پیش از دستور

شرکت کنندگان در کنگره سازمان این امکان را دارند که قبل از آغاز کار روزانه ، پیرامون مسائل سیاسی روز سخنرانی نمایند.در این گزارش برخی از این سخنرانیها را ملاحظه می کنید. کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در تاریخ ٢٩ تا پايان روز شنبه ٣١ فروردين ۱۳۹۲ در شهر برلن آلمان برگزار گردید

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.