ایا سیاست در ایران به بن بست رسیده است؟

حدود ده استرا تژی و جنبش اعتراضی در 10 سال گذشته شکست خورده است یعنی موجب تغییری در وضیعت ایران نشد : طرح سرنگونی بشکل پیشاهنگ مسلح؛ جنبش دوم خرداد؛ جنبش رادیکال 18 تیر ؛جنبش مدنی سکولار ها؛ منشور 81 ؛ طرح ملی رفراندم ؛ پارلمان در تبعید ؛ گنگره ملی رفراندم ؛ طرح نشست برلین و سرانجام مبارزه مسلحانه جاری در مناطق ملی؛ را می توان نام برد بنابراین بر کسی پوشیده نیست که علل عدم پیشرفت این طرح ها و جنبش ها به دلیل کم کاری مسئولین و رهبران این گونه طرح ها نیست و موضوع ریشه ای تر است...

سه شنبه 15 آپریل ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی

 مجریان برنامه:

جهانگیر

دلیر کردستانی

شایان

کیانوش توکلی

 

حدود ده استرا تژی و جنبش اعتراضی در 10 سال گذشته شکست خورده است یعنی موجب تغییری در وضیعت ایران نشد : طرح سرنگونی بشکل پیشاهنگ مسلح؛ جنبش دوم خرداد؛ جنبش رادیکال 18 تیر ؛جنبش مدنی سکولار ها؛ منشور 81 ؛ طرح ملی رفراندم ؛ پارلمان در تبعید ؛ گنگره ملی رفراندم ؛ طرح نشست برلین و سرانجام مبارزه مسلحانه جاری در مناطق ملی؛ را می توان نام برد بنابراین بر کسی پوشیده نیست که علل عدم پیشرفت این طرح ها و جنبش ها به دلیل کم کاری مسئولین و رهبران این گونه طرح ها نیست و موضوع ریشه ای تر است؛ بطور مثال سرنگونی صدام و طالبان توسط امریکا؛ نیرویی را ازاد کرد که یا بر علیه" ناجی" شورید و یا به طرف حکومت اسلامی خیز برداشت . از طرف دیگر رشد جنبش های ملی _قومی و عدم درک مسایل آنان توسط نیروهای سراسری موجب نا امیدی مردم و انفعال بخش بزرگی از فعالان جنبش دمکراسی خواهی ایران شد

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.