تصویب«سند برنامه» به پروژه وحدت آسیب نمی رساند

فدايیان اکثریت بعد از ارزیابی خود در خطا بودن خطی مشی «شکوفایی جمهوری اسلامی» همواره تهیه سند برنامه سازمان از الویت آنها بوده است. در کنگره سیزدهم نیز «سند برنامه» سازمان از جمله موضوعاتی بود که در دستور کار کنگره بود

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.