اولین مراحل اعلام نامزدها، ریختن آرا در صندوق ها، تا آخرین مراحل شمارش آرا می باشد.
امسال، روز سوم اسفند برابر با ۲۱ فوریه، «روز جهانی زبان مادری» است. یک نام گذاری نمادین، که آن را باید مرهون مبارزات مردم جهان برای دفاع از شأن و منزلت زبان مادری دانست. روز جهانی زبان مادری، روزی عموم بشری و ارجمند برای همه انسان‌هاست. اما و به ویژه برای مردمانی ارزش دوچندان دارد که زبان مادری آنها در کشورشان با تبعیض روبرو بوده و از آموزش رسمی و تحصیل به آن محروم‌ هستند.
خواهان آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی است و پشتیبانی خود را از دادخواهی مادران و خانواده های داغدار اعلام می کند. تنها راه نجات و تامین آینده مطمئن برای جوانان و آینده ایران بر کناری نظام جمهوری اسلامی است. برای گذر از جمهوری اسلامی زنان و برابری خواهان به همراه سایر اقشار جامعه باید همراه و همگام شوند.
با نگاهی به” یک جمع بست سیاسی- بهزاد کریمی”
دوست گرامی و فدائی سرشناس بهزاد کریمی در جمع بستی از بزرگداشت سیاهکل می نویسد: