نامه توهين آميز!! را به چه كسي بايد نوشت

پوزوسيون كجاست و دغدغه كدام مشكل ملت را دارد ؟ آيا عاقلانه اين نيست كه روشنفكرها به جاي تهمت زدن به يكديگر و محاكمه هم با همفكري انقلاب 57 را رمز گشايي و الزامات جنبش نوين را تدوين كنند ؟ چه كسي بايد به ملت اين آگاهي را بدهد آمريكا و هيچ كشور ديگري دشمن نيستند فقط يك رقباي تجاري هستند . آيا اين وظيفه تك تك مانيست كه با اخلاق بد غرور كاذب مبارزه كنيم. چه كسي افشاء خواهد كرد تاراج ثروت ملت در اين 30 سال چقدر بوده و مجرم را محاكمه و حق ملت را برگرداند .

 وقتي انقلاب 57 با يك نامه توهين آميز!! شروع شد هيچكس فكر نميكرد حكومتي بر سر كار بيايد كه ملغمه اي از بي كفايتي ، خرافات ، ربا ، رشوه ، تزوير ، .... باشد. امروز اين حكومت در داخل هيچ مدافعي به جز مزدوران و مواجب بگيران ندارد و در خارج نيز با تكيه بر تروريست هاي حزب الله و حماس و بدر و تندروهاي مسلمان زورگيري ميكند ، ولي از امروز با رشوه قلمبه 40 درصدي درياي خزر 4 ضامن ديپلماتيك پيدا كرده. مسلم است در آينده هر حكومت مردمي كه بر سر كار بيايد اين عهدنامه را قبول نخواهد كرد و هر نظامي كه بر سر كار بيايد افشاء اين خيانت و احقاق حق ملت را در سرلوحه اقدامات خودخواهد گذاشت ، بنابراين اين 4 كشور چاره اي جز دفاع از حكومت اسلامي نخواهند داشت وفقط در صورتي دست از حمايت از حكومت بر ميدارند كه مطمئن شوند منافع شان حفظ و يا بيشتر ميشود. اگر تا كنون كشور هاي عربي به خاطر تجارت گاز و تجارت كثيف ( سكس ) ، مدافع پشت پرده و غير رسمي حكومت بودند از امروز حكومت مدافعان رسمي جديدي براي خود فراهم كرده است.

اپوزوسيون كجاست و دغدغه كدام مشكل ملت را دارد ؟ آيا عاقلانه اين نيست كه روشنفكرها به جاي تهمت زدن به يكديگر و محاكمه هم با همفكري انقلاب 57 را رمز گشايي و الزامات جنبش نوين را تدوين كنند ؟ چه كسي بايد به ملت اين آگاهي را بدهد آمريكا و هيچ كشور ديگري دشمن نيستند فقط يك رقباي تجاري هستند . آيا اين وظيفه تك تك مانيست كه با اخلاق بد غرور كاذب مبارزه كنيم. چه كسي افشاء خواهد كرد تاراج ثروت ملت در اين 30 سال چقدر بوده و مجرم را محاكمه و حق ملت را برگرداند . ملت مات در خيالات انتظار يك ناجي از آسمان يا دريا را ميكشند كه روياي انتقام خونين از حكومت را واقعيت ببخشد ولي افسوس كه گويا هيچكس منافعي از دست نداده جز ملت ايران .

واقعا اگر نامه توهين آميزي!! نوشته شود ، بايد خطاب به چه كسي باشد كه انقلاب شود؟ چه كسي ؟

 راد از اهواز

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.