جهان

برگردان: 
گلناز غبرایی

تاریخ دان اسرائیلی یووال نوح هراری در سالهای گذشته ۲۰ میلیون جلد کتاب فروخته است. او در زمانه‌ی پرتلاطم کنونی برای دنیای غرب تبدیل به بزرگترین فیلسوف روشنگری شده. وی اخطار می‌دهد: به راستی چه چیزی در انتظار ماست؟