جواد خادم و پرسش و پاسخ در باره «اتحاد برای دموکراسی»/1

 

کنفرانس " اتحاد برای دموکراسی در ایران" در استکلهم ، پیرامون انتخابا ت جاری ریاست جمهوری در ایران، تفاوت و تعارض هایش با انتخابا ت آزاد و منصفانه ، نقش انتخابات آزاد و منصافانه در حل مشکلات داخلی وخارجی ایران، راه های همگرایی نیروهای اپوزیسیون پیرامون چالش ها و گسلهای اجتماعی در ایران بحث و گفت و گو  جالبی در اتاق فرهنگ گفتگو دیشب تا پاسی از شب جریان داشت و منتقدین سئوالات خود را با اقای جواد خادم یکی از بنیانگزاران اتحاد برای دمکراسی طرح کردند . .ایشان در بخش دوم سخنرانی خود مطرح کرد که به یکی از دوستان اقای میر حسین موسوی پیغام دادند که  ایشان می تواند ، شاپور بخیتار زمان خود باشد . 

شایان ذکر است که کنفرانس های " اتحادبرای دموکراسی درایران " بر ضرورتِ وفاقِ ایرانیان برای نفیِ استبداد، نفیِ هرگونه تبعیض و نقضِ حقوقِ بشر، برای دموکراسی بر مبنایِ جداییِ نهاد دین از دولت وبرگزاری انتخاباتِ آزاد براساس معیارهایِ بین‌المللی، تاکید دارند و در راستایِ تداوم و گسترشِ گفتگو‌ها درجمع بزرگتری از نیروهایِ اپوزیسیون دمکرات، می کوشند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.