مضرات "آذربایجانی" نامیدن زبان مردم در آذربایجان کدام است؟

علت نامگذاری نادرست و استعماری دولت اتحاد شوروی سابق قطع رابطه ارگانیک بخشهای مختلف ملت ترک در جهان و از آن جمله با ترکیه و آذربایجان جنوبی (در ایران)بود. از همین نگاه، تکرار سناریو سیاه شوروی سابق که انعکاس آن را در قانون اساسی جمهوری کنونی آذربایجان و حتی بیانیه 12 شهریور فرقه دمکرات آذربایجان نیز میتوان دید، چیزی جز خدمت به مقاصد استعماری دولتهای بیگانه نیست. برای نمونه امروز زبان عربی زبان رسمی چندین کشور در منطقه خاورمیانه است. رسمی بودن زبان عربی در این کشورها نه تنها هیچ خللی در مناسبات

آقای یدالله کنعانی به  مناسبت سالگرد تاسیس حکومت ملی آذربایجان در بین سالهای 1325-1324 مقاله وزینی را (سخنی چند پیرامون جنبش ملی ۲١ آذر سال ۱۳۲۴ در آذربایجان) به رشته تحریر درآورده اند. این مقاله ضمن دفاع از حق مشروع مردم آذربایجان برای برپایی حکومت ملی خود، تاسیس این دولت را، به درستی، بر بنیاد گسترش نهضت ملی و مبارزات دهقانی در آذربایجان و نیازهای برخاسته از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن دوره ارزیابی کرده اند. آنچه که به هنگام مطالعه این نوشته به ذهنم خطور کرد، خلاء دو نکته استکه از زاویه منافع خلق ترک در آذربایجان جنوبی و ایران از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.

یک: تفاوت دولت قاجار با دولت پهلوی ها در چیست؟

بخش دوم

دو: مضرات "آذربایجانی" نامیدن زبان مردم آذربایجان کدام است؟

*****

در دو جای مقاله اسم زبان مردم آذربایجان، "آذربایجانی" خوانده شده و از آن جمله میخوانیم: "جنبش ۲١ آذر زبان آذربایجانی را در آذربایجان رسمی اعلام کرد." (پایان نقل قول)

مردم در آذربایجان نه به یک زبان، بلکه به چند زبان سخن میگویند. بنابراین "آذربایجانی" نامیدن یکی از این زبان ها عملا به حاشیه راندن دیگر زبانها را به همراه خواهد داشت. مردم آذربایجان فارغ از کالیبر جمعیتی آنها به زبانهای مختلفی (ترکی، کردی، فارسی، تالشی، گیلکی، ارمنی و ...) سخن میگویند. از نظر حقوقی و صد البته به دلایل روشن سیاسی در اتحاد شوروی سابق، زبان ترکی در آذربایجان را به غلط و با اهداف استعماری  "آذربایجانی" خواندند و به این عنوان نادرست رسمیت حقوقی بخشیدند.

"آذربایجانی" خواندن زبان مردم آذربایجان، جدا از نادرست بودن مفهوم " زبان آذربایجانی" مضررات قابل توجه دیگری را نیز به کشور تحمیل میکند؛

یک: اگر زبانی تحت عنوان "زبان آذربایجانی" (بجای زبان ترکی) در آذربایجان جنوبی و به هنگام تشکیل دولت در آن رسمیت حقوقی بیابد، بدان معناست که دیگر زبانهای واقعا موجود در آذربایجان (کردی، فارسی، تالشی، ارمنی، گیلکی...) فاقد رسمیت حقوقی خواهند بود و حتی عنوان زبان ملی خلق ترک یعنی "زبان ترکی"، زبانی بیگانه در کشور تلقی خواهد شد. تصورش را بکنید که "آذربایجانی" خواندن زبان ترکی در جمهوری آذربایجان چه حس بیگانه ایی را برای یک ارمنی یا طالش و... ایجاد میکند، چون اسم زبان آنها "آذربایجانی" (یعنی ترکی) نیست که بخواهند خودشان را در آن حقوق باز شناسند.

دو: "آذربایجانی" خواندن زبان اتنیک  ترک در آذربایجان، به یک معنی تبعیض را در یک دولت حقوقی گسترش خواهد داد. چرا که اگر مردم ترک، اسم زبانشان آذربایجانی خوانده شود، مردمان غیرترک ساکن در چنین جغرافیایی بی تردید اسامی غیرآذربایجانی تلقی خواهند شد. به بیان دیگر "آذربایجانی" نامیدن نام یک گروه اتنیکی، خود بخود غیرآذربایجانی بودن زبان اتنیک های دیگر را به همراه خواهد داشت و این خود چه درصورت و چه در محتوی به تبعیض شکل حقوقی خواهد داد. اما اگر اسم واقعی زبانها (ترکی، فارسی، کردی، گیلک، ارمنی و...) در کشور رسمیت یابد، این رسمیت هم رفتار عادلانه و حقوقی در جامعه گسترش خواهد داد و تبعیض را در عرصه حقوقی از بین خواهد برد و هم اینکه از تنشهای اتنیکی بعدی و احتمالی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

با اندکی دقت متوجه خواهید شد که در ایران نیز بتدریج و بویژه خارج از ایران، اصطلاح "زبان ایرانی" به جای "زبان فارسی" در حال ترویج است. تصورش را بکنید که روزی به جای زبان فارسی "زبان ایرانی" مورد استفاده قرار بگیرد و عنوان "زبان ایرانی" رسمیت حقوقی بیابد. در چنین شرایطی نه تنها عنوان "زبان فارسی" تحریف میشود، در عین حال زبانهای غیرفارسی در ایران نیز زبانهای غیرایران (بیگانه) تلقی خواهد شد. این بیگانگی در اشکال مختلف میتواند خود را نشان دهد، که تبعیض و تحقیر ملیتهای غیرفارس یکی از آن اشکال خواهد بود.

سه: "آذربایجانی" خواند زبان خلق ترک در آذربایجان، از نقطه نظر روانی، میان خلق ترک در آذربایجان و بخش های دیگر خلق ترک در دیگر کشورها تخم جدایی و انفکاک را خواهد کاشت و به تدریج جغرافیای اتنیکی خلق ترک را به بخشهای بیگانه از هم تبدیل خواهد کرد و زمینه های همکاریهای دو و یا چندجانبه و برادرانه را میان این کشورها خواهد خشکاند و نقش آفرینی دول  متعلق به این خلق ها را برای صلح و ترقی در منطقه و جهان بسیار محدود خواهد کرد. این معضل را امروز در میان مردم ترک در آذربایجان که زبانشان را "آذربایجانی!!" میخوانند با مردم ترک در ترکیه که زبانشان را "ترکی" میخوانند میشود به عینه مشاهده کرد. هرچند که تلاشی در جمهوری آذربایجان وجود دارد که عنوان زبان ساختگی "آذربایجانی" را در قانون اساسی به چالش گرفته است و "زبان ترکی" را به مثابه زبان رسمی ترویج میکنند.

علت نامگذاری نادرست و استعماری دولت اتحاد شوروی سابق قطع رابطه ارگانیک بخشهای مختلف ملت ترک در جهان و از آن جمله با ترکیه و آذربایجان جنوبی (در ایران)بود. از همین نگاه، تکرار سناریو سیاه شوروی سابق که انعکاس آن را در قانون اساسی جمهوری کنونی آذربایجان و حتی بیانیه 12 شهریور فرقه دمکرات آذربایجان نیز میتوان دید، چیزی جز خدمت به مقاصد استعماری دولتهای بیگانه نیست.  برای نمونه امروز زبان عربی زبان رسمی چندین کشور در منطقه خاورمیانه است. رسمی بودن زبان عربی در این کشورها نه تنها هیچ خللی در مناسبات این کشور ها بوجود نیاورده، بلکه حتی این خلقها را  در سطح وسیعتری بسوی همبستگی، اتحاد و همکاری در تمامی سطوح منطقه ایی و جهانی کشانده است. شکل گیری اتحادیه ایی از کشورهای عربی که خود را در قالب "اتحادیه عرب" متبارز ساخته، نمود همان همبستگی و اتحاد کشورهای عربی است. حال سیاست تاکنونی "اتحادیه عرب" در قبال مسائل منطقه و جهان چگونه بوده، بحثی خارج از موضوع بررسی ماست.

2013-12-19

منبع: سایت تریبون

http://tribun.com/history/1664-2013-12-07-12-37-43

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حميد عزيز اولاً فقط شما تو اين مملكت زندگي نميكني كه اگه فارسيت خوب باشه زبان رسمي كشور فقط فارسي بمونه. اون بيرون تركهايي هستند كه فرق بيا رو با برو نمي دونند.
ثانياً تازه شما كه الان به زور ميشه گفت فارسيت بد نيست چقدر خرج رو دست ملت ايران گذاشتي تا فارسي رو در اين حد ياد بگيري؟
ثالثاً اگر ما به زباني صحبت مي كنيم كه زبان كشورهايي از شرق اروپا تا غرب چين هست چرا بايد آن زبان را زنده زنده دفن كنيم؟
البته در مورد رسمي نشدن زبان تركي آذري در ايران اول از همه خود ما تركهاي ايران مقصريم. انتظار داريم نماينده هاي مجلس شهرستانهاي غير ترك بيان و تابلوهاي سردر مغازه هاي ما رو به تركي هم ترجه كنند و فرهنگستان زبان و ادب تركي تأسيس كنند و كتابها و نشريات به زبان تركي بنويسند و ترجمه كنند.
خب همه اينها را ما خودمون بايد انجام بديم و صدالبته بدون توهين و راه انداختن دعوا و هياهو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقا م شامیخ شام قازان را فرمایشی باید اگر ضرورتی بر جواب باشد از بابت اجبار گر لازم آید ، پس آن ارجح که دم فرو ببندد تا عیب مستورش نهان ماند و نام از این فزونتر تکدر خاطر ننماید
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای آزادلیق، نگاه منفی و نفی نسبت به شخصیت ها و تشکل ها اساسا کار درستی نیست. اما و متاسفانه در حرکت ملی ما، به هر دلیلی تخریب شخصیت ها و تحقیر و توهین به آنها بسیار رواج دارد. البته این شیوه میان فعالین سیاسی فارس در ایران نیز مرسوم است. این تاسف انگیزترین کاریست که انجام میگیرد. من تا کنون یک مقاله در نقد آقای اصغرزاده نوشته ام و دو مقاله در نقد مهران بهاری منتشر کرده ام. یک بار هم با آقای اصغرزاده در اتاق آذرتاک مباحثه کرده ایم. من هرگز در سخنان شفاهی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای شاملی , از تذکر تان متشکرم , امیدوارم همه ما بتوانیم در محیطی به دور از عصبیت و با منطق مسایل را تحلیل کنیم .اما عزیز قارداش , ای کاش کمی هم از این تذکرات اخلاقی را هم به این گروه مهران بهاری میدادید, که به پاک ترین و مبارزترین فرزندان آذربایجان زشت ترین و کثیفترین فحاشی ها را مثل نقل و نبات نثار میکنند .این را هم همین جا خدمتتان عرض کنم. در مبارزه بایستی خطوط قرمز را تعریف نمود ؛ کسی که در پی انکار هویت آذربایجانی و تخریب و ترور شخصیت مغز های متفکر جنبش ملی آذربایجانیان است , مسلما دوست ما نیست .حال هر کسی که میخواهد باشد .در این مورد هم امیدوارم در فرصت مناسبی بتوانم با شما مفصلا دوستانه تبادل نظر کنم .اما محض نمونه , بارها در اتاق پالتاکی افراد این گروه را دیده ام , هویت , موسیقی , زبان و فرهنگ ما و حتی شهرهای آذربایجان را در مقابل ترکیه با لحنی تحقیر آمیز به هیچ انگاشته اند ,
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای آزادلیق، در توضیحات شما دو حس کاملا جداگانه، دو واکنش بسیار متفاوت به چشم میخورد. لطفا به منفی تفسیر نکنید. در نوشته های شما از یکسو یک انسان منطقی، متین، تلاشگری برای فهمیدن مطالب و از در سوی دیگر این نوشته هاتان برخورد احساسی شدید، برخوردی براساس تناقض، برخوردی در تعارض با زبان ترکی ترکیه (به درجه ایی که عرصه زبان و ادبیات را با سیاست و اردوغان گرایی در می آمیزد) به چشم میخورد. دیگر جملات و مفاهیمی که احساس و رفتار شما را با ویژگیهای برشمرده فوق نشان میدهد نقل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1: " واقعا چه کسی تا کنون گفته است که نام "آذربایجان" اختراع استالین است. " دشمنان قسم خورده ملت آذربایجان , کسانی که ظاهرا قرار است خلق ما را از اسارت قوم فارس بدر بیاورند و به اسارت و بندگی اردوغان و ترکان آناتولی در بیاورند , کسانی که دائما در حال تحقیر هویت آذربایجانی هستند , یعنی تیم مهران بهاری. بر خلاف بسیاری از دوستان که معتقدند این تیم وابسته به دولت ترکیه است , من اعتقاد دارم که اینها همانند باند سایت پلید آذری ها وابسته به وزارت اطلاعات هستند , و مانند دو لبه قیچی عمل می کنند .
2:در پاسخ قبلی تان , فرموده بودید که ملت ما نسبت به زبان خود بی سواد هستند , این حرف تا حدی صحیح است , اما نتیجه ای که از ان گرفته شده است کاملا غلط میباشد .ملتمان در شمال که دیگر سالیان سال به زبان خود تحصیل میکنند و مینویسند , آنان هم اگر زبان ترکی آناتولی را نیاموخته باشند,

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باسلامی دوباره،1--گرامی شما که اینهمه نکته سنج وباریک بینی نشان میدهید لطفآ درنوشتن اسم من ناسر دقت کنید وانتخاب این اسامی ناسر وناثری بجای ناصر وناصری نشان ازقدرت وغناء!!! زبان تحمیلی ودولتی فاشیسم حاکم است که بکوری چشم دشمنان این زبان توانا میتواندیک کلمه را بچندین نوع بنویسد!!!2-- اینکه برخلاف گفته های شما درپیامهای ونوشته های قبلی زبان پرقدرت عربی درکشورهای عربی با گویش ولهجه های مختلف صورت میگیردمثل ترکی وهرزبان دیگری.شما وقتی که میگوئید ملت ترک، مشخص نیست که این ملت ترک متعلق بکدام منطقه ویاکدام کشوردرمرزهای شناخته شده ومشخص است.بطوریکه اگربیک اجنوی،اروپائی یا آمریکائی و. .بگوئید من ترکم،حتمآ ازوضع استانبول وحال وهوای اردغال ازشما خواهدپرسید و واینجاست که شما مسائل وریزه کاری های مسائل ملی راقاطی کرده اید.بله این ترکی که شما میفرمائیدترکی آذربایجانی همیشه زنده وجاویداست ونه چیز دیگری
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای آزادلیق، واقعا چه کسی تا کنون گفته است که "آذربایجان" اختراع استالین است. این جمله بسیار ناقص است. نام "آذربایجان" با قرنها تاریخ چگونه میتواند اختراع استالین باشد. آذربایجان وطن ملی خلق ترک ساکن آن است. هر چند که در آذربایجان ساکنین غیرترکی دیگر (فارس، کرد، ارمنی، تالش، گیلک و...) نیز زندگی میکنند. آذربایجان عنصر جدایی ناپذیری از تطور ملت ترک و بویژه دولت شوندگی این ملت است. بدون آذربایجان خلق ترک هرگز نمیتواند ادعایی برای دولت شوندگی خود داشته باشد. چه ملت بدون سرزمین ملتی در شکل اقلیت ملی است که حق تاسیس دولت خود را ندارد، چون دارای وطن ملی خود نیست. اما آذربایجان وطن ملی خلق ترک است. چگون میتوان این مهم را در پروسه سیاسی شوندگی جنبش ملی، دولت شوندگی ملت ترک ساکن آن و تاسیس دولت آذربایجان یا دولت آذربایجان جنوبی، عنصر آذربایجان را از نظر دور داشت. به نظر من کسی ادعای شما را تا کنون
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای آییق، این حکومت ملی آذربایجان، زبان مردم آذربایجان را در تبعیت از جمهوری سوسیالیستی آذربایجان اتحاد شوروی سابق "زبان آذربایجانی" نامید، البته که ملاحظات بسیار جدی را مد نظر داشت، که شما بایستی خودتان آن را بهتر دانسته باشید. اما امروز بعد از شصت و اندی سال و دانش و تجربه این دوره تاکید به اسم زبان ملی خلق ما که "ترکی" است، اساسا لازم و ضروی است. چرا که ملاحظات آن دوره دیگر وجود ندارد. من تغییر نام "زبان ترکی" به "زبان آذربایجانی" را نادرست میدانم، چه ناراحت بشوم و چه ناراحت نشوم. کسی نه میخواهد و نه میتواند نام آذربایجان را نابود کند. آذربایجان به مثابه وطن ملی خلق ترک ساکن آن، مهمترین عنصر دولت شوندگی آن خلق است. به نظر میرسد که شما در اینجا بیشتر شعار داده اید و آذربایجان را در مقابل ترک قرار داده اید، به چه دلیل
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناصر ناثری، خودتان از دیالوگ با متانت استقبال میکنید، اما در متن خودتان مرزهای متانت را بسوی غیرمتانتی رد میکنید. اگر پرسشی دارید و یا نقدی دارید بنویسید که من بدانم موضوع چیست و فکرم را برایتان بنویسم و اگر حس کنم خطایی وجود دارد به خطای خودم معترف شوم. من در کجا و به کدامین بیانیه فرقه دمکرات ایراد گرفته ام. در عین حالی که بایستی بگویم که بیانیه های فرقه دمکرات آیه های آسمانی نیستند، بلکه حاصل کنش مثبت و سازنده سیاسی هستند و البته که میتواند خطاهایی را با خود به همراه داشته باشد. حالا شما کدامین بیانیه را مد نظر دارید من

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب شاملی مجددا تشکر از صبر و حوصله شما در پاسخگویی , اگر هم از عبارت " فریب باند مهران بهاری " رنجیده خاطر شده اید صمیمانه پوزش میطلبم , اما عبارت " خون گریستن " هم نشان دهنده میزان ارادت نه تنها من بلکه بسیاری از دوستان به شخص شماست . برای من هم سخت است پذیرفتن اینکه چگونه , کسی که طی مصاحبه های فراوان به ان زیبایی از حکومت ملی رهبر فقید آذربایجان , پیشه وری , دفاع نموده است , فردی که اینگونه با پشتکار در مقابل راسیست و فاشیست عریان ملت فارس ایران , میایستد و تمامی ناسزاها و فحشها را به جان می خرد و از حقوق ملتمان با قلمش دفاع میکند , به کسانی که دشمن ملت آذربایجان هستند و با وقاحت تمام نام " آذربایجان " را اختراع استالین میدانند , اعتماد می نماید و گاها تحت تاثیر آنان قرار می گیرد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب شاملی گرامی ازاینکه بامتانت بانظرات مخالف به دیالوگ میپردازید کمال تشکررادارم واز یلینیک گرامی که پیامهای خوبی درافشاء فاشیسم آریائی ونژادپرستان وناسیونالیستهای افراطی مثل تبریزی قلابی وناصرکرمی مینویسدنیزتشکرمیکنم .دوسه پیام آخری یلینیک مرزهای دوست ودشمن رامخدوش کرده وازهمان ادبیات معمولی به حسن جداری برخوردکرده است که ناروا ونادرست است .دوستان گرامی بامسائل کاذب ومن درآوردی چون ملت/خلق ترک ایران عملآ بمشکلات موجودمی افزائید.جناب شاملی بدون کوچکترین دلیل منطقی وعلمی حتی به جمهوری آذربایجان وبیانیه ی افتخارآمیز فرقه دموکرات نیزایرادمیگیرد!!!جل الخالق گویا آکادمی آذربایجان با آنهمه استاد وزنده یادپیشه وری باندازه این آقا
یونس شاملی ما درک نداشته اند؟؟؟طبق گفته ی شما انگلیس وآمریکا واسترالیا ونیوزیلند و...همه کشورهای انگلیسی زبان ملت انگلیس رامیسازند!!!یعنی گفته شما جوک نیست؟؟؟ادامه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رهبران حکومت ملی دموکراتیک ما، زبان ما را زبان آذربایجانی می نامیدند. این نامگذاری آگاهانه بود. ما نیز زبان خود را آذربایجانی می دانیم. اگر آقای شاملو و دیگر دوستانشان ناراحتند، حقشان است. ما نمی خواهیم برخی افراد و دولت ها زبان ما و اسم آن را در خود حل کنند. ما مخالف نابودی آذربایجان و زبانش در «تورک» هستیم.
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز غلام بئی، سلام دان سونرا: اگر فکری در این زمینه دارین که نسبت به فکر من زاویه دارد با کمال میل حاضر به شنیدن و یا خواندن آن هستم. ما بایستی با همدیگر و به احترام سخن بگوییم. نه من و نه شما و نه هیچ کس دیگر آیه نازل نمیکنیم، فکرمان را میگوییم. کسی را نیز بر کس دیگر حق برتری نیست. اگر من فکری مطرح کرده ام که خوشتان نیامده، میتوانیم در موردش سخن بگوییم. ما نه تنها نیازی به سخن گفتن با عصبیت با همدیگر نداریم، بلکه محکوم به سخن گفتن به شیوه دوستانه هستیم، اگر میخواهیم تاثیر مثبتی بگذاریم. در عین حال من همیشه و با کمال میل با شما سخن گفته ام. حالا چرا تهدید؟ من حتما به سخن شما گوش فرا میدهم و مواظب اعمال و نوشته های خودم هستم. اؤزونه یاخشی باخ، اخلاقی نی دا خارابلاما کیشی
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آزادلیق، شما از سویی در نوشته تان به من لطف نشان داده اید و از سوی دیگر مرا فریب خورده نامیده اید!! حالا نمیدانم کدامیک از این الطاف را از شما بپذیریم. در هر صورت باز هم به پرسشتان می پردازم، تا شاید کمکی در روشن شدن مسئله بکند.

میپرسید: " آیا یک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای شاملی عزیز.مواظب اعمال و نوشته های خودتان باشید، در عیر این صورت من هم مجبور به شما جواب دهم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب شاملی , از پاسخ مسبوطتان بسیار متشکرم , همین جا باید عرض کنم ؛ که شخصا شما را یکی از مدافعان و سربازان پاک خلق مان میدانم (حالا این خلق به قول شما خلق ترک و به قول من خلق آذربایجان ) و نه تنها من بلکه بسیاری از فعالان در حسن نیت شما سرسوزنی شک ندارند.از اینکه شما متاسفانه فریب باند دشمن قسم خورده خلق مان یعنی گروه مجهول الهویه مهران بهاری را خورده اید به خداوندی خدا ؛ خون گریه میکنم.اما برگردم به سوال خودم.جناب شاملی شما به این سوال مشخص من پاسخ نفرمودید." آیا یک آذربایجانی که فرض کنیم تنها زبان مادری خود را میتواند بنویسید و حرف بزند , بدون هیچ مشکلی قادر به صحبت کردن و نوشتن به زبان ترکی ( منظورم زبان مردم ترکیه که دنیا آنرا به زبان ترکی میشناسد ) خواهد بود یا نه ؟ " ضمنا تاآنجا که من میدانم نیمه دیگر خلق مان در بخش شمالی سالیانی است که هم هویت و هم ملیت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در دوران دانشگاه یکی‌ از همکلاسی‌های من از کشور آفریقای جنوبی بود، شخصی‌ بسیار با استعداد که در مجله‌های معتبر مقالاتی می‌‌نوشت و از این راه بخشی از هزینهٔ تحصیل را تامین میکرد، ایشون از سیاه‌های آفریقای جنوبی بودند، روزی که با هم گفتگوی داشتیم به من گفت نژاد پرستی‌ چنان در بین سفید‌های آفریقای جنوبی ریشه دوانده که باید دست کم به مدت نیم قرن در همهٔ مدارس و دانشگاه‌های آفریقای جنوبی، دانش آموزان و دانش جویان سفید، معلم و اساتید سیاه داشت باشند تا آن ذهنیت که نسبت به سیاه‌ها دارند از اذهان آنان زدوده شود، هر وقت به یاد آن دوستم می‌‌افتم ناخود آگاه ذهنم به سوی "" چپ ایرانی، پان فارس‌ها و پان ایرانیست‌ها "" می‌‌افتد که از واژهٔ "" ترک "" نفرت دارند. تا کلمهٔ ترک را می‌‌شنوند "" مثل مرغ سر بریده بال بال میزنند و بر روی زمین می‌‌غلتند ""، برای آرامش روح این عدّه، باید
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آزادلیق، حسن نیت شما قابل احترام است. اولا بهتر است بدانید که ما در اینجا برای کسی تعیین تکلیف نمیکنیم. بلکه فکرمان را برای روشنگری بیشتر در مورد مفاهیم بسیار مهم و تعیین کنند در مسیر مبارزاتی خلقمان مطرح میکنیم. قصدمان این نیست که حتما شما آن را بپذیرید. تصور من بر این مبناست که فکری که من و همفکرانم مطرح میکنیم تعریف بسیار دقیقتر و تثبیتی بسیار روشنی را نسبت به اسم هویت ملی ما (ترک)، اسم زبان ملی ما (ترکی) و اسم وطن ملی ما (آذربایجان یا آذربایجان جنوبی) است.
خوب دقت
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ساوالان، لطف سخنان مرا تحریف نکنید. 1-من در کجا گفته ام که "بخاطر اقلیتها، ما اسم خود را عوض کنیم"؟ این تحریف کامل نوشته من است. من هرگز نخواسته ام اسم وطن ملی خلق ترک یعنی "آذربایجان" یا "آذربایجان جنوبی" عوض شود! 2- "زبان آذربایجانی"، زبان آذربایجانی است و "زبان ترکی" زبان ترکی است. اینها نمیتوانند و نباید جای همدیگر را پر کنند. آیا میتوانید زبان مردم کوبا را "زبان کوبایی" بنامید؟ اسم زبان ملی مردم در کوبا اسپانیایی نه کوبایی. 3-اسم زبان ملی خلق ترک "ترکی" است. و اسم ترکی علی رغم سخن شما ابدا اسمی عمومی نیست. درست مثل زبان عربی که ابدا اسمی عمومی نیست. اگر عربها در چند کشور زندگی میکنند در تمامی آن کشورها اسم زبانشان عربی است، نه اردنی، نه مصری و نه سوریه ایی!! 4-ما هم به عنوان فرزندان خلق ترک در آذربایجان جنوبی وظیفه داریم هویت اتنیکی خود را که "ترک" است روشن کنیم و
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حمید مرندی، اگر شما دوست دارید زبان ترکی در آذربایجان از بین برود و زبان فارسی جایگزین ان شود، بفرمایید. اما قرار نیست کسی که قصد خودکشی دارد، تمامی جامعه را با خودش به گور ببرد. این روش نادرستی است. این شما و این مسیر خودکشی ملی و زبانی... از نوع شما در ایران کم نیستند. در ضمن فارسی هرگز زبان اجداد خلق ترک در آذربایجن نبوده است. اگر هم چنین بوده این خلق آن زبان را در آذربایجان به گور سپرده است. همچنانکه مصری ها زبان عبری را و.... امروز خلق ترک ساکن در ایران به زبان ترکی سخن میگوید و زبان ملی خود را ترکی میخواند. حتی در آذربایجان زبان خود را "ترکی آذربایجانی" نیز نمیخواند. مردم اسم زبان ملی خود را در آذربایجان "ترکی" می نامند. امیدوارم کمی روشن شدید.
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناثر ناسری، من به این پرسش ذهنی شما در نوشته های مختلفی جواب داده ام. من هم بر این باور هستم که دولتی که در جغرافیای آذربایجان برپا گردد، نامش دولت آذربایجان خواهد بود و نه دولت ترک. لطف پرسش و پاسخ کوتاه زیر را بخوانید. پرسش مطرح زیر نیز از زاویه نگاه شما طرح شده است.

پرسش: "چطور حکومتی با نام آذربایجانی به اتنیکهای دیگر ساکن در آذربایجان مشکل ایجاد میکند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتی هزار چهار صد سال ترک وعرب بر ما حکومت کره اند چه انتظاری میتوان دا شت. قا بل توجه دو عزیز محترم که از نام مرا سوال کردن قدمت ایران عزیز هزار چهار صد سال قبل و هزار چهار صد سال بعد از اسلام پنجاه سال دوران پهلویی و هفده سال کریم خان زند فارس ایرانی بوده اند جمعا هفتاد سال از این فارس ایرانی حکومت کردند ه الباقی ترک و عرب بودن و چون عرب ها لغت پ را توانند تلفظ کنند پ را ب میگفتند مثلا پاپا را بابا میگفتند زیاد است امثال این زیاد است پاپک را بابک گویند. نام کشور چین نامیست که ایرانیان آنرا جامع کردند . لغت پا هم معنی اندازه را دارد پادشاه بمعنی نماد اندازه گزار است به انگلیسی رفته شده واحد اندا ژگیری foot .مشکله ما بدور ماندن از فرهنگ خودمان است به امید آزادی آزاد اندیشی برای همه ایرانیان
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نامگذاری به دو طریق صورت میگیرد: 1- علمی؛ 2- سیاسی. در نامگذاری علمی، اشیاء و پدیده ها را بر اساس « چبود» آنها که در کل چکیده ی مختصات عمومی آنهاست، بدون توجه به اهداف سیاسی اسم گذاری میکنند. که عموماً کوتاه است، و یکی دو کلمه را شامل میشود. در نامگذاری سیاسی چبود مهم نیست و هدف سیاسی نام را تعیین میکند. و با تغییر اهداف نامها هم مرتب تغییر مییابند. در زبان گفتاری نامها « مخفف و کوتاه» میشوند. مردم در صحبت اسامی را کوتاه میکنند.
زبان اکثریت مردم در آذربایجان(ایران) « ترکی آذربایجانی» یا ترکی آذربایجان است. این نام بر اساس مختضات خاص این زبان گذاشته شده است. و شرایط ویژه و خاصه های آنرا بیان میکند. اما در گفتار و حتی در نوشتار نام کوتاه شده ی آن زبان «ترکی»؛ « آذربایجانی» بکارگرفته میشود و منظور از هردوی آنها نیز « ترکی آذربایجان» است. نه جاهای دیگر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب شاملی, در نهایت ادب و احترام از جنابعالی سوالی داشتم , که اگر لایق بدانید , خواهشمندم پاسخ بفرمایید , و ان اینکه اگر دردست فهمیده باشم جنابعالی به شدت مخالف هویت آذربایجانی هستید و تنها یک هویت را برای ملت آذربایجان متصور هستید و ان هم هویت ترک میباشد . در حالیکه امروز دنیا هویت آذربایجانی را اولا به رسمیت میشناسد و ثانیا ان را هویتی کاملا مستقل و متفاوت با هویت ترک یا همان ترکیه میشناسد .با نگاهی به اینترنت و حتی ابزار مترجمی آنلاین مانند گوگل به سادگی میتوان به ان پی برد , البته در عین حال هم بر این واقعیت منابع رسمی و معتبر اذعان دارند که زبان آذربایجانی( به همراه زبانهای دیگری مانند ترکمنی , ازبکی , قزاقی , قرقیزی ) جز دسته زبانهای ترکی و ملیت آذربایجانی جز خانواده دیگر ملتهای ترک هستند .در واقع ما ملتهای ترک داریم و امروز در منابع رسمی منظور از ملت ترک تنها اتباع ترکیه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لاچین ,۱- جواب من به اقای شاملی بود که چقدر حرفهای ایشان خارج از منطق هستند. ایشان میگویند بخاطر اقلیتها,ما اسم خود را عوض کنیم که دراینصورت باید اکثر کشورها اسماشون را بخاطر اقلیت ها عوض کنند.
۲- وقتی زبان آذربایجانی سخن گفته میشود منظور ترکی آذربایجانی(مثل ازبکی - قزاقی- قرقیزی-تاتاری- اویغور وغیره ) است. اسم ترک یک اسم عمومی برای زبانهای نام برده شده است.
۳- اقای لاچین اکثر کشورهای شما نام بردید(نه همه) سابقه کمتر از چند صدساله دارند. زبانشان زبان مردمان مهاجر (مثل امریکا, استرالیا و) و یا زبان استعمار خارجی (مثل برزیل , مکزیک و.)
میباشد. در صورتی که اذربایجان به اعتراف دوست ودشمن سابقه چندین هزار ساله فرهنگی , ادبی حکومتی دارد و اسم فرهنگش با اسم جغرافیایش عجین شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته تصور می کنم با دقت همه لغت نامه ها را نگاه نکرده اید مثلا لغت نامه دهخدا در توضیح نام بابک چنین نوشته است:«بابک . [ ب َ ] (اِخ ) یا پاپَک پادشاه عظیم الشأنی که اردشیر دخترزاده ٔ او بود و او را بدان سبب اردشیر بابکان گفتندی . (برهان ) . شاه عظیم بود که اردشیر را بدان بازخواندند. (فرهنگ اسدی چ اقبال ) (اوبهی ). نام پادشاه پارس ، نبسه ٔ دخترین او را اردشیر بابک خواندندی . (شرفنامه ٔ منیری ). نام پادشاه پارس که جد مادری اردشیربن ساسان است و به این جهت اردشیر را باو نسبت دهند و او پیش از سلطنت اردشیر حکمرانی داشته و شهربابک از بناهای اوست و هنوز در حوالی کرمان معمور است . (آنندراج ) (انجمن آرا).» پاپک یا بابک به معنای پدر کوچک است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای پاپک خرمدین...1- اگر شما آذری بودید اسمتان را درست ( هجی ) میکردید.2- در زبان فارسی طبق فرهنگ نامه عمید و معین, لغت ( پاپک) وجود ندارد. متاسفانه این نشاگر آن است که شما با زبان شیرین ( فارسی) هم چندان آشنائی ندارید. 3-اگر شما با زبان شیرین فارسی مشکلی ندارید. بنده خیلی دارم. البته این مشگل من با این زبان موقعی شروع شد که خودم را به وارد شدن به یکی از دانشگاهای انگلستان آماده میکردم. چون زبان شیرین فارسی نه علمی است و نه منطقی ولی از یکی بهترین 14 زبان دنیا برای شعر است. قرن 21 قرن علم و تحقیقات است نه شمع , گل و پروانه. 4-زبانی که مردمان آزربایجان با آن تکلم می کنند ( ترکی) است نه آذری..همان طور که ما زبان ( چینی ) نداریم , زبان آذری هم نداریم.. چینیها با دو زبان ( مندرین و کانتو نیز) صحبت میکنند . البته زبان های دیگری در چین هست ولی مندرین زبان اکثر چینیهاست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من هم یک آ ذ ر ی هستم هیچک گو نه مشکلی با زبا ن شیر ین فا رسی ندارم آ ن را گنجینهه مد نیت میدانم زبان آذری و دیگر زبانها اقوام ساکن ایران پشت وانه ان است بس .ا ین روز ها خواهد گذشت ما آ رمید گا ن این سر زمین بسیار دیده ایم آنها که از دور دست ها آمده اند برخی ماندن و برخی ادامه دادن آنها که ماندن با هم زندگی میکنیم وامیدواریم که مشکله خود را با جمهوری اسلامی که آمیخته است از شعیه صفوی ترکمن مجهز به شمشیر اسلام با امنیت رو سی و تجارت اینگلیسی ما با تمام اقوام ساکن ایران در بند این مستبدین هستیم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب شاملی عزیز،قبل ازجواب لطف کنید مقاله علیرضا اصغرزاده ««دانش- قدرت - خشونت» که درهمین سایت بآدرس
http://www.iranglobal.info/node/21574چاپ شده است رابدقت بخوانیدو همانطوریکه اسم حکومت فرقه برهبری پیشه وری «حکومت ملی آذربایجان» بودونه «حکومت ملی ترکان ایران»،تاکیدبر هویت ترکی بدون نام بردن ازآذربایجان،بیشتر به ترک گرائی میانجامد ونام پرافتخارآذربایجانرادرسایه قرارمیدهد.همانطوریکه رسم بوده وهست نام زبان ما ترکی آذربایجانی است.درسته فقط ذکر زبان آذربایجانی هم بدون ذکرترکی بودن آن ناقص ونارساست .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من هم ترکم وهیچ مشکلی با زبان فارسی ندارم. بعضیها به اسم زبان مادری خیلی شلوغش کردن. آخه یعنی چی که این همه بدبختی و خرج رودست ملت بگداریم که ربان رسمی ترکی بشه. فارسی رو همه بلدن و منطقی همینه که زبان رسمی باشه. زبان مادری هم داره همین فارسی میشه تو آذربایجان. فارسی زبان اجداد آذربایجانیهاست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانه / اخبار / آزربایجان جنوبی / تصاویر پخش گسترده کتابچه تورکی به مناسبت ۲۶ آزر در بین دانش آموزان مدارس تبریز
تصاویر پخش گسترده کتابچه تورکی به مناسبت ۲۶ آزر در بین دانش آموزان مدارس تبریز
تصاویر پخش گسترده کتابچه تورکی به مناسبت ۲۶ آزر در بین دانش آموزان مدارس تبریز
کتابچه تورکی “۲۶ آزر ـ کیتاب گونو” در بین دانش آموزان مدارس پخش گردید. فعالین حرکت ملی آزربایجان جنوبی در مقابل اقدام ننگین رژیم پهلوی( سوزاندن کتاب‍های تورکی)، اقدام به پخش گسترده کتابچه تورکی در بین دانش آموزان مدارس تبریز نمودند تا یاد و خاطره آنروزها را عزیز نگه دارند.
به گزارش گروه خبری تبریز سسی، این کتابچه تورکی که به مناسبت ۶۸مین سالگرد ۲۶آزر ۱۳۲۴ که کتابهای منتشره به زبان تورکی آزربایجانی در میدان دانشسرای تبریز توسط سفاکین رژیم منحوس پهلوی به آتش کشیده شده بود از سوی برخی از فعالان حرکت ملی آزربایجان در تبریز

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ساوالان.... شما زبان آمریکائیها..مکزیکی ها... چینی ها...ایرلندی ها.. برزیلیها...الجزایری ها...هنگ کنگیها...پاکستانی ها..موناکوئی ها..کوبائی ها... جاماکائیها....اسکاتلندی ها....شیلی ها...السالوادوری ها...هندوراس ها...پاراگوئیها..کلمبیا یها..اسرائیلی ها....افغانی ها....و ...و... چه می دانید؟؟؟؟؟؟؟
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناشناس، اسم من شاملو نیست، شاملی است. من حتما به توصیه شما عمل دقت میکنم، چون خودم همیشه فکر کرده ام که احتیاط کار بسیار پسندیده ایست.
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ساوالان، شما بایستی دوباره مطلب را بازخوانی کنید. در خیلی از موارد اسم کشورها با اسم زبانها مترادف است. فرانسوی، انگلیسیف آلمانی و... اسامی واقعی آن زبانها در آن سرزمینهاست. اما اسم زبان مردم آذربایجان، آذربایجانی نیست. اساسا زبانی به این نام وجود ندارد، اگر هم وجود دارد ساختگی است. آذربایجان وطن ملی ترکهاست و اسم زبان ملی ترکها نیز "ترکی" است. اما همه آذربایجانی ها ترک نیستند، همچنانکه همه ترکها آذربایجانی نیستند.

در کشورهایی که فوقا برشمرده اید، اسم زبان آن ملت ها تحریف نشده است. اما سخن مطلب من بخشا مطرح میکند که در کشورهای مولتی اتنیک تمامی زبانهای موجود در کشور به رسمیت شناخته شود. فکر و حقوقی که امروز در تمامی کشورها بدان احترام نمیگذارند و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" دنیای گلوبال و ما """ هویت ترک هستهٔ داخلی‌ و آزر """ AZ+ER""" هستهٔ خارجی‌ موجودیت ساکنان ترک آزربایجانی را تشکیل می‌‌دهد. همچنانکه ما "" زبان آرژانتینی "" زبان کلمبیائی "" زبان مکزیکی "" زبان کوبائی "" نداریم، زبان آزربایجانی نیز نداریم، زبان ما ترکی آزربایجانی است. ما "" زبان مصری، زبان یمنی، زبان لبنانی، زبان کویتی "" نیز نداریم که "" زبان عربی‌ "" داریم. با این دید و با گرد هم آوردن کشور‌های هم زبان، ما میتوانیم "" در سطح جهانی‌ "" حضوری پر قدرت داشت باشیم، کسانی‌ که این واقعیت را نادیده میگیرند، درک استراتژیک و به روز ندارند. فراموش نکنیم در دنیای گلوبال، منطقه بودن شرط است، دولت بودن تنهائی "" انزوا و انقراض "" را بر ساکنان کشوری تحمیل می‌کند. دولت فارس ایران اینگونه در انزوا قرار گرفته است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقالات شما اغلب نشان دهنده آرزوی گروهی ار روشنفکران ترک است که تاکنون منطق و دلایل تدوریک شان نتوانسته اهذاف و آرزو های سیاسی شان را تامین یا حمایت کند . یعنی خلاف ضرب المثل - حرفی که از دل بر آید ، بر دل نشیند !. یعنی شما گرفتار سبک و عقیده / اراده گرایی/ هستید که دور از خواسته حنی مزدم فوم خود هستند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله آقای شاملو نه سند و نه ارزش علمی زبان شناسی دارد و نه تاریخی و استدلال هایش هم اساس درستی ندارند. آقای شاملو بهتر است در اظهار نظر در مطابی که از توانائی اش خارج است, کمی محتاط باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طبق منطق اقای شاملی , المانیها نباید زبانشان را آلمانی , فرانسوی ها فرانسوی, اسپانیاییها اسپانی, روسها روسی, گرجی ها گرجی, انگلیسی ها انگلیسی, قزاقستان قزاقی, ازبکها ازبکی و…نام گذاری کنند. چون بلا استثنٱ در تمامی این کشورها اقلیتها هم زندگی میکنند. این کشف تان را به شما و جامعه علم فرهنگ تبریک میگویانم. ف تبارک اللاه.اجرتان با او.