مقالات تحلیلی و علمی

قسمت دوم


مسکو به دلالی حریص، نه! روسیه به دلالی حریص وسیری ناپذیر بدل گردیده است .
همه چیز را می فروشند. از ماشین آلات کارخانجات تا کلاه ایوان مخوف. از آنتیک قرن دهم تا اسرار نظامی ،حتی اسرار ک. گ. ب.
چه حرصی در این مردم نهفته بود!

تاريخچه پيدايش شيرو خورشيد

آقای توکلی گرامی،
من یک سخنرانی یکساعته درباره پیدایش و جایگاه شیروخورشید دارم، نشانی اش را برای چند مین بار می گذارم، تا اگر خواستید آن را در سایت تان هم بگذارید. در همین فیسبوک هم چند سند گذاشته ام که نشان می دهند این ادعای شما درباره پرچم شیروخورشید و راسیسم بسیار پرت و از سر ناآگاهی و کم دانی است. هم میرزا کوچک خان جنگلی هنگامی که به لنین نامه می نوشت و هم میرجعفر پیشه وری هنگامی که به استالین نامه می نوشت و هم شیخ خزعل و هم کلنل تقی خان پسیان از نشان شیروخورشید

انتشار از: 
به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استقاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است.
تاریخ ۲۱۹ساله ایران نوشته شده توسط لژ های فراماسونری انگلیس در طی این سالها تمامی استانهایی که معادن زیرزمینی (نفت و طلا و...)داشت توسط برنامه های لژهای فراماسونری انگلیس از مام میهن جدا شد (باکو ٫ بحرین ٫ و...) اولین میدان نفتی دنیا در باکو در قرن نهم ساخته شد. مارکوپولو (که اولین سفیر فراماسون برای شناسایه ساختارهای سیاسی ٫ فرهنگی و اقتصادی جهان برای استعمار جوامعه بود( . مارکوپولو در قرن سیزده به آنجا سفر کرده محصولات آن با صدها کشتی حمل می‌شد.
انگلستان خودرا صاحب خیلی جاها ازجمله خلیج فارس می داند
درسال ۲۰۰۱ انگلیس با حمله نظامی علیه کشور عراق (یکی از اعضای سازمان ملل ) برای اولین بار پس ازجنگ دوم جهانی به دنیا پیغام داد که اگر من (و امریکا ) تصمیم بگیریم هر کاری در این جهان, ولو جنگ و کشتار انبوه مردم بیدفاع خواهیم کرد و کاری هم به سازمان ملل و هیچ پیمان و قرارداد بین المللی نداریم.