مخالف با هرگونه حمله نظامي به ايران هستيد يا نه؟

بنظر من هر نويسنده اي خوب است ؛ روشن نظر خود را در رابطه با حمله نظامي به ايران بنويسد. شما روشن نميگوئيد که مخالف با هرگونه حمله نظامي به ايران هستيد يا نه. من بارها از شما اين سؤال را کردم و پاسخ روشني نشنيده ام. بنظر من تحقيقات شما درباره لابي ايست ها بهترين تحقيقاتي است که من تا کنون خوانده ام ولي تا زمانيکه روشن ضد حمله نظامي به ايران بدون اما و اگر موضع نگيريد، اساساً بحث هاي شما را لابي گران بعنوان جنگ افروزي خواهند خواند و حتي مخالفين ديگر لابي ايست ها هم بي اعتبار خواهند شد.

سام قندچي

گزارش اطلاعاتی آمریکا: شاخه زیتون یا "اسب تروا"

دوست عزيز آقاي حسن داعي،

پيش از نوشتن درباره موضوع تشنج هاي روابط خارجي ايران، بنظر من هر نويسنده اي خوب ابت روشن نظر خود را در رابطه با حمله نظامي به ايران بنويسد. شما روشن نميگوئيد که مخالف با هرگونه حمله نظامي به ايران هستيد يا نه. من بارها از شما اين سؤال را کردم و پاسخ روشني نشنيده ام. بنظر من تحقيقات شما درباره لابي ايست ها بهترين تحقيقاتي است که من تا کنون خوانده ام ولي تا زمانيکه روشن ضد حمله نظامي به ايران بدون اما و اگر موضع نگيريد، اساساً بحث هاي شما را لابي گران بعنوان جنگ افروزي خواهند خواند و حتي مخالفين ديگر لابي ايست ها هم بي اعتبار خواهند شد. مهم نيست که آنها چه بنامند موضع حمله نظامي به ايران مثلاً آنها که از حمله پيشگيرانه حرف ميزنند به ضرر مردم ايران است. من در گذشته توضيح دادم که چرا هر گونه حمله نظامي به ايران حتي حمله باصطلاح با حسن نيت به ضرر ايران است. ايران آلمان هيتلري نيست و يکي تز بزرگترين جنبش هاي مدني در ايران در جريان است که بايستي از لابي گران خارج کش.ر که ميخواهند خود را نماينده آن نشان دهند تفکيک کرد و آينده ايران را رقم ميزند. هرگ.نه حمله نظامي به ايران به ضرر ايران است و بايد اين حرف را روشن گفت:

http://www.ghandchi.com/475-Notoanyinvasion.htm

امروز لابي گران جمهوري اسلامي ميخواهند رفع خطر جنگ را به جائي رسانند که تحريم عليه نظامي شدن بيشتر ايران را از بين ببرند تا روسيه و چين مثل هميشه به ايران اسلحه بفروشند. ما موقعي با اين نظامي گري رژيم ايران و کمک هاي لابي گران به جمهوري اسلامي ميتوانيم مقابله کنيم که خودمان روشن با هرگونه حمله نظامي به ايران مخالفت کنيم وگرنه آنچه ميشود اتفاقي است که در آمريکا افتاده است که لابي گران نيروهائي که خواهان پايان دادن به جمهوري اسلامي هستند با القاب مختلف ايزوله کرده اند و قوي ترين نيرو شده اند جون خود را با جنبش مدني ايران هم سو جا انداخته اند درصورتيکه در 18 تير حتي يکي از اين ها هم و سايت هاطشان در خارج از دانشجويان دفاع نکرد.

ضمناً بنظر من بحث تلويزيوني زير که شما داشتيد عالي بود:

http://www.ghandchi.com/iranscope/HassanDaiVOA0610...

موق باشيد

سام قندچي

ساوالان

عقاید پنهانی در ماوراء طرح تمامیت ارضی /الف- میثاق

عزیز دل برادر نترسید اتفاقی نیفتاده و تجزیه ای در کار نیست ، اگر امثال شما آب را گل نکنند ملتهای متنوع ایرانی در کنار هم زندگی خواهند کرد . اما قیاس به نفس نفرمایید که بعنوان «کرد" به مردم خود خیانت می کنید ، ترک آذربایجانی به اندازه «پارس" آریایی زبان خود را دوست دارد و از آن دفاع خواهد کرد .

و اما آقای anti all pan که همان نام قبلی برایتان برازنده تر بود ، شما چه کاره هستید که «با جدایی خواهان مستقل" مشکلی نداشته باشید و ان هم «بشرطی که پس از جدایی(انهم با رای مردم)اذرباییجان را تقدیم باکو وانکارا نکنند" . عزیز دل برادر اینقدر حاتم بخشی نفرمایید که ممکن است وقتی به خود بیایید که جایی برای نشستن ندارید . چرا ایران عزیز خودتان را به حراج گذاشته اید ؟ چه جوابی به کوروش کبیرتان!!! دارید ؟ آخر روشنفکر!!! بسیار دان ! شما سر پیازید یا ته آن ؟ اگر ماندن در چهارچوب ایران یا بقول شما جدادشدن از آن با تصمیم مردم آذربایجان است ، تو چرا شرط و شروط میگذاری ؟ وضع تو از کردی هم بد تر است انگار خودتان را مالک ایران و خصوصاً آذربایجان میدانید . خداوند به همه بیماران شفای عاجل عنایت فرماید .

جناب کردی عزیز تا زمانی که مدعیان روشنفکری از قماش شما بجای تحلیل مسائل اجتماعی به خیالبافی متوسل میشوند امیدی به وزش نسیم آزادی وجود ندارد . البته این خصلت عمومی «پان فارسیسم" است که در توهمات بزرگ انگارانه خود عمر می گذراند . آقای روشنفکر!!! وقتی یک روزنامه دولتی بیش از 30 میلون ترک را به «سوسک" تشبیه می کند ، وقتی که رادیو و تلویزیون دولتی بیش از سی میلیون انسان را ابزار خنده قرار می دهد ، وقتی دهها سایت «جوک فارسی" بر علیه «ترک" راه اندازی میشود ، وقتی وزارت ارشاد اسلامی!!! به دلقک ها مجوز می دهد تا بر علیه ترک ها در سینمای مرکز پایتخت لجن پراکنی کند ، وقتی کتابهای درسی «ترک" و «عرب" را بیگانه و وحشی و سوسمارخور می نامد ووو ... آنگاه حضرتعالی انتظار دارید «ترک" و «عرب" با کمال احترام دوزانو در مقابل نژادپرستان «پارس" و تحقیر کنندگانش بنشیند و از حلاوت و شیرینی زبان «پارسی" داد سخن بدهد !. براستی که چه انتظاری !! آقای کردی من هم به اقتضای رشته تحصیلی خودم از مسائل روانی اطلاعاتی دارم . عزیز من شما بشدت بیمار تشریف دارید و بمحض اینکه یک کلمه «ترکی" به گوشتان میخورد بلافاصله احساس می کنید ترک های آذربایجان بیل و کلنگ بدست دارند مرزهای خود را با «ایران" تعیین می کنند .

کریم

استاندارد دوگانه بی بی سی فارسی در انعکاس اخبار حقوق بشری!

آقای ساولان (دشمن ایران و ایرانی و ضمنا ریاکار)، نوشته اید؛ آقایانان anti all pan و شرکای نژاد پرست «آریایی" و "پارس"محور

چرا اینقدر از دست پورپیرار عصبانی هستید.. حضرت آقا شما به خودتان حق میدهید از «کرد"های ترکیه و «برادران ارمنی" خودتان بخاطر ایرانی!!!!؟ بودن آنها مثلاً دفاع!! کنید اما به زعم شما ترک ایرانی حق ندارد در باره کشور همزبان خود اظهار نظر کند). اولا آن دوستان در دفاع از حمله پان ترکها به حقوق انسانی کردها و ارمنی ها آن مطالب را می نویسند و سرخود و در حالی که در کشور ما یک معضل بزرگ بنام جمهوری اسلامی وجود دارد نرفته اند به مساله کرد و ارمنی در کشور همسایه بپردازند. این بحثها را شما و همپالکی های تان اینجا می آورید و دیگران را به بحث می کشید. گذاردن علامت تعجب آنچنانی در مقابل ایرانی بودن ارمنی های ساکن ایران پیروی از رویه پان ترکها و نشان دهنده نوکری بی جیره و مواجب شما برای پان ترکهاست. برای ما ترکهای ایران ارمنی های ایرانی و سایر ایرانیان برادرند نه ترکهای ترکیه و ارمنی های ساکن ارمنستان. علامت تعجب شما در مقابل نام ارمنی ها به معنای نفی حقوق ایرانی بودن آنان و نشان شوونیزم ترک و نژاد پرستی است.

استاندارد دوگانه بی بی سی فارسی در انعکاس اخبار حقوق بشری!

ادامه .. شما ما را به نژاد پرستی متهم می کنید و ما را متهم کرده اید که چرا مخالف حق اظهار نظر شما در مورد ترکهای همسایه هستیم. آدم ریاکار، اینجا کسی مخالف اظهار نظر نه در مورد ترکیه و نه در مورد آمریکا یا انگلیس است. همه مدت اینجا این گونه اظهار نظرها بصورت مقاله و نظر درج می شود. اما شما همه مدت همچون یک مزدور و حقوق بگیر تنها به مسائل ترکها می پردازید و با حقه بازی خود را می خواهید ایرانی هم جا بزنید. شما یک نژاد پرست و شوونیست هستید. یک آدم غیر نژاد پرست تنها به مسائل هم زبانان خود نمی پردازد بلکه به مسائل کل کشور خود که همزبانانش هم جزو آنها هستند می پردازد. همانگونه که سایر ایرانیان آزادی ارمنی و ترک و عرب و فارس ساکن ایران را به مسائل افغانستان و تاجیکستان و دیگران ترجیح می دهند. اما شما نوکران بیگانه، شما نژاد پرستهای شوونیست، با ارمنی های برادر ساکن ایران مشکل دارید چرا که ترکیه با ارمنی های ساکن آن کشور یک قرن پیش مشکل داشته است. گور پدر هردویشان به ما چه!؟ مرگ بر هرچه شوونیست و نژاد پرست پست فطرت وقیح و بی همه چیز حیوان. ناسیونالیسم به معنانی نژاد پرستی نیست و ناسیونالیسم که همان ملی گرایی است برای استحکام یک کشور لازم است. در یک ناسیونالیسم سالم همه مردمان از هر قوم و قبیله ای حقوق مساوی دارند و حق تحصیل به زبان مادری شان را دارند و در چارچوب استان خودشان مختار و در چارچوب کشوری تابع پارلمان و دولت مرکزی هستند که خود در آن نماینده دارند. آنکه مخالف این حقوق مساوی است مشخص است که ریگی به کفش دارد.

anti all pan

استاندارد دوگانه بی بی سی فارسی در انعکاس اخبار حقوق بشری!

جناب سبلان

شما پان ترکها وپور... رقمی نیستید وکسی شما را جدی نمیگیرد ما بعنوان زنگ تفریح با شما حال میکنیم. چرا عرضه چاپ نظرات (اراجیف) خود را درمجلات علمی ندارید؟ خودتان هم میدانید با خزعبلات پور.. وجعلیات تان(مصاحبه موشه داوید ودرز نوار مکالمات دکتر رجبی که معلوم است چگونه بدست شما رسیده ما که گفتیم ج ا شما راتغذیه میکند) ونیز نظریات واعمال تجزیه طلبانه(لوگوی ترکیه ومسلح شدن...) خود ملت ایران را برضد ازادیخواهان واقعی اذریمان تحریک می کنیدوبعد ج ا در نقش منجی ضامن تمامیت ارضی واردشده وموقعیت خود را تثبیت می کند.

شما به ترکیه تنها علاقه ندارید بلکه معبود وقبله گاه وممر شماست .نوشتار شمانشاندهنده پان ترک بودن شماست مانند کهیرزدن از انتقاد از ترکیه!و نوهین به ایران وایرانی. چرا نمیروید در کشورهای محبوبتان زندگی کنید .

قابل توجه ازادیخواهان واقعی ایران:

توهین به فرهنگ وزبان ایران و سایر اقوام توسط پانها راه درستی نیست. دیگر اینکه مشکل ما باید توسط خود ما بدون دخالت مخرب خارجی وعوامل انها انجام شود.

بهترین کار برای ما کمک به برقراری دموکراسی وازادی در ایران است.پس از برقراری دموکراسی وازادی میتوانید مطالبات حتی تجزیه طلبانه خود را از راههای قانونی مانند رفراندوم پی بگیرید. ملت سازی,جعل خبر وتاریخ , توهین به ایران وایرانی واقوام دیگر راه را برای بالکانیزه کردن خونین ایران خواهد گشود.

در ایران ازاد من نیز بعنوان فارس-ترک در کنار شما خواهم بود. فریب ج ا را نخورید از یک طرف ترکها را میکوبد بهگردن شونیسم فارس می اندازد واز طرف دیگر کتابهاوخزعبلات پورپیرار را چاپ میکند.

محسن کردی

اصلاح طلبي ارتجاعي

جناب فیروزمند، با درود متقابل، تجربه نشان داده است که طرح تشکیل یک حزب فراگیر، هر اندازه اهدافش مترقی، گذشته از محدود کردن قدرت ابتکار نیروهای جامعه، با روحیات جهان امروز خوانایی ندارد. می توان عده ای را پیرامون یک سری اهداف و برنامه ها دور هم جمع کرد اما تکامل جامعه در اثر برخورد آرا در محیطی آزاد و نه سربسته زیر سقف یک حزب فراگیر بوجود می آید. حزب آینده نگر را در کنار سایر نیروها و احزاب داشت نه بر فراز آنها چه که یاد آور حزب رستاخیز و حزب کمونیست چین و غیره خواهد شد. در برنامه های حزب رستاخیز البته برنامه ای برای سرنگونی رژیم پیشین نبود و شاید همین مشخصه این حزب را فرمایشی تر از آنچه که بود معرفی کند اما سایر برنامه های سازندگی آن، تفاوت چندانی با برنامه های سایر احزاب فراگیر و مشابه اش در جهان، از جمله چین نداشت. نداشت.

سام قندچي

اصلاح طلبي ارتجاعي

دوست عزيز آقاي مسعود،

متأسفم که من نه ميتوانم و نه ميخواهم که همه را راضي کنم. نظرم را مينويسم و اگر هر کسي بتواند سودي ببرد خوشحال ميشوم. بعضي هم فکر ميکنند اين نوع جواب دادن من دماغ بالا بودن است. اشکالي ندارد. من سعي ميکنم در حد توانم جواب به بحث هاي نظري درباره نکاتي که مينويسم را بدهم يعني نظر خودم را بيان کنم و ابداً انتضار هم ندارم کسي با نظر من موافق باشد. رابطه شخصي هم نميتوانم با تعداد زژادي داشته باشم. در نتيجه وقتي دوستاني در اينجا بحث شخصي کنند شايد پاسخ من باعث ناراحتي شان شود و فکر کنند دماغ بالا هستم. شايد بزرگاني نظير احمد شاملو هم همينگونه بودند. من خودم را با آن بزرگان مقايسه نمکينم ولي اگر آنها هم در کنفرانسي بوده اندو کسي جلو رفته و حرفي داشته و انها وقت نگذاشته اند جواب بدهند شايد همين محدود بودن وقت است که او وقتي براي بيش از هزار نفر سخنراني ميکرد نميتوانست سه هر فرد معين پاسخ دهد و اتفاقاً يکبار در برکلي يکي از فعالين خارج به من گفت که چرا اين مرد انقدر دماغ بالا است و من گفتم شما فکر کن که او يک نفر است و ما اينجا هزاران نفر و اگر بيچاره وفت پاسخ ندارد چرا ما بحث را شخصي ميکنيم. به هر حال شايد بحث شما اين نبودبا وجودي که کلي سؤال کرديد. من فقط ميتوانم به سؤال شما درباره امير کبير و جنبش باب پاسخ دهم. اميدوارم سؤالات همينوطر مشخص و درباره نظر باشد که من در توان خود نظرم را بگويم حال مورد قبول باشد يا شما موافق يا مخالف قضاوت خواننده است و آزادي اختلاف نظر

بنظر من اميرکبير بزرگترين انديشمند اصلاح طلب مترقي در تاريخ ايران است هر چند کساني نظير علامه دهخدا و احمد کسروي بنظر من اصلاح طلبان مترقي مهم ديگر در تاريخ ايران هستند.

من اينجا به عنوان تاريخ نگار نمينويسم. در آنصورت کاستي ها و خدمات اين بزرگان را هم مطرح ميکردم و اکنون نيز نميخواهم وقت بر روي مسائل تاريخي بگذارم در نتيجه به بحث هاي بعدي پاسخ نخواهم داد. ولي چون نظرم را پرسيده ايد ميگويم و اميدوارم دوستاني که بسيار بيشتر از من امروز به مسائل تاريخي ميپردازند نظير آقاي اسماعيل نوري علا در اين موارد بنويسند و تاريخ نکاران بنام ميهن ما هم اکثراً به اين موضوع پرداخته اند. به هر حال چون پرسيديد نظرم را ميگويم.

بنظر من اميرکبير در رابطه با جنبش باب بزرگترين اشتباه زندگي خود را کرد. وي تصور کرد که جنبش باب چيزي نظير جريان خميني که ما در 1357 ديديم است که حرکتي مذهبي ارتجاعي در برابر تکامل مدرنيسم نوپاي ايران است. شايد اگر اميرکبير در سالهاي 1340-50 زندگي ميکرد نه رژيم شاه و نه جنبش سياسي ايران اشتباهي که درباره خميني کردند را نميکردند.

چرا امير کبير اشتباه کرد. بنظر من جون جنبش باب در عصري روي داد که در اروپا ديگر جنبش هاي نوين اجتماعي قرن ها بود که ديگر زير پرچم مذهب تازه ارائه نميشدند. اين وي را به اشتباه انداخت. بنظر من جنبش باب يک جنبش ليبرالي-پارلمانتاريستي بود و اگر اميرکبير درست درک کرده بود شايد بهترين متحد خود را در آن جنبش مييافت و شايد تکامل آن جنبش هم نوع ديگري شده بود.

در تاريخ ما شخصيت هاي بزرک اصلاح طلب *مترقي* بسيار قابل مطالعه هستند. احمد کسروي هنوز دسرت فهميده نشده است و در سالهاي اخير عده اي فقط از تندروي او نقد کرده اند و هيجوقت متوجه نشدند که چرا حرکتي که او شروع کرد به يک جنبش سياسي مترقي نيانجاميد و به جايش حتي کارهاي غلطي نطير کتابسوزان را وي و طرفدراانش سازمان دادند. يا اينکه چرا علامه دهخدا تصميم گرفت در عرصه سياسي ديگر فقط با پشتيباني از مصدق عملاً خود را دهها سا بازنشسته کرد و به کار لغت نامه عظيم خود پرداخت و ديگر چرند و پرند مانند هائي را ننوشت. اين ها بحث هاي تاريخي مهمي در جنبش مترقي ايران هستند. آنچه من درباره ترقي خواهي در ايران نوشته ام خيلي مختصر است که در لينک زير ميتوانيأ ببيند:

http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

دوست عزيز آقاي محسن کردي،

عزيز پيشنهاد من براي ايجاد حزب اينده نگر نه تنها به معني انحلال احزاب ديگر نيست بلکه حتي نيروهائي که اکنون در احزاب سياسي موجود هستند را اساساً فکر نميکنم که اين حزب حتي اگر امروز وجود داشت برايشان مناسب باشد. بيش از 90 درصد فعالين سياسي ايران چه در داخل و چه در خارج نه تنها رسماً در هيچيک از احزاب موجود نيستند بلکه اصلاً اگر هيچ خطري هم عضويت در اين احزاب نداشت باشد بازهم نميخواهند عضو هيچيک از اين احزاب باشند. چرا؟ چون برنامه هيچکدام از آنها را حتي نزديک به 80 درصد خواست هاي خود نميدانم. خود من يکي از آنها. من اگر حزبي بود که حتي 80 درصد پلاتفرم آنرا قبول داشتم، عضو آن ميشدم. به حرکتهائي نظير طرح رفراندم تا نشست پاريس، اتحاد جمهوريخواهان، جمهوريخواهان لائيک با وجود آنکه فکر نميکردم با برنامه خداقل بشود به جائي رسيد، ولي بازهم از آنها حمايت کردم. با اين وجود هيچيک حتي نزديک به انچه ميتوانست مورد پشتيباني من باشد تحول نيافتند و شکست خوردند. در نتيجه اصلاً اين نيست که من خواهان ساختن حزب بوده باشم و يا آنکه حزب فراگير که اصلاً هدف من نيست. من خواهان تشکيلاتي نزديک به انچه در پلاتفرم آورده ام بودم و اگر مييافتم به ان ميپيوستم:

http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm

در رابطه با سؤال شما راجع به اصلاح طلبان و تشبيه آن به اصلاح طلبان شوروي و چين و من در مقاله ديگري مفصل توضيح داده ام که هم درک جنبش سکولار ما و هم درک آمريکائي ها و اروپائي ها از اصلاح طلبان ايران غلط است و دقيقاً مقايسه با همان موارد شوروي و بلوک شرق و حتي با چين باعث گمراهي آنها شده است:

http://www.ghandchi.com/389-USSRvsIRI.htm

اگر وقت داشتم اين مقاله ام را به انگليسي وينوشتم و در مطبوعات بين المللي سعي ميکردم که اين آگاهي را نسبت به اين درک غلط بحث کنم ولي متأسفانه وقت ندارم.

موفق باشيد

سام قندچي

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.