اتاق فرهنگ گفتگو: چه تشکل و یا سازمانی برای ایرانیان خارج کشور مناسب است؟

سخنرانان: کیانوش توکلی ، چیا ، کمونیسم ، حمید حمیدی ، باریش ، ف. علادین دلیر کردستانی و....
منبع: 
ایران گلوبال
انتشار از: