خاوران را ویران و دانشگاه را گورستان می کنند!

می گویند یک روز ملا نصرالدین ادعای پیغمبری میکند و چون مردم برای اثبات آن ادعا از او ارائه ی معجزه ای را طلب می کنند ، ملا می گوید : معجزه ی من این است که به کوه فرمان می دهم که به نزد من بیاید . ملا چندین بار با صدای بلند کوه را مخاطب قرار می دهد که : ای کوه به نزد من بیا و چون کوه از جای اش تکان نمی خورد ، ملا بطرف کوه حرکت می کند و به مردمی که منتظر دیدن معجزه بودند می گوید : کوه گوش ندارد که بشنود ، ولی ملا که گوش دارد ! و اینک حکایت حکومت اراذل و اوباش حاکم بر ایران است که...

می گویند یک روز ملا نصرالدین ادعای پیغمبری میکند و چون مردم برای اثبات آن ادعا از او ارائه ی معجزه ای را طلب می کنند ، ملا می گوید : معجزه ی من این است که به کوه فرمان می دهم که به نزد من بیاید . ملا چندین بار با صدای بلند کوه را مخاطب قرار می دهد که : "ای کوه به نزد من بیا" و چون کوه از جای اش تکان نمی خورد ، ملا بطرف کوه حرکت می کند و به مردمی که منتظر دیدن معجزه بودند می گوید : "کوه گوش ندارد که بشنود ، ولی ملا که گوش دارد !" و اینک حکایت حکومت اراذل و اوباش حاکم بر ایران است که پس از 30 سال ، چون نتوانسته اند دانشگاه را به قبرستان تبدیل کنند ، قبرستان را به دانشگاه می آورند .

ظاهراً 30 سال تلاش بی وقفه ی حکومتگران اسلامی که با انقلاب فرهنگی ، کشتار هزاران دانشجو ، زندان و شکنجه و اخراج هزاران دانشجو و استاد دانشگاه و مستقر کردن هزاران دانشجو و استاد بسیجی در دانشگاههای ایران تؤام بوده است فضای دانشگاهها را هنوز آنچنان که باید و شاید اسلامی و باب طبع بیت رهبری نکرده است که اینک دست بدامان استخوان های "شهید" شده اند .

برای ما مردم ایران که قومی وحشی و عاری از هر صفت انسانی به مدت 30 سال بر کشورمان حکم رانده و به اندازه کافی با وحشی گری های این قوم تبهکار آشنا هستیم نه ، اما برای مردم جهان که خبر دفن استخوانهای مردگان را در دانشگاههای ایران می خوانند حتماً شگفت انگیز است و لابد از خود می پرسند که در ایران چه خبر است که حکومت اسلامی گورهای دسته جمعی خاوران که در گوشه ای دورافتاده و متروک تهران قرار دارد و محل دفن هزاران تن از قربانیان با نام و نشان این رژیم می باشد ، شب هنگام و مخفیانه با بولدوزر ویران می کنند و روزی دیگر استخوان های مرده گان بی نام ونشان را در روز روشن و با سلام و صلوات و طی مراسمی خاص به عنوان "شهید" در دانشگاههای ایران دفن می نمایند !

هر عقل سالمی که این دو خبر را در کنار یکدیگر قرار دهد می تواند به درجه ی توّحش و بربریت اراذل و اوباش حاکم بر ایران پی برد و با مردم شریف و بخت برگشته ایران که به اسارت این قوم وحشی در آمده اند اظهار همدردی نماید . آخر در کجای دنیا دیده و یا شنیده شده است که دانشگاه را که درسرتاسر گیتی ، مرکزی است برای علم وتحقیق و جائی است که در آنجا شادابی و نشاط و عشق و جوانی و خنده و شادی جوانان موج می زند به محلی برای دفن مرده در نظر گرفته شود ؟ بجز مرام ومکتب شهید بازی و مرده پرستی آخوندهای ریاکار کدام دین و آئین و مرام ومسلکی را می شناسید که استخوان های پوسیده مرده گان را هم به خدمت دستگاه تبلغاتی خود درآورند و از این رهگذر برای فریب و تحمیق مردم استفاده کنند ؟

دوسال پیش ، زمانی که زمزمه ی انقلاب فرهنگی دوم در میان باند نظامی و جمکرانی احمدی نژاد به گوش می رسید ، رئیس دانشگاه اصفهان گفته بود : « دانشگاهی که درآن دسته سینه زنی راه نیفتد دانشگاه اسلامی نیست» و پیشنهاد داده بود که برای اسلامی کردن دانشگاهها ، ملاحظات سیاسی را باید کنار گذاشت و مکتبی عمل کرد !! و چنین بنظر می رسد که تبدل نمودن دانشگاهها به قبرستان نیز در راستای انقلاب دوم فرهنگی است ، همچنانکه در ماههای گذشته ، دستگیری ها و اخراج ها و ستاره دار کردن ها ، سهمیه بندی کردن ها و جدا سازی های جنسیتی نیز بر یستر انقلاب دوم فرهنگی صورت گرفته است . اما مغز علیل و قرون وسطائی بیت رهبری پس از 30 سال تجربه ناکام ، گویا هنوز این را درک نکرده است که اگر هزار انقلاب فرهنگی دیگرهم راه بیندازند ، دانشگاه را نمی توانند به آن چیزی که در مغز متحجر خود ترسیم کرده اند تبدیل نمایند که سرشت دانشگاه با حوزه آخوندی و مدرسه دینی که آنان در نظر دارند از بنیاد در تضاد و تقابل قرار دارد .

سرکردگان رژیم خون و جنون اسلامی گویا هنوز نفمهیده اند که اگر در وجب به وجب زمین دانشگاههای ایران ، استخوان "شهید" دفن کنند مادام که در کلاس های دانشگاه ها ، فیزیک و شیمی و زیست شناسی و کامپیوتر و اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و غیره و غیره تدریس می شود هیچ دانشگاهی اسلامی نخواهد شد و فراورده های اسلامی برای نظام جهل و جنایت ببار نخواهد آورد ( حساب مشتی تحصیل کرده مزدور و بی وطن از قماش قبیل احمدی نژاد جدا است) . تنها راهی که برای اسلامی کردن اساسی دانشگاهها در مقابل سیدعلی خامنه ای و یاران تبهکارش وجود دارد این است تمام کلاسهای علوم نظری و عملی دانشگاهها را تعطیل کرده و بجای آن ها ، کلاس های فالگیری و روضه خوانی و دعا نویسی و مداحی و مرده شوری وغیره وغیره دایر نمایند .

آقای خامنه ای ! بدانید که اگر قداستی بر دانشگاههای ایران متصور باشد در سکولار بودن این مراکز علمی و تحقیقی نهفته است نه در یک مشت استخوانی که شما فرمان دفن آنرا در آنجا صادر کرده اید ، و نیز بدانید که ارواح "شهدا" ئی که قرار است شما را درسرکوب و خفه کردن صدای آزادیخواهانه دانشجویان مبارز ایران ، یاری نمایند هرگز شما را از منجلابی که بدست خویش خودرا درآن غرق ساخته اید نجات نخواهند داد . دانشگاه با این حقه بازی های شما اسلامی نخواهد شد که اگر می خواست اسلامی بشود ، آن زمان که رهبر راحل تان هزاران دانشجوی آزادیخواه و بی گناه را بر دار کرد و هزاران هزار دانشجو و استاد سکولار و دگر اندیش را اخراج و روانه زندان ها وشکنجه گاه ها کرد ، اسلامی شده بود .

و نکته آخر اینکه برخی از عناصر و محافل به اصطلاح "اپوزیسیون" در داخل و خارج از ایران که خود را خود را قیّم و وکیل جنبش دانشجوئی ایران می دانند و در مقابل تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاهها نسبت به دفن استخوان های مرده گان در دانشگاهها ، تلاش دارند که این اقدام شایسته ی دانشجویان مبارز ایران را تفسیر به مطلوب نمایند بطوریکه اعلام داشته اند که : "دانشجویان معترض قصد توهین و یا کم اهمیت دادن به مقام شهید را نداشته اند بلکه با استفاده ی ابزاری دولت از مقام شهید مخالفت کرده اند" !! درجواب این فرصت طلبانی که در کمین سهیم شدن در قدرت نشسته اند و کاسه گدائی خود را به سمت سیدعلی خامنه ای دراز کرده اند باید گفت که سرشت جنبش دانشجوئی ایران صرفنظر از اینکه چه گروههائی و با چه نام ها ونشانه هائی در آن شرکت می کنند ، سرشتی است سکولار و آزادیخواهانه ، و تعبیرها و تفسیرهائی که برای وابسته نشان دادن جنبش دانشجوئی ایران به یک جریان فکری ، مذهبی و ایدئولوژیکی صورت می گیرد محکوم به شکست است . این عناصر و جریان های فرصت طلب بدانند که جنبش دانشجوئی ایران علیرغم تمام توطئه ها و تفرقه افکنی های رژیم تبهکار اسلامی ، دیر یا زود خود را در یک پیکر واحد ملی و سکولاریستی ، فارغ از هر نام و نشان مذهبی و قومی و قبیله ای نشان خواهد داد .

بازار سکه "شهید و شهادت طلبی" که کاراندازان حکومت اسلامی بوسیله آن جان و جوانی میلیون ها تن از جوانان ایران را بباد دادند ، مدت هااست که از رونق افتاده است و بجز ازاذل و اوباشی که با انگیزه های مالی و منافع شخصی به خدمت رژیم فاسد اسلامی در می آیند دیگر کسی فریب تبلیغات و شهید بازی های رژیم سر تاپا دروغ اسلامی را نخواهد خورد .

6 اسفند 1387

25 فوریه 2009

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.