بیاننامەی اتحادیه‌ی ملی دانشجویان کرد

اتحادیه‌ی ملی دانشجویان کرد علاوه‌ بر محکوم نمودن این اعدامها، به‌‌ خانواده و نزدیکان و تمامی مردم کردستان تسلیت عرض نموده‌ و خود را در برابر خون به‌ ناحق ریخته‌ی این عزیزان مسئول می‌داند و از تمامی کردهای جهان و علی‌الخصوص مرم کردستان ایران می‌خواهد به‌ هرطریقی این عمل ضد بشری رژیم ایران را محکوم نمایند

 مردم شریف کردستان جوانان، زنان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی رژیم جمهوری اسلامی سه‌ دهه‌ کنترل همه‌ی ابعاد زندگی جامعه‌ی ایران را در دستور کار خود قرار داده‌ و سعی در تربیت انسانهای مطیع و فرمانبر داشته است‌، و در این سه‌ دهه‌ تمامی تلاشش را با نیت تحقیر و از بین بردن کرامت انسانی و اراده‌ی آزادیخواهی و حق‌طلبی ملتهای دربند ایران پی گرفته‌ تا از این طریق امیال و آرزوهای پلید و غیر انسانی جمعی از دولتمردان تشنه‌ به‌ خون و ستمکار را برآورده‌ کند و در تلاش است رویاهای تئوکراتیک و تمامیت خواهی خویش را به‌ امری واقع مبدل کند. سیاست اعمال زور و رعب و وحشت، کشتار، اعدام، زندان و شکنجه‌ی این رژیم ضد انسانی بیشتر از همه‌ی ملیتهای ایران، جوانان و زنان دانشجویان و معلمین و همه‌ی قشرهای جامعه‌ی کرد را هدف قرار داده‌ است که‌ این خود نشانه‌ی اراده‌ی آزادیخواهی مردم کردستان بوده‌ که‌ از همان روزهای آغازین بر سر کار آمدن این رژیم تا کنون با شناخت ماهیت آن به‌ مبارزه‌ علیه‌ سیاستهای ضد بشری آن برخاسته‌‌ و در این راه قربانی می‌دهد. همزمان تسلیم نشدن و به‌ چالش کشیدن این رژیم توسط فرزندان کرد در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی موجب شده‌ است که‌ طناب اعدام هر روز در کردستان و برای گرفتن جان فرزندان آن برپا باشد. در حالی که‌ رژیم جمهوری اسلامی ایران با بحرانهای متعدد و عمیق اقتصادی و سیاسی روبه‌رو بوده‌ و تحت فشار جامعه‌ی بین‌الملل می‌باشد و در حالی که‌ رئیس جمهور جدید اعتدال و میانه‌روی و آزادی فضای سیاسی را شعار خود قرار داده‌ است، اما سهم جوانان کرد مثل سابق بازداشت، اعدام و طناب دار می‌باشد. اعدام دو فعال زندانی کرد، حبیب‌الله‌ گولپری‌پور و رضااسمائیلی، موجبات درد و غم جامعه‌ی کردستان را فراهم نموده‌ و همزمان رخسار واقعی دولت تازه‌ را بیش از پیش آشکار نمود. از دیگر سو دو زندانی سیاسی دیگر کرد، زانیار و لقمان مرادی به‌ زندان انفرادی منتقل شده‌اند و احتمال اعدام آنها نیز وجود دارد. اتحادیه‌ی ملی دانشجویان کرد علاوه‌ بر محکوم نمودن این اعدامها، به‌‌ خانواده و نزدیکان و تمامی مردم کردستان تسلیت عرض نموده‌ و خود را در برابر خون به‌ ناحق ریخته‌ی این عزیزان مسئول می‌داند و از تمامی کردهای جهان و علی‌الخصوص مرم کردستان ایران می‌خواهد به‌ هرطریقی این عمل ضد بشری رژیم ایران را محکوم نمایند

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.