در انتخابات آينده مجلس

دوستان تحريم انتخابات بي اثر تر از گذشته شده است . فرصت آخر را از دست ندهيم. براي موفقيت فقط بايد يك عمل را انجام داد و يك صدا را فرياد زد . از امروز ميتوان بين نيروهاي اپوزسيون يك انتخابات برگزار كرد و يك رهبري را براي يك هدف پذيرفت . اختلافات را براي زماني و فضائي آرام بگذاريم . ملت را به ميدان بياوريم براي يك هدف مشترك

 از ابتداي سال جاري در دو- سه نوبت طرح انتخابات الكترونيكي از سوي وزير كشور مطرح و تاكيد شده اين طرح شوم حكومت براي انتخابات آينده است كه تنها از زبان وزير كشور شنيده ميشود. تفكري كه با شفاف سازي و پاسخ گويي عناد دارد و در هيچ عرصه اي انفورماتيك را برنتافته و هنوز در عرصه هاي ملي و كشوري از ابزار الكترونيك استفاده نمي كند چرا بايد اينچنين مشتاقانه به دنبال الكترونيكي كردن يكي از اتفاقات مهم و حساس در كشور باشد ؟ درحالي كه هنوز امنيت اطلاعات آنقدر اعتماد ايجاد نكرده كه كارهاي سطح پايين تر الكترونيكي شود ؟ براي من كه اندكي از اين پديده روز دنيا اطلاع دارم به خوبي قابل لمس است كه ميتوان با كامپيوتر به سهولت تقلب كرد و اين تقلب هزينه كمتري هم دارد و اين دليل اصلي اين خيانت بزرگ ملي است . به سهولت قابل تصور است كه در يك اتاق 10 تا كامپيوتر با ده تا بچه بسيجي از صبح تا شب انتخابات فقط يك طيف را انتخاب و ثبت كنند و اين موضوع قابل رهگيري توسط مردمي كه نميتوانند مطالبات عادي و تقلب هاي غير مكانيزه را رديابي كنند ، نيست .

بله داستان همين است ، از هم اكنون نقشه شوم را طرح ريزي شده ميبينم :

الف )) به راحتي برنامه قابل دستكاري است. من برنامه مورد نظر وزير كشور را براي تسريع در تقلب ايشان نوشته ام !!!

IF Entekhab=khodi

Then Entekhab=true

Else "Energie hasteiee haqe mosalame mast"

End IF

Search Khodi

End

ب )) بكار گيري 1000 اپراتور بسيجي در حوزه هاي انتخابي ! كشكي !! هي ريش و پشم اينتر!!! كنند.

ج )) ساختن فايلهاي دروغين از حوزه هاي دروغين بصورت ديجيتالي كه آمار دروغين به انتخابات فرمايشي اضافه ميكند و مشروعيت انتخابات را بالا ميبرد.

 توطئه شومي در جريان است . رئيس مركز آمار تعويض شده تا آمار جمعيتي مطابق خواست جناح خامنه اي اعلام شود . ستادهاي انتخابات و ناظرين شوراي نگهبان از اكنون درحال آماده سازي هستند .تحريم انتخابات راهبردي نخواهد داشت . بايد ملت را هوشيار و آگاه كرد . انتخابات الكترونيكي در كشورهائي كه همه زيرساختهاي الكترونيكي را دارند هنوز مورد تائيد و قبول مردم قرار نگرفته . راه حل صحيح شركت همه ملت در انتخابات است تا آمارهاي اضافي سرريز كند . همه بايد متحد شوند و يك رفتار را پيشه كنند .همه بايد بر يك برنامه كار اتفاق نظر يابند . بايد با برنامه و افشاگري گسترده همه را به كلاهي كه قرار است سرشان برود هوشيار و راهكاري عملي را اتخاذ كرد.

دوستان تحريم انتخابات بي اثر تر از گذشته شده است . فرصت آخر را از دست ندهيم. براي موفقيت فقط بايد يك عمل را انجام داد و يك صدا را فرياد زد . از امروز ميتوان بين نيروهاي اپوزسيون يك انتخابات برگزار كرد و يك رهبري را براي يك هدف پذيرفت . اختلافات را براي زماني و فضائي آرام بگذاريم . ملت را به ميدان بياوريم براي يك هدف مشترك .

راد از اهواز

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.