انجمن دوستداران اندیشه برگزار می کند: «برخی مسائل عمده ی گذار به دمکراسی»

انجمن دوستداران اندیشه در راستای دامن زدن به بحث های نظری، در گستره ی اندیشه ی سیاسی، نشست هایی را برگزار کرده است.
این بار دکتر نیکفر دیدگاه های خود را در باره ی برخی مسائل عمده ی گذار به دمکراسی مطرح می کند.

 سخنران: دکتر محمد رضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگرِ فلسفه ی سیاسی

انجمن دوستداران اندیشه در راستای دامن زدن به بحث های نظری، در گستره ی اندیشه ی سیاسی، نشست هایی را برگزار کرده است.
این بار دکتر نیکفر دیدگاه های خود را در باره ی برخی مسائل عمده ی گذار به دمکراسی مطرح می کند.
ما شرکت همه ی دوستداران بحث های نظری را در این نشست مغتنم شمرده و حضورشان را گرامی می داریم.

         

زمان: 31. مه. 2013 ساعت 18
مکان: شهرداریِ شارلتون بورگ
 
 
Rathaus Charlottenburg
Otto- Suhrallee 100
10585 Berlin
U. Richard- Wagner- str
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.