نقد و شناخت پانترکیسم و جریان بوزفورد در جنبش رهایی بخش و دمکراتیک آذربایجان جنوبی

این نوشته ضمن مخالفت با روشها و برخوردهای سرکوبگرانه پانتورکیستها قصد دارد خرافه گرایی، توتم گرایی، اسطوره گرایی، اسلامگرایی، راسیسم، مواضع سیاسی، ایدئولوژیکی و عملکردهای ضد دموکراتیک فرقه های پانتورکیست و بوزقورد (گرکهای خاکستری) را تشریح نماید و ضعفها، ضررها و ضربات نابود کننده آنرا بر پیکر جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان جنوبی بررسی کند. دفاع از انسان، حرمت و شخصیت انسانها با هر فکر و اندیشه ای از اصول اولیه افکار انسانهای انساندوست و برابری طلب و چپ می باشد. بنا بر این در طول نقد و افشا ایدئو

کتاب  «نقد و شناخت پانترکیسم و جریان بوزفورد در جنبش رهایی بخش و دمکراتیک آذربایجان جنوبی» به قلم اسماعیل آل بایراق منتشر شد که در اینجا مقدمه آن در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. برای خواندن تمامی کتاب به صورت پی دی اف بر روی لینک زیر کلیک کنید. برای ذخیره کتاب بر روی کامپیوتر خود، بر روی لینک زیر کلیک راست نموده و ذخیره را انتخاب کنید.

نقد و شناخت پانترکیسم و جریان بوزفورد
در جنبش رهایی بخش و دمکراتیک آذربایجان جنوبی
با فرمت پی دی اف 2,15 مگابایت

مقدمه

 

مردم ستمدیده و آگاه آذربایجان برای حقوق دموکراتیک و انسانی خود از جمله حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی آذربایجان مبارزه میکنند تا بتوانند در کشور مستقل خود تمامی تبعیضات طبقاتی، جنسی، ملی و مذهبی را ریشه کن کرده و در جامعه ای سرشار از رفاه، امنیت، آزادی و برابری زندگی کنند.  لازمه ایجاد چنین جامعه ای اتخاذ سیاستها و روشهای درست و اصولی و همچنین نقد افکار، سیاستها، شعارها، شیوه های مبارزه و تاکتیک هایی است که تاثیرات مخرب در روند مبارزه عدالت طلبانه مردم آذربایجان دارند.  نقد، انتقاد و انتقاد از خود، سلاحی است که ضرورتا برای رفع و نفی ضعفها و اشتباهات خود و دیگر همرزمان و همسنکران آذربایجانی بکار برده می شود. متاسفانه در دو سه دهه گذشته در جنبش ملی آذربایجان مخالفان و منتقدین بشدت تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند.  گروه های زیادی تحمل انتقاد و نظر مخالف را نداشته، دل آزرده شده و با کینه و نفرت به انتقامجویی برخاستند.

 اصولا هیچ عاملی نباید مانع از انتقاد و مبارزه ایدئولوژیک در بین فعالین سیاسی آذربایجانی شود. در هر شرایطی باید از تنقید و تنقید کننده استقبال شده و ضمن ایجاد فضای امن و آزاد برای منتقدین، از اتخاذ روشهای کینه توزانه، انتقامجویانه و سرکوبگرانه در برابر انتقاد اجتناب شود.  در این نوشته از موضع انتقادی به جریانات بوزقوردها (گرگهای خاکستری)، پانتورکیستها و پان تورانیستها پرداخته میشود و به تفصیل بحث خواهد شد که  این جریانات نژاد پرست و اسلامگرا، ناسیونالیستهای افراطی و رمانتیکی هستند که برای ایجاد امپراطوری تورک از شرق چین تا شرق اروپا و تسلط تورکها بر جهان و کوبیدن مهر اسلام بر جهان مبارزه میکنند. مدافعان این ایدئولوژی به بهانه تورک گرایی و دوستی میخواهند آذربایجان جنوبی را به زیر اراده، نفوذ، کنترل و سلطه ترکیه درآورند و منافع مردم آذربایجان را فدای منافع ملی ترکیه بکنند.

 جنبش و جریان فکری پانتورکیستی نه تنها از طرف اکثر نیروهای دموکراتیک و سوسیالیستی آذربایجان بلکه از طرف فاشیستهای فارس و ایرانی هم نقد میشود. (1)  جمهوری اسلامی ایران و همه مدافعان منافع ایران به این واقعیت آگاه هستند که ترکیه از سلاح ایدئولوژی پانتورکیسم برای گسترش قدرت و نفوذ ترکیه در منطقه استفاده میکند.  ایران بعنوان رقیب ترکیه تلاش میکند تا نقش تعیین کننده ای در منطقه داشته باشد.  از اینرو هدف فاشیستهای ایرانی از نقد پانتورکیسم تضعیف ترکیه بعنوان رقیب منطقه ای ایران، ممانعت از قدرتمندی ترکیه و از سوی دیگر انکار، محو و نابودی ملت تورک آذربایجان میباشد.  آنها تورکها را "همیشه خطرناکترین دشمن موروثی و تاریخی خود دانسته و معتقدند که سیاست دیرینه خود را با تورکها تجدید کرده و همان ضرب شمشیر ایرج، فریدون و رستم را به تورکها بچشانند".(2)  جمهوری اسلامی ایران و شونیستهای رنگارنگ ملت فارس تلاش میکنند جنبش ملی، جنبش عدالت طلبانه و رهایی بخش آذربایجان را ندیده گرفته و جنبشهای دموکراتیک و موجود در آذربایجان را پانتورکیستی جلوه دهندتا با نشان دادن جنبه های فاشیستی پانتورکیسم، به سرکوبها و جنایاتشان علیه آذربایجانیها جنبه قانونی و برحق بدهند.

 هدف ناسیونالیستهای فارس از نقد پانتورکیسم و دیگر ایدئولوژیها در آذربایجان در جهت نابودی جنبشهای اعتراضی است.  هدف اشغالگران فاشیست ایرانی در واقع آسمیله کردن تورکهای آذری، محو تورکها، حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران، حفظ نظام سرمایه داری، غارت و چپاول ثروتهای آذربایجان و استثمار نیروی کار ارزان کارگران آذربایجانی است.  نقد علمی از ناسیونالیسم و پانتورکیسم در خدمت نابودی انحرافات، رفع موانع فکریی، سیاسی، عملی مبارزه ملی و همچنین در خدمت رشد، تقویت و اعتلای جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان در جهت کسب استقلال ملی آذربایجان جنوبی و برقراری رفاه، برابری و عدالت و اجتماعی در آذربایجان جنوبی میباشد.

 جنبش ناسیونالیستی و افراطی جریان فکری پانتورکیسم و بوزقورد (گرگهای خاکستری) اکنون به مانع و مشکلی جدی برای جنبش رهایی بخش ملی آذربایجان تبدیل شده است. اکنون بعد از سالها، بسیاری از فعالین سیاسی آذربایجان درک و شناخت درستی از پانتورکیسم و بوزقوردها ندارند. بسیاری پانتورکیسم را تنها بمعنای اتحاد تورکها ی جهان و تشکیل کشور واحد تورک دانسته و از افکار، اندیشه ها و اهداف نژاد پرستانه، اسلامی، استثمارگرانه، استعماری، توسعه طلبانه و دیکتاتورمنشانه پانتورکیستها هیچگونه اطلاعی ندارند.  پانتورکیستها با افکار و اندیشه های راسیستی و اسلامی برای کسب قدرت سیاسی و حاکمیت تلاش میکنند. پانتورکیسم معجون و ترکیبی از افکار و ایده های نژادپرستی  و اسلامی است.  در ایدئولوژی پانتورکیستی افکارنژاد پرستانه با مطالبات ملی و فرهنگی مردم آذربایجان در قالبی واحد قرار گرفته و به همین جهت با مطرح شدن تورک گرایی و حقوق ملی، چهره و ماهیت واقعی آن پنهان میشود.  این جریان برای رسیدن به اهداف خود از مسئله ملی، دین، خشونت و به هر وسیله دیگری متوسل میشود. مدافعان این جریان فکری ضمن تبلیغ افکار و سیاستهای عقب مانده و افراطی، همه نیروهای سیاسی و مردم را از خود رنجانده  و از هر سو به اتحاد و مبارزه مردم ضربه میزنند.

در سالهای گذشته بعضی از نیروهای دموکراتیک، مترقی، کمونیست و غیر پانتورکیست اذربایجان بخاطر حفظ همسویی، همگرایی، اتحاد و همبستگی نیروهای جنبش ملی، در برابر تخریبات پانتورکیستها سکوت مصلحتی کردند و اشتباهات آنها را موقتا ندیده گرفتند و انحرافات شان را بطور دوستانه در نوشته ها، جلسات و محافل مختلف به آنها گوشزد کردند اما پانتورکیستها نه تنها توجهی به نظرات آنان نکردند بلکه کارد را به استخوان رسانده و جنبش ملی و دموکراتیک آذربایجان را مانند خوره از درون خوردند و مبارزه مردم آذربایجان را تخریب و به ضعف و نابودی سوق داده اند.  همه نیروهای آگاه و مسئول آذربایجان، باید این مانع را شناخته و در عرصه های مختلف فلسفی، سیاسی، ایدئولوژیک، عملی و اجتماعی به مبارزه با آن برخیزند.  ناسیونالیسم افراطی و پانتورکیسم هر چند که در آذربایجان جنوبی از انسجام فکری، ایدئولوژیک و تشکیلاتی قدرتمندی برخوردار نیست اما به ایدئولوژی طیف وسیعی از افراد، تشکلهای استقلال طلب، تشکلهای فدرالیست، گروههای فرهنگی و حتی بخشی از فعالین چپ سابق و سرخورده از شکست سرمایه داری دولتی در اتحاد شوروی تبدیل شده است. مدافعان این ایدئولوژی در آذربایجان جنوبی یکدست نبوده و میتوان آنها را در دو گروه دسته بندی کرد.  حساب این دو گروه کاملا از یکدیگر جدا است.

 گروه اول در واقع  گروههای کوچکی از روشنفکران پانتورکیست می باشند که بطور آگاهانه و هدفمند در همسویی و تقلید از سیاستهای ترکیه فعالیت میکنند. آنها در واقع نمایندگان منافع ملی ترکیه در آذربایجان هستند و برای الحاق آذربایجان به ترکیه و تبدیل آذربایجان به منطفه نقوذ و اقتدار ترکیه تلاش میکنند. این جریانات از استقلال آذربایجان حمایت میکنند اما با سیاستها، روشها و عملکردهای نادرست شان به جنبش استقلال طلبی ضرر میرسانند.

 گروه دوم، گروهی بزرگ از جوانان پیشرو و عدالتخواه آذربایجان جنوبی هستند که بدون هیچ شناختی از جریان ناسیونالیسم افراطی به زیر چتر سیاسی ایدئولوژیک پانتورکیسم جمع شده اند. آنها بخاطر افشا شدن ماهیت ضد انسانی ایدئولوژیهای اسلامی، کمونیسم بورژوایی روسی و چینی به ایدئولوژی پانتورکیسم پناه بردند.  نقد قاطع جریان پانتورکیسیم بمعنای نادیده گرفتن آرمانخواهی، زحمات و فعالیتهای ملی بخشی از جوانان مبارز آذربایجانی که دل شان برای آذربایجان می تپد و با سلاح ایده های پانتورکیستی در راه آزادی و  رهایی آذربایجان مبارزه میکنند، نیست.  این گروه از جوانان و زحمتکشان مبارز که در سنگرهای مقدم، در زندانها و شکنجه گاهها با حاکمان فاشسیت اسلامی و دولت کاپیتالیستی مبارزه میکنند باید با ماهیت ایدئولوژیک و سیاستهای انحرافی و الحاق طلبانه ناسیونالیسم و پانتورکیسم آشنا شوند. آنها از جوانان میهن دوست و مبارز آذربایجانی هستند که سرنوشت خود را به جنبش مترقی آذربایجان گره زدند ولی فعالیت و آرمانهای انسانی آنها مورد بهره برداری جریانات راست گرا قرار گرفته و قربانی سیاستهای ترکیه میشوند.

در این نوشته تلاش میشود تا عدم کارآیی اندیشه ها و آموزشهای پانتورکیسم و همچنین ماهیت واقعی ایدئولوژی ناسیونالستی، احزاب و جنبش پانتورکیستی به مردم آذربایجان نشان داده شود.  در یک دهه گذشته، پانتورکیستها با اتخاذ سیاستها، اهداف، استراتژیها و تاکتیکهای نادرست مبارزه مردم آذربایجان را به مسیر و پرتگاهی خطرناک سوق داده اند که در آرزوها و ذهن هیچ وطندوست و آزادیخواه آذربایجانی نمیگنجد. علاوه بر این در این پژوهش به جوانب مختلفی از جریان سیاسی و ایدئولوژیکی پانتورکیسم پرداخته شده است.  در بخشهای مجزا موضوعات اسطوره بوزقورد، توتم گرایی، پیدایش، رشد و تکوین پانتورکیسم  در کشورهای روسیه، ترکیه، آسیاس مرکزی، آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی بررسی شدند.  محور پژوهش ها در این نوشته بررسی فعالیت جریان پانتورکیست در آذربایجان جنوبی می باشد.  به همین جهت اهداف، سیاستها و عملکردهای آن در آذربایجان جنوبی بیشتر مد نظر قرار گرفتند. در این رابطه مهمترین موضوعات همچون اهداف و استراتژی فرا ملی، رمانتیک و خیالی توران، پانتورکیسم و راسیسم، پانتورکیسم و دموکراسی، پانتورکیسم و حقوق دموکراتیک، دشمنی پانتورکیسم با نیروهای دموکراتیک و سوسیالیست و مسائلی دیگر مانند سمبل فاشیستی بوزقورد و مواضع پانتورکیستها به اراضی آذربایجان، شعارها، پرچم و فاشیسم اسلامی مورد بحث قرار گرفتند.

 موجودیت، فعالیت و ادامه کاری گروههای مختلف بوزقورد و پانتورکیست در آذربایجان جنوبی به اسطوره بوزقورد گره خورده است.  این جریان فکری تمایزات و هویت ملی آذربایجانیها را بر اساس خون، نژاد و اسطوره های خرافی تعریف میکنند.  اسطوره بوزقورد در تاریخ، فرهنگ و ادب آذربایجان ناشناخته است اما بوزقوردها از بیان این حقیقت گریزان هستند.  آنها برای حفظ موجودیت سیاسی، ایدئولوژیکی و تشکیلاتی شان میخواهند با عوامفریبی به مردم بقبولاند که افسانه بوزقورد، افسانه تعدادی از قبایل مغول و آسیای مرکزی نبوده بلکه افسانه های ملی تورکهای آذربایجان جنوبی و همه تورکهای جهان است.

 بنا به علوم پیشرفته امروزی، اسطوره ها محصول جهل و عقب ماندگی انسانها در طول تاریخ بوده است و جریانات و گروههای مرتجع، منفعت طلب و استثمارگر برای بهره برداری سیاسی به تبلیغ اسطوره ها، خرافات و مذهب پرداخته و از آنها سود می جویند.  اساطیر و خرافات مذهبی دشمن علم و آگاهی انسانها و مانع پیشرفت جامعه بوده و همیشه انسانها را در اسارت و بردگی نگه میدارد.  سنتها و قوانین دولتهای اسلامی در جهان، ماهیت ضد انسانی مذهب و خرافات را آشکار نموده اند و گمان نمی رود مردم تورک آذری بیش از این قربانی اسلامگرایی و اسطوره گرایی شوند.

 جریان پانتورکیستی برخلاف نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب، اهداف و سیاستهای غیر دموکراتیک و توسعه طلبانه را تعقیب کرده و خواهان برقراری امپراطوری در سرزمینهای نامحدود توران، برقراری حکومت اسلامی و اعمال حاکمیت اسلامی تورکها در جهان هستند. آنها برای رسیدن به چنین آمالی آذربایجان را بعنوان قلمرو توران اعظم، حلقه ای مهم از زنجیر توران، شاه کلید توران و پل ارتباطی ترکیه به تورکستان و آسیای میانه میدانند.(3)  از اینرو بر خلاف انتظار مردم اهدافی چون آزادی، برابری و استقلال آذربایجان جنوبی در حاشیه مبارزات پانتورکیستها قرار گرفته و مسائل دنیای تورک، توران و تحقق استراتژی و اهداف فرا ملی توران به موضوع عمده و اصلی تبدیل شده اند.  پانتورکیستها در واقع مجریان سیاستهای خارجی ترکیه و سیاستهای توسعه طلبانه ترکیه می باشند که برای الحاق آذربایجان به ترکیه و یا تبدیل آن به منطقه تحت نفوذ ترکیه مبارزه میکنند و با این هدف آذربایجانیها را درجهت سیاستها و منافع ترکیه و توران خیالی بکار میگیرند

 این نوشته قصد دشمنی یا مخالفت با ترکیه یا هیچ کشوری را ندارد و بی شک هر وطندوست آذربایجانی در آرزوی دوستی و همکاری برابر و عادلانه آذربایجان جنوبی با همه کشورهای جهان بویژه با کشورهای همسایه ترکیه و آذربایجان شمالی است. در اینجا هدف مبارزه با افراط گری، برجسته نمودن نقش محوری آذربایجان جنوبی به مرکز اصلی فعالیت نیروهای آزادیخواه آذربایجان، مخالفت با الحاق آذربایجان جنوبی به ترکیه، دفاع از استقلال فکری و سیاسی آذربایجانیها و دفاع از منافع ملی آذربایجان جنوبی در برابر هر کشور خارجی از جمله ترکیه، آذربایجان شمالی، " دنیای تورک"، " تورکستان" و " امپراطوری توران" میباشد.

 توران و تشکیل امپراطوری به هیچ وجهی موضوع طبقه کارگر، زنان ستمدیده، انسانهای برابری طلب، لائیک، دموکرات و قربانیان ستم ملی در آذربایجان جنوبی نمی باشد بلکه موضوع سرمایه داران فاشیست و توسعه طلب تورک و ترکیه میباشد. مردم آگاه آذربایجان جنوبی بر خلاف پانتورکیستها، فقط به آزادی سرزمین اشغالی خود یعنی آذربایجان جنوبی و برقراری جامعه ای بدو ن تبعیض اولویت داده و همه منابع، توان و قدرت خود را فقط به تحقق این اولویتها اختصاص داده اند.  مخالفت با راسیسم و فاشیسم وظیفه انقلابی و انسانی هر فرد انساندوستی میباشد.  ایدئولوژی افراطی پانتورکیسم در آذربایجان باید مانند ایدئولوژی فاشیستی پان ایرانیستی فارس یا هر نوع فاشیسم دیگری افشا شود.  جریانات انحصارطلب و قدرت طلب پانتورکیست مخالف هر نوع آزادی و دموکراسی در جامعه آذربایجان هستند و همه حقوق و مطالبات طبقاتی کارگران، حقوق دموکراتیک زنان، دهقانان، جوانان و دیگر اقشار ستمدیده را نادیده میگیرند. آنها با تبلیغ افکارخرافی، اندیشه های گرگ گرایی و زوزه کشیدن، آذربایجان را به عهد باستان و بربریت سوق می دهند.  مدافعان این جریان انواع تهمتها، افتراها،  اتهامات را به مخالفان وارد کرده و علیه آنها پرونده سازی میکنند.  آنها برای حذف و کنار زدن مخالفان از اهرمهای تشکیلاتی، روشهای توهین، تحقیر، تهدید و از ادبیات ناشایست و لمپنی استفاده میکنند.  آنها خود را صاحب تام الاختیار آذربایجان دانسته و با تک روی و خودسرانه به آذربایجان مرز، پرچم، سمبل، روزهای ملی، پارلمان تبعیدی، دوست، دشمن و لیدر تعیین میکنند و با شعارهای انحرافی و توهین آمیز به جنبش ملی و دموکراتیک خدشه و ضربات جبران ناپذیری وارد می سازند.

 این نوشته ضمن مخالفت با روشها و برخوردهای سرکوبگرانه پانتورکیستها قصد دارد خرافه گرایی، توتم گرایی، اسطوره گرایی، اسلامگرایی، راسیسم، مواضع سیاسی، ایدئولوژیکی و عملکردهای ضد دموکراتیک فرقه های پانتورکیست و بوزقورد (گرکهای خاکستری) را تشریح نماید و ضعفها، ضررها و ضربات نابود کننده آنرا بر پیکر جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان جنوبی بررسی کند.  دفاع از انسان، حرمت و شخصیت انسانها با هر فکر و اندیشه ای از اصول اولیه افکار انسانهای انساندوست و برابری طلب و چپ می باشد. بنا بر این در طول نقد و افشا ایدئولوژی پانتورکیسم، در سرتاسر نوشته حرمت، شخصیت و اعتبار همه بوزقوردها و افرادی که به پانتورکیسم اعتقاد دارند حفظ شده است.  این مباحثات و توشته قبلا در شش قسمت در اختیار خوانندگان و علاقه مندان آذربایجانی قرار گرفته بود.  اکنون ضمن اصلاحاتی درنوشته، تماما در اختیار فعالین سیاسی و مبارزان جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان قرار می گیرد.

 در اینجا از همه فعالان رزمنده و انقلابی آذربایجان که در مراحل تحقیق، پژوهش و نوشتن این مطالب در چند سال گذشته مرا یاری دادند تشکر می کنم. از همه رفقا و دوستان دلسوز و آزادیخواه آذربایجانی که مرا را در نوشتن این موضوع تشویق کرده، منابع در اختیارم گذاشته، از راهنمائی های ارزشمند خود و ارائه دیدگاههای دقیق خود در رفع اشکالات نوشته دریغ نکردند تشکر و قدردانی میکنم.  در شرایطی که این نوشته با سانسور شدید جریانات پانتورکیست و جریانات فاشیست ایرانی روبرو بود، از همه وبسایتهای آذربایجانی و فعالان سیاسی تورک که در انتشار و چاپ این نوشته، مرا یاری داده اند تشکر کرده و دست شان را بگرمی می فشارم. همچنین از مخالفانی که برای نقد این نظرات وقت گذاشته و کوشیدند، ممنون هستم.  بی شک این نوشته حاوی اشکلات و اشتباهاتی است که توجه مرا را جلب نکرده است، بنا بر این، اگر مواردی از بی دقتی ها یا اشتباهات باعث رنجش کسی شده باشد، پوزش می خواهم. امید است این نوشته تاثیر مثبتی در رشد و پیشرفت افکار دموکراتیک در مبارزه ملی، استقلال طلبانه و جنبش برابری طلبانه ستمدیدگان آذربایجان جنوبی داشته باشد.

------------------------------------

1-  پانتورکیسم و ایران - کاوه بیات

http://tarnama.org/library.htm

اهداف پانتورانیسم در آذربایجان -  کاوه فرخ – به زبان انگلیسی

Pan - Turanianism takes aim at Azerbaijan: A Geopolitical Agenda - Dr Kaveh Ferrokh

http://www.rozanehmagazine.com/NoveDec05/aazariIND...

http://www.antituran.com/index.php/2009-03-03-20-5...

takes-aim-at-azerbaijan-a-geopolitical-agenda

2- پانتورکیسم و ایران - کاوه بیات – بخش دو طرز سیاست – صفحه 80

3- آذربایجان در قلمرو توران – محمد امین رسول زاده

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنابان مراد و نقی تبریزی: من نمی فهمم که چرا شما دوستان اصرار در سرپوش گذاشتن بر حضور گسترده جریان خطرناک پان تورکیسم در داخل حرکت بیداری ملی اذری ها – که به اشتباه تورک نامیده می شوند--- هستید. اینکه عالی جنابانی مانند رفقا پرولتاریای سرخ اسماعیل آل بایراق و مصطفی و مرتضی و احمد علی نتوانسته اند تا بحال آدرس و اسم تشکیلاتی و دیگر مشخصات این جریان غالب را افشا کنند که تقصیر آنها نیست. اولا: این رفقای بخاطر نداشتن بودجه کافی--- توجه بفرمایئد که همه این رفقا بر عکس پان تورکیست ها میلیونر نیستند بلکه پرولتاریا هستند---- نتوانسته اند تا بحال میکروسکوپ اتمی خریداری کنند که برای یافتن پان ترکیست ها به این ابزار گرانقیمت احتیاج است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای مصطفی، قبل از هر چیز بمحضرتان عرض شود که شما به عنوان وکیل مدافع آقای آلبایراق، آقای تقی تبریزی را با متد های کهنه، و پیش پا افتاده بعضی سازمانهای فسیل، و مضمحل شده، باصطلاح چپ سابق، با بیان این جملات، ( مراد عزیز در پایان اضافه میکنم که شما نمی توانید تهدیدهای تقی تبریزی را ماست مالی کنید.)، تهدید نکنید. اگر صحبت از طرز رفتار و حسارت آقای آلبایراق تهدید بحساب میاید، تمام نوشته های آقای تقی تبریزی در سایت ایران گلوبال موجود هستند،. در ثانی شما که کتابهای آقای آلبایراق را خوانده اید، و آگاه و ارشاد شده اید، بنظر میرسد که وی را از نزدیک میشناسید، و از وی دفاع میکنید، آقای آلبایراق با کمال میل، در هر دادگاهی که بخواهد میتواند، علیه نوشته های آقای تقی تبریزی شکایت بکند. و یا اگر احتمالا در اطراف خود گروه های ضربت ، استراق سمع، اهرامهای فشار، و تجسسی مخفی، و یا مشابه آن را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مراد گرامی،
چند سوال از من کردی که جواب میدهم. آنچه را که از نویسنده این مقاله یا کتاب کردید اگر خواستند خودشان میتوانند جواب دهند.
به نظر من دولت حاکم در ایران مسئول تمامی ستمها و محرومیتهای آذربایجانیها است. به همین علت مردم آذربایجان برای تحقق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به مبارزه برخاستند. نه خیر مردم آذربایجان به حقوق ملی خودشان نرسیدند و دشمن اصلی آنها جمهوری اسلامی ایران است. اما مانع مبارزه مردم تنها و تنها جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر آن نیست. مردم آذربایجان در مبارزه با اشغالگران اسلامی موانع دیگری هم دارند که یکی از آنها سیاستها، اهداف، اعمال و روشهای پانترکیستی است. به نظر من و نیروهای دمکراتیک آذربایجان از جمله آقای آل بایراق تا زمانی که پانترکیسم در آذربایجان عمل کند و قدرت داشته باشد، مردم آذربایجان هرگز بخاطر سیاستها و اهداف انحرافی و تخریب کننده پانترکیستها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای مصطفی، با سئوالی از محضرتان؛ آیا از نظر شما، تمام مشکلات مردم آذربایجان حل شده است، و مردم آذربایجان، تمام حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حق تعیین سرنوست خود را کسب کرده، و در رفاه و آزادی، و استقلال و امنیت کامل بسر میبرد، و تمام هم و غم، و مشکش حل شده است، و تنها مسائله پانترکش باقی مانده، که شما حل کنید؟ آیا از نظر شما، در جغرافیای چند ملیتی ایران، نیروهای پانترک هستند، که نزدیک یک قرن خلق آذربایجان را سرکوب میکنند؟ اگر کسی ذره ای شعور سیاسی داشته باشد، و در جامعه ایران زندگی کرده باشد، میفهمد که پان ایرانیسم، پانفارسیسم، راسیستهای آرامهری، و مخصوصا حکومتگران ارتجاعی و مستبد جمهوری اسلامی هستند، که به سرکوب خلقهای ایران، میپردازند. نه پانترکیزم! در واقع مردم آذربایجان درمقابل پان ایرانیسم، و دیکتاتور های رژیم تهران مبارزه میکند، نه درمقابل پانترکیسم ترکیه! چون

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نقی تبریزی، دوست عزیز ، اولا - پانترکیسم و بوزقوردها در جهان بعنوان ایدئولوژی فاشیستی شناخته شده و دذ اکثر کشورها فعالیت بوزقوردها و پانترکیستها ممنوع اعلام شده است. مردم جهان از پانترکیسم و فاشیسم نفرت دارند به همین جهت جمهموری اسلامی ایران برای سرکوب و بی اعتبار کردن جنبش ملی و رهایی بخش آذربایجان را پانترکیستی می نامد تا حمایت جهانیان را از آذربایجان سلب کند و مردم را از پیوستن به جنبش و مبارزه باز دارد. متاسفانه جمهوری اسلامی در پیشبرد این سیاست تا حدودی موفق شده است. از اینرو وجود پانترکیست در آذربایجان به نفع جمهوری اسلامی است و ایران از آنها برای بی اعتبار ساختن جنبش ملی بهره می گیرد. ثانیا شما با هر انتقادی علیه پانترکیستها مخالفت می کنید. چونکه فکر می کنید جمهوری اسلامی یا سلطنت طلبان از انتقاد بهره سیاسی می برند. دوست من این اشتباه است. از نوشته اسماعیل آل بایراق معلوم است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از شما چه پنهان. این احساس به من دست داده است که نویسنده 80 درصد این کامنت ها یک نفر است. یعنی یک نفر نشسته پای کامپیوتر و به اسامی گوناگون علیه اسماعیل آل بایراق فضاسازی میکند. این کار البته که بی سابقه نیست. اخیرا معلوم شد که آقای یونس شاملی با 4 اسم کامنت می نوشته و بازار را داغ نگه میداشته. مسئول کامنت ها باید دقت کند تا وسیله کلاهبرداری نشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مصطفی، کسی که برای مطرح کردن خود، مسئله جمهوری اسلامی ، کشتار و خفقان، و سه دهه سرکوب ملت آذربایجان را ول کرده ، و بجای مقابله با دشمنان آذربایجان به بهانه بوزقورد، به جان حرکت ملی افتاده، و آلت دست پان ایرانیسم و نوچه های آریامهری شده است، از او هیچ انتظاری نمی توان داشت. شما اگر این کامنتها را با کمی حساسیت ببینید، اغلب این نوشته های بظاهر تعریف و توصیف، جز به تمسخر کشیدن محتوای مطلب فوق چیز دیگری نیست. وقتی به متن آن توجه شود، می بینم که نویسنده مقاله را، با کسروی، و یا رضا پالانی و یا پسر دیکتاتورش مقایسه میکنند. کسی که امروز برای مطرح کردن خود، خود را درمقابل حرکت ملی مردم آذربایجان قرار میدهد، جرات و جسارت وی بعدا در مقابل مردم آذربایجان معلوم خواهد شد. اگر توجه کرده باشید، پان ایرانیسم هم حرکت ملی آذربایجان را بوز قورد، خطاب میکند، جمهوری اسلامی ایران نیز حرکت ملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اردبیللی: شما شدیدا در اشتباه هستید. در داخل جنبش بیداری هویت طلبان اذری در ایران ما هم دیو پرست داریم و هم جن پرست و حتی آدمخوار و مردار خوار و شیطان پرست هم به اندازه کافی موجود است و اماده تحویل به مردم .از همه اینها بد تر بخش بزرگی از جوانان ازری به فرقه بزرگ آئین وودو گرویده اند که رهبری شان در قبایل افریقا تغلیم دیده و آئین مراسم و اصول وودو را یاد می گیرند و آنرا توسط وودو پرستان به داخل جنبش می برند و حتی شنیده ام که در بعضی از شهر ها این هویت طلبان وودو- ایست در اکثریت هستند. لطفا چشم های مان را به واقعیت ها نبندیم که اگر دیر بیدار شویم ممکن است این وودو-یست ها رهبری جنبش را بدست بگیرند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعا عجیب است. تا دیروز همین افراط گرایان، همین گرگهای خاگستری ما بقول خودشان بوزقورد که از پرچمداران پانترکیسم در آذربایجان ایران بودند و همه را نفرین کرده و به مردم اتهام مانقورت و خائن میزدند یک دفعه عقب نشستند و چنین میگویند که ای بابا پانترکیسم کجا بود؟ ما کی کشور توران و جهان اسلام را خواستیم؟ ما کی از فاشیستهای ترکیه حمایت کردیم؟ ما کی از نماد فاشیستی بوزقورد حمایت کردیم و غیره و غیره، ما فقط با این کارها و در آوردن اداهای پانترکیستی خواستیم در برابر فارسهای فاشیست بایستیم و حقوق ملی خود را بخواهیم. ما فقط خواستیم جواب افراطگری فارسها را با افراط گری ترکی بدهیم.
لا اله الا الله این هم شد سیاست ، این هم شد مبارزه.. آقا که تا دیروز بنام رسول زاده و الیچی بیک قسم میخورد و پرچم ترکیه را بر آستان درب خانه اش آویزان کرده و آنکارا را قبله گاه خود کرده بود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواهشا حرکت ملی و مدنی آذربایچان را با حرافی و بیهوده گویی خراب نمایید زیرا 90 در صد این حرکت از این اصطلاحات بیخبرند و تنها بر اساس حقوق از دست رفته خودشان با نژاد پرستان و دیو پرستان و جن پرستانو اسلام پرستا افراطی و پان ایرانیسم و پانفارسیسم و هزاران داردگان اعمال غیر انسانی در داخل ایران به مبارزه برخاسته اند لذا بهتر است مقالات متعددی در داخل ایران برای اسلام گرایان افراطی و مهدی پرستان و کوروش پرستان و هزاران هزار موارد بنویسید ملت مظلوم در محدوده آزربایجان جنوبی هم دشمنانش را بهتر می شاسد و هم راه مبارزه با آنرا
در نهایت در آزربایجان جنوبی کلمه پان کاربرد ندارد این عمل نتیچه کنش افراطی گرایان اریایی می باشد یعنی زمانیکه پان ایرانیستها از ایده موهوم و غیرانسانی خود دست بکشند ملت آزربایجان جنوبی نیز به سمت تعادل روی خواهد گرداند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسماعیل آلبایراق،
بنده که سالهاست در جستجوی حق وعدالت هستم، بعد از مطالعه مسودات شما، بر من تاثیر عمیقی بر جای نهاد، بنده بصورت توصیف ناپذیری ارشاد شدم. و اعتقادات قبلی خود را رها کرده، الان پیروی مکتب شما هستم. و تنها انتقادی که در خصوص این اثر گرانبها، به ذهن متبادرمیشود، نقصان عکس نفیس جنابعالی بر روی آن میباشد، و خواننده گان، مشتاق دیدن آن هستند. شما که این آثار گرانبهایتان را، با صمیمیت فراوان به قوم ترک هدیه کرده اید، به عنوان قهرمان واقعی ضد " پانترکیزم"، و به عنوان راهرو صدیق و ادامه دهنده، راه خطرناک محق گرامی، زنده یاد جناب آقای کسروی، تاریخ دان غیور، شجاعت، سرسختی و همت لایزال خود را به قوه و مدد الهی به همه نشان دادید. جنابعالی که به تنهائی در مقابل گرگهای خاکستری، قدعلم کرده، و ایستاده اید، شهرت و اعتبار نام شما، اکنون در نزد، "گرگهای خاکستری" نیز مطرح، و اسم شریف،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اينجانب کم مانده بود ،که به دام پان تورکيزم بيافتم که خوشبختانه، نه شوربختانه با خواندن اين مقاله ،توبه کرده وبه راه راست ، ׳
همان پان فارسيسم هدايت شدم . با تشکر ازاقاى بارماق . ׳

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نوشته رادر چند روز گذشته مظالعه میکنم. به نظرم نوشته ای خوب، علمی و تحقیقی خوبی در مورد گرگهای خاکستری و پانترکیسم است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. نویسنده کار و تلاش زیادی کرده و پانترکیستها را از نظر سیاسی، تئوریک و فلسفی بکلی خلع سلاح کرده و در عین حال آلترناتیو سیاسی روشن، مدرن و انسانی ارائه کرده است. این نوشته جنبش آزادی خواهی و رهایی بخش آذربایجان را به مسیر و کانالی درست هدایت خواهد کرد. به نظر بنده این نوشته تئوری مبارزه سیاسی آذربایجانیها غنی تر کرده و مبارزه کور جریانات انحرافی را به بن بست کشانده است.برداشت من از این کتاب این است که این کتاب حتی به روشنفکران آذربایجان خط فکری، سیاسی و حتی در برابر گرگهای خاکستری اعتماد به نفس میدهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نوشته سعی دارد ظاهر علمی داشتن را القاء کند اما متاسفانه سطحی و شاید غرض ورزانه است. با کمال تاسف در یکی دو سال اخیر عده ای از فعالین آذربایجانگرایی که سابقه ی چپی دارند به تشویق برخی از ایرانگرایان آذربایجانی و سایت هایی همانند ایرانگلوبال مسئله پانترکسیم و پانتورانیسم و گروهای سمبل آنرا را نقطه ی افتراق و نفاق در بین فعالین آذرباجانی قرار داده اند. چهره ی شیطانی ساختن از مهران بهاری و القای امکان خطر بزرگ از سوی وی (و یا آنها) به همراه برخی از اشتباهات و عنادورزی های شخص مهران بهاری به این روند کمک نموده است. به نظر می رسد به زودی سنتزی از این دو روند به ظاهر متعارض ارائه گردد و در این میان افراد فرهیخته ای همانند اصغرزاده به عنوان یکی از افراد پشت پرده و آتش بیار معرکه مقصر دانسته خواهند شد.همه طرف های درگیر باید از توهم بیرون بیایند و بدانند که همه از این درگیریها فقط تاسف می خورند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقایان و عزیزان به قول شاعر هر کس بنوعی صفت حمد تو گوید بلبل به غزل خوانی و قمری بترانه, هر کس با افکار و ائدولوژی حرکت ملی دموکراتیک آذربایجان را جهت رهائی از یوغ و ستم ملی فاشیزم و راسیزم حاکم فارس که ملل غیر فارس را از تمامی حقوق انسانی و ملی و زبانی و فرهنگی و تاریخی خود محروم و ایران را تماما فارس و مال اقلیت فارس تعریف و تبلیغ و تحمیل می نماید مبارزه می نماید و کلا برای استقلال و کسب حق تعیین سرنوشت ملت 35 میلیونی آذربایجان در اسارت و اشغال ایران مبارزه می نماید .ولا غیر,اما این حرکت عظیم و سیل آسای که می رود بنیاد حاکمیت ظلم و ستم پان فارس و پان ایرانیستها را که به نظر افرادی مثل آل بایراقها مباح است و از شیر مادر هم این ظلم حلال است اما اصلا اسم پان تورک که ساخته و پرداخته افکار مریض و تمامیت خواه پان فارسیزم و تمامیت طلب می باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای دوست عزیز جناب آلبایراق متأسف شدم که در لباس نقد خرافه و اساطیر, خود تبدیل به ن....(تکرار)گر چرندیات اسطوره پرستهای پان فارس ضد تورک شده اید و تمام برداشتهای مغرضانه از مفهوم مقاومت بوزقورد ها دربرابر دشمنانشان را ازبان دشمن هرآنکه تورک هست از این و آن نوشته کپک زده جمع کرده و درعالم مجازی و خیالی خود بزور میخواهید به حرکت ملی-مستقل آذربایجان جنوبی بچسبانید. جای خوشحالیست که دوره یکطرفه به قاضی رفتن ها و تبیین جهان بینی دادن ها و از منبر بالا سخنراندن یکطرفه و پاسخگو نبودنها گذشته است آقای آلبایراق برچسپ زدن های نادرست و بیرحمانه شما به حرکت ملی آذربایجان جنوبی درآخرهر پاراگراف تان هرکدام نیاز به نقد جدی دارد که به فرصت دیگری میگذارم اما از شما میخواهم فعلأ به چند سوال ساده زیر جواب بدهید: ۱- فکر میکنید چند نفر از ۳۵ میلیون تورک در داخل کشور از بوزقورد به مفهوم شیطانی شما پیروی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام و درود، به همه ایرانیان، و ملت عزیز و یکپارچه ایران، اینجانب، از بخش اول، نسل اشاره شده درکتاب آقای " اسماعیل آلبایراق" هستم، و دوست دارم، از زحمات شبانه روزی آقای آلبایراق قدردانی بکنم. همانطور که شنیدم ، برای نجات نسل جوان آذربایجان، از دست پانترک ها زحمت زیاد میکشد. و جوانان کم تجربه را از خواب غفلت بیدار میکند. با خواندن کتاب ارزشمند او و داستان هیجان انگیز بوزقورد، که بطرز عالی توصیف شده، خاطرات دل انگیز و زیبای "زاغولیا" و مناظر جالب و رویائی آن در خاطر زنده میشود. اسم کتاب هم خیلی عالی است، چونکه کلمه اول کتاب، هنرمند محبوب و پیکر تراش ایرانی را بیاد میآورد. و در مجموع باید گفت که کل این اثر یک شاه کار به تمام معنی است و دستش درد نکند، که عمر خود را صرف فرهنگ میکند و جوانان را بیدار میکند. و نمی گذارد، بدام پانترک ها، بیفتند. او باید دقیقا مواظب پانترکها باشد. چون

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ابتدا که تیتر این مقاله را در نوشته آقای شاملی "چرا برخی نخبگان غیرفارس... " دیدم و چنین تصور نمودم که از سوی ارگان های امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران؛ ولی طبق معمول خواسته رنگ و بویی ملی نیز داشته باشد. اما بعد که سایتهای خبری را مرور می کردم متوجه شدم که این اسماعیل یولداش خودمان است. البته ما این مباحثات را 4-5 ماه پیش داشتیم و انتشار چنین جزوه ای را نوید داده بود. متاسفانه همان سئوالها و نکته هائی که در آن مباحثات در مورد اتهامات بی اساس و قیاس های مع الفارق ایشان مطرح شده و بی حواب مانده بود عینا در این جزوه انتشار یافته است.
دوست نویسنده و چریک سابق ما؛ فعالان ملی آذربایجان یا به قول ایشان پان تورکیست ها را به دو گروه تقسیم می نماید و دلسوزانه گروه دوم را جوانانی ناآگاه اما با صداقت معرفی می نماید که در دام گروه اول که از دید ایشان مزدوران تورکیه و طرفداران الحاق آذربایجان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محقق ارجمند، و دانشمند گرامی، جناب آقای اسماعیل آلبایراق، با سلامهای دوستانه! و خسته نباشید، همچنانکه ، با ...، که جنابعالی در تدوین اثر گرانبهایتان بخرج داده و با اسناد، و مدارک و منطق قوی بیان ادله فرموده اید، و جهت انتشار این تحقیقات علمی، وقت گرانبها، و عمر شریفتان را در این راه، صرف نموده، و از جانتان مایه گذاشته، و پانترکیزم را تجزیه و تحلیل علمی فرموده اید، در صورت ممکن نسخه ای از آن را که اخیر در سایت ایران گلوبال منتشر شده است، به زبان انگلیسی و یا سایر زبانهای اروپائی، در دسترس علاقه مندان، و دوستان، و همچنین عاشقان وطن عزیزمان ایران، و ملت بزرگ ایران، این یادگار شریف سلاله پاک کورش کبیر،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول محترم کنترل کامنت، کامنت من بدون درج علت از انعکاس در سایت دمکراتیک ایران گلوبال حذف گردید، من به کسی توهین نکردم من مکنون قلبی خود را نوشتم . با احترام به شما و زحمتشکشان ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا اسماعيل از آنجائی که تو را از نزديک ميشناسم و در صداقت تو در رابطه با حرکت ملی آذربايجان کوچکترين شبهه ای ندارم يک مسئله را برای تو جهت دقت بيشتر ياد آوری ميکنم و آن اينست که در دام وزارت اطلاعات رژيم نيافتيم درست در مرحله ای که تمامی دستگير شدگان آذربايجان به جرم واهی پان ترکيزم به ٥-١٠ سال محکوم ميشوند و فرياد اعتراض شان را کسی گوش نميدهد ما نيز قلم خود به اشتباه در همان خطوط بکار بريم که به نفع رژيم و بی دادگاه ها و در کل به نفع شونيزم فارس باشد من نظر خودم را در رابطه با اصطلاح پان ترکيزم در آذربايجان جنوبی را نوشته ام و ايجا نيز تکرار ميکنم
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نظر خودم را در بخش پایانی نوشته زیر نسبت به این جزوه بیان کرده ام. این جزوه واقعا قصدش بررسی علمی نیست. یک تبلیغات پوچ و تو خالی است برای خراب گردن فعالین ملی آذربایجان. بدتر اینکه ظاهرا از موضع چپ هم ظاهرا به مسئله نگاه کرده است. این نوع بررسی ها رسوایی چپ نمایی است. بقدری مسائل مطرح در این جزو پراکنده، سطحی و ساختگی استکه مباحث اش قابل نقد نبود و من به متد نگاه نویسنده آن یک نگاهی افکنده ام.

http://www.iranglobal.info/node/21769

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا اسماعيل از آنجائی که تو را از نزديک ميشناسم و در صداقت تو در رابطه با حرکت ملی آذربايجان کوچکترين شبهه ای ندارم يک مسئله را برای تو جهت دقت بيشتر ياد آوری ميکنم و آن اينست که در دام وزارت اطلاعات رژيم نيافتيم درست در مرحله ای که تمامی دستگير شدگان آذربايجان به جرم واهی پان ترکيزم به ٥-١٠ سال محکوم ميشوند و فرياد اعتراض شان را کسی گوش نميدهد ما نيز قلم خود به اشتباه در همان خطوط بکار بريم که به نفع رژيم و بی دادگاه ها و در کل به نفع شونيزم فارس باشد من نظر خودم را در رابطه با اصطلاح پان ترکيزم در آذربايجان جنوبی را نوشته ام و ايجا نيز تکرار ميکنم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اګر معنای پان ترکیزم برتر شمردن نژاد، ملت، زبان و فرهنګ ملت ترک آذربایجان است ، برقراری امپراطوری در سرزمینهای نامحدود توران ، برقراری حکومت اسلامی و اعمال حاکمیت اسلامی تورکها در جهان میباشد، تا بحال در جنبش ملی - دموکراتیک آذربایجان جنوبی با چنین جریانی مواجه نبوده ام . در حدود ۵۰ سال پیش در سن ۱۵-۱۶ سالګی برای اولین بار با این وا‌‌ژه آشنائی پیدا کردم. درانتشارات ‌پدرم در تبریز کتاب « ائل دایاغینیا سلام« را که اشعاری بزبان ترکی بود و از طرف مرحوم عباس بارزسروده شده بود بچاپ رساندیم. ماموران ساواک کتابها را مصادره کرده با خود بردند. در اداره ساواک پډرم را «پان ترکیست« خواندند. در جواب سئوال پدرم که«پان ترکیست« کیست و چکار میکند، ګفته بودند : هر کس که کتابی بزبان ترکی چاپ کند«پان ترکیست« هست. متاسقانه هنوز هم از طرف محافل پان فارسیستی به کسانیکه مثلا کتابی بزبان ترکی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محضر گرامی، محقق و دانشمند ارجمند، جناب آقای " اسماعیل آلبایراق " ، با سلام و تحیت برای طول عمر جنابعالی، بنده اولین بار است که با آثار گرانبهای شما آشنا میشوم. و با اندکی دقت نظر در آثارتان ، بنظر میرسد که دامنه تحقیقات و فحص و بحث، و همت نظر جنابعالی در نوشته تان، دارای اطلاعات وسیعی برای خوانندگان تیز بین میباشد. و برای نسل پیر و جوان آذربایجان ، در جهت شناخت افراد، و پدیده ها، حاوی اطلاعات مهمی است. جنابعالی که در این راه گام پیش نهاده اید، و بعنوان مبارزی خستگی ناپذیر، قهرمانانه زحمت میکشید، و عمر گرانمایه خود را، در این راه پر خطر، مصروف میدارید، شایسته است، برای هر چه نمایان ساختن چهره خطرناک "پانترکسیم آذربایجان" که از نظر کنجکاو، و شامخ جنابعالی، بظن قوی، کل ایران و منطقه را تهدید میکند، راه چاره ای اندیشیده شود، و با فاش ساختن این پدیده خطرناک، که تمامیت ارضی، ایران را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سهند عزیز سلام! متاسفم که آن مشکل شما باز هم سرجایش است. من فکر می کردم بر طرف شده و یا خدای ناخواسته اتفاقی برایتان افتاده است. عزیز برادر بوزقورد یعنی جنایت، یعنی بربریت، یعنی نژاد پرستی احمقانه. این آل بایراق بیچاره هم که اینها را نشان داده. چه شد که دوباره تب کردی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منظور گربه سیاه بود و نه گربه تاریک و اسم ریاضیدان هم جان فون نیومن است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متفکر و فیلسوف برجسته دانمارکی کر گه گاررد گفته اند که اگر می خواهید اندیشه و ایده ای را ارزیابی کنید شرایط رفاه و زندگی مردمی که این اندیشه و ایده در آنجا گسترش یاقته و پیاده شده است را از نظر بگذرانید و اوضاع آن جامعه را بررسی و تحلیل کنید. تا بحال احدی هم نمی تواند ادعا کند که در زیر سلطه حکومتی که در انجا پان تورکیسم و یا تورانیسم حاکم بوده زند گی کرده است. همه اینها ارمان های پوچ و اندیشه و نظریه های انتزاعی هستند که تا بحال حتی در سرزمینی به اندازه پر مگسی هم اجرا نشده است. اما ما همه از شرایط جهنمی جوامعی مانند شوروی سابق و رومانی و کامبوج و آلبانی و لهستان و المان شرقی و چین و مجارستان و چکسلواگی سابق و یوگسلاوی سابق و دیگر اقمار اردوگاه جهنمی" سوسیالیزم" اشنایی و آگاهی فراوانی داریم. اگر هم ادبیات ضد شوروی غرب را کلا نادیده بگیریم