کمپین نە بە اعدام جوانان کورد

اتحادیە‌ی ملی دانشجویان کورد در ساعات اولیەی انتقال سە زندانی سیاسی کورد، حبیب‌اللە گلپری‌پور، زانیار و لقمان مرادی بە مکان نامعلوم و ترس از احتمال اعدام آنها، اقدام بە تشکیل کمپین اعتراضی تحت عنوان " نە بە اعدام جوانان کورد" نمود. اما متأسفانە بعد از گذشت کمتر از ٧ ساعت از تشکیل این کمپین، حبیب‌اللە گلپری‌پور و رضا اسمائیلی در زندانهای ارومیە و سلماس اعدام شدند. این کمپین، در واکنش بە این اعدامها و احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی دیگر کورد کە با توجهە بە شرایط پیش آمدە...

فراخوان اتحادیەی ملی دانشجویان کورد

اتحادیە‌ی ملی دانشجویان کورد در ساعات اولیەی انتقال سە زندانی سیاسی کورد، حبیب‌اللە گلپری‌پور، زانیار و لقمان مرادی بە مکان نامعلوم و  ترس از احتمال اعدام آنها، اقدام بە تشکیل کمپین اعتراضی تحت عنوان " نە بە اعدام جوانان کورد" نمود. اما متأسفانە بعد از گذشت کمتر از ٧ ساعت از تشکیل این کمپین، حبیب‌اللە گلپری‌پور و رضا اسمائیلی در زندانهای ارومیە و سلماس اعدام شدند. این کمپین، در واکنش بە  این اعدامها و احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی دیگر کورد کە با توجهە بە شرایط پیش آمدە امکان اعدامشان قریب‌الوقوع می‌باشد و در جهت  رفع  فضای رعب و وحشت و میلیتاریزە شدن شهرها و مناطق کوردنشین ایران، در تلاش برای کسب مجوز جهت برپایی اعتراض مدنی در مقابل کنسولگری رژیم آخوندی در هولیر پایتخت اقلیم کردستان و یا مقابل مقر سازمان ملل متحد در همین شهر می‌باشد. در صورت تأیید این مجوز، متعاقبأ مکان و زمان این تجمع اعتراضی اعلام میگردد. لذا از تمامی احزاب، اصناف، انجمنها و شخصیتهای سیاسی و مدنی آزادیخواه میخواهیم  کە در آن روز با حضور خود ضمن ابراز انزجار از اعمال و اقدامات غیر انسانی مسئولان جمهوری اسلامی و سکوت مجامع بین‌المللی در مقابل اعدامهای پی‌‌درپی جوانان کورد  حمایت  خود را از دو زندانی دیگر کورد زانیار و لقمان مرادی اعلام دارند.   

لینک فیسبوک کمپین : https://www.facebook.com/NaBoSedare

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.