سخنرانی آقای بهروز خلیق در دومین روز کنفرانس وحدت چپ

آقای بهروز خلیق در سخنرانی خود به وجوه تشکیلاتی و چکونکی تشکل لازم برای چپ پرداخت.
وی در سخنان خود "مرکزیت دمکراتیک" رایج در احزاب کمونیست سنتی را به نقد کشید.
در ادامه دیدگاه خود را درباره چگونه بودن تشکیلات و بویژه تشکیلات هرمی و شبکه ای و رابطه حزب با طبقات با حاضرین در میان گذاشت.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.