گفتمان ملی (تقوایی، نویدی، یحیایی و ناصر کرمی) سه شنبه 28 اکتبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی

در چند سال گذشته "مسئله ملی" موضوع مشاجره ها و مناقشه های متفاوتی بوده است. ...دیگر مرکزگرایی و تمرکز قدرت در یک نهاد، جوابگوی نیاز های امروز بشر بویژه در جوامع چند فرهنگی و چند زبانی نیست، ،...مأخذ و مصدر قدرت باید مردم و مردم واقعی با فرهنگ
ها و زبانها و هویت واقعی
شان باشند و جهت انتشار قدرت باید از پیرامون به سوی مرکز باشد. ....ملّتِ واحد ایران علیرغم پراکندگی در تیره های ایرانی آن و با وجودِ 3 گانگی نژادی...

گفتمان ملی (براساس مقالات احمد تقوایی، کیومرث نویدی؛ دکتریحتایی و ناصر کرمی) در اتاق فرهنگ گفتگو مورد بحث قرار خواهد گرفت

دکتر محمد حسین یحیایی

 مرکزگرایی از رشد همه جانبه جلوگیری می کند

 

نگاهی گذرا به تاریخ نشانگر آن است که دیگر مرکزگرایی و تمرکز قدرت در یک نهاد، جوابگوی نیاز های امروز بشر بویژه در جوامع چند فرهنگی و چند زبانی نیست، زمان امت سازی و ملت سازی به شیوه کهن به پایان رسیده است، راه کار نوین برای رشد همه جانبه در سرزمین بزرگ با ملل، فرهنگ و تبار گوناگون تشکیل ایالات متحده ایران با به رسمیت شناختن زبان، نوع اداره و برابر حقوقی همه ایالات در تعیین سرنوشت خویش است.

  

يادداشتهائی پيرامون گفتمان ملی (بخش نخست)

 احمد تقوائی

در چند سال گذشته "مسئله ملی" موضوع مشاجره ها و مناقشه های متفاوتی بوده است. جدل ايران با امارات متحده عربی بر سر مالکيت سه جزيره در خليج فارس ، اختلاف ايران و روسيه پيرامون سهم هريک از دريای خزر ، گفتگو درباره حق شهروندی برای اموزش به زبان مادری، ادعای مالکيت برخی از گروههای قومی بر بخش هایی از سرزمين ايران ، پافشاری دولت ایران در غنی سازی اورانيوم تحت عنوان حق حاکمیت ملی، و... هريک موجب گرديدند که مفاهيمی هم چون " منافع ملی"، "مالکيت ثروت های ملی"، "هویت ملی" و... مورد توجه جنبش سياسی و روشنفکری ما قرار گيرند.

  

کیومرث نویدی

 کنگرة ملیت
های ایران فدرال بزرگترین عامل اتحاد دموکراتیک مردم ایران

 

یقین دارم که بخشی از آریاگرایان (چه شووینیست
ها و چه راسیست
ها) کار را به آنجا خواهند کشاند که آقای گرگین کشانید، خواهند رفت به سمت حمایت از جمهوری اسلامی برای برقرار نگاه داشتنش؛ این سرنوشت گرایش تک
پایه
ای و تک
هویتی خواهی در میهنی
ست که ملت سیاسی
اش از بهرهای اتنیکی و فرهنگی مختلف تشکیل شده است:

تنها راه تداوم ستم ملی در ایران دهان
بندزدن بر همگان است؛ حتی بر فارس
ها.

مأخذ و مصدر قدرت باید مردم و مردم واقعی با فرهنگ
ها و زبانها و هویت واقعی
شان باشند و جهت انتشار قدرت باید از پیرامون به سوی مرکز باشد.

  

ملّتِ فرهنگی یا ملّتِ سیاسی؟

 ناصر کرمی

ملّتِ واحد ایران علیرغم پراکندگی در تیره های ایرانی آن و با وجودِ 3 گانگی نژادی [ آریا یی، تُرکی آذری، و سامی] و با در نظر گرفتن تقسیم قدرتِ سیاسی در اشکال عمودی و افقی آن، در طول تاریخ پیوسته به مانند یک ملّت سیاسی ظاهر و عمل کرده است [ بویژه در دورهء خاندان پهلوی در عصر جدید]، در عین حال میشود آنرا در ردیف ملّتهای فرهنگی مانند آمریکا، استرالیا، کانادا و سویس و غیره به حساب آورد که از ترکیب و ممزوج شدن فرهنگهای چند گونه ] Multikulturell] فرهنگِ ملّی ایران امروزی را از خود بجای گذاشته اند که به هیچ قوم و یا تیره و یا منطقه ای خاصّ نسبت داده نمیشود، هر فردی که در هر نقطه از این سرزمین بسر برد صاحب و بنیادگذار این فرهنگِ ملّی ایرانی هست، در نتیجه مسئولیّت پاسداری و شکوفایی آنرا هم به عهده دارند.

 

اسامی مدیریت اتاق فرهنگ گفتگو به قرار زیر است :

 _جهانگیر

 _ مسعود علوی

 _ کیومرث نویدی

 _ رامین مهریار

 انتخاب موضوع و آغاز کننده بحث از کیانوش توکلی

 شایان ذکر است نویسندگان سایت ایران گلوبال می توانند مقاله و یا موضوع مورد نظر خود را بعنوان موضوع اتاق فرهنگ گفتگو پیشنهاد کرده و یا خود بعنوان سخنران شرکت نمایند .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.