غور و شرم

مطمئنا هر کشوري که رئيس دولت ان جانوري مثل احمدي نژاد باشد در دنيا هيچ نيازي به دشمن خارجي نخواهد داشت چرا که او و رهبرش و همه اسلافشان با سرزمينمان چنان کردند که هيچ دشمني نميتوانست ان رهبرش که خود را تافته جدا بافته ميداند و واقعا فکر ميکند رهبر همه مسلمانان جهان است و به زمين و زمان انچنان فخر ميفروشد که باورش شده است که زمين بايد به خود ببالد که حضرت رويش پا ميگذارد و هحساس ميکند مردم فرش زير پايش ميباشند حتي پيامبرش که خود را فرستاده خدا ميدانست ادعا به اين بزرگي نداشت.

پس از مدتها احساس شرم و حقارت دروني به خاطره ناداني و جهالت رژيم ضد انساني کشورم و زير سوال بردن غروره ملي نزده افکاره عمومي جهانيان با سخنراني رئيس جمهوري امريکا در مقر سازمان ملل المتحد ناگهان غرور خفته ملي هم شکوفا شد و به عنوان يک ايراني عاشق وطن به خود و به فرهنگ عظيم سرزمين خود باليدم چرا که به ناحق مدت زيادي است که نزد افکاره عمومي رجهانيان فرهنگ و تمدن چندين هزار ساله سرزمينم زير سوال رفته است و اين شايسته ملت بزرگي با ان تاريخ درخشان و دارنده مشعل فروزان تمدن بشري نميباشد که مورد تاخت و تاز وحشيانه حکومت ضد مردمي قرار بگيرد براي چند ساعتي سرمست از اين شکوفائي غرور ميهني و باليدن به ان بود که با سخنراني رئيس جمهوري ولايت فقيه در سازمان ملل المتحد دوباره ان خوشي چند ساعته به ناگهان همانند کابوسي فرو ريخت و دوباره به عنوان يک ايراني دچاره شرم و خجالت شدم .مگر ميشود به تک تک مردم دنيا فهماند که اين جانوره تازه به قدرت رسيده نماينده واقعي ملت بزرگ ايران با ان سابقه درخشان فرهنگ و تمدن بشري نميباشد.اگر با ديدي منصفانه و با نگاهي ديگر به تفاوت اين دو ديدکاه يعني جورج بوش و احمدي نژاد پرداخته شود و قضاوت را به وجدان اگاه همه ايرانيان گذاشت ميتوان ديد که ان يکي از ينگه دنيا ميباشد و هزاران کيلومتر با سرزمين ما فاصله دارد ولي نگاهش در مورد تاريخ و گذشته ما چقدر با اين يکي که خود را فرستاده امام زمان و نماينده حکومت ولايت فقيه ميداند تفاوت دارد سخنراني جورج بوش در مورد فرهنگ و تمدن ما موي هر انسان ازاده را در جهان سيخ ميکند ولي اين يکي با انکار واقعه تاريخي هولو کاست و زير سوال بردن ان نزد افکار عمومي جهان به عنوان هيتلر دوم و کوچک معرفي ميشود و با زير سوال بردن گذشته درخشان تاريخ کشورمان که به قول جورج بوش اولين اموزگاران و بنيان گزاران منشور حقوق بشر ميباشيم کشور عزيزمان را به سوي نابودي و فنا رهنمون ميسازد.مطمئنا هر کشوري که رئيس دولت ان جانوري مثل احمدي نژاد باشد در دنيا هيچ نيازي به دشمن خارجي نخواهد داشت چرا که او و رهبرش و همه اسلافشان با سرزمينمان چنان کردند که هيچ دشمني نميتوانست ان رهبرش که خود را تافته جدا بافته ميداند و واقعا فکر ميکند رهبر همه مسلمانان جهان است و به زمين و زمان انچنان فخر ميفروشد که باورش شده است که زمين بايد به خود ببالد که حضرت رويش پا ميگذارد و هحساس ميکند مردم فرش زير پايش ميباشند حتي پيامبرش که خود را فرستاده خدا ميدانست ادعا به اين بزرگي نداشت.به هر حال من از طرف همه مردم ايران از سخنراني جورج بوش درباره ايرانيان سپاسگزاري و از سخنان احمدي نژاد در پيشگاه مردم دنيا عذر خواهي و بدين وسيله شرمندگي خود را اعلام ميدارم.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.