سخنرانی آقای بهروز خلیق در کنفرانس وحدت چپ

دومین سخنران پانل 1 کنفرانس، آقای بهروز خلیق، مسؤل هیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت بود.
ایشان در این سخنرانی نقطه نظرات خود را درباره کدام سوسیالیسم و جدام چپ بیان کرد.
نقطه مرکزی سخنان وی تاکید بر فاصله گیری ازدرک قدیمی از سوسیالیسم با عنوان "سوسیالیسم واقعا موجود" بود
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.