آموزش به زبان مادری حق تمامی ملیت های ایران است!

ما خواهان رفع تمامی تبعیض های فرهنگی، سیاسی، مذهبی، عقیدتی، زبانی و... علیه گروه های اتنیکی ساکن ایران بوده و آموزش به زبان مادری در مناطق ملی را گامی مهم دراین روند می دانیم.

 

 

 اعلامیه گروه کار ملی-قومی سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت

آموزش به زبان مادری حق تمامی ملیت های ایران است!

برخوردهای تنگ نظرانه و شوونیستی را محکوم می کنیم!

بعد از اینکه پایگاه اطلاع رسانی آقای روحانی بیانیه شماره 3 خود را در ارتباط با تدریس زبان مادری منتشر کرد، موجی از مخالفت را در مقابل این بیانیه شاهد بودیم. مخالفت "فرهنگستان زبان و ادب پارسی" در این بین جایگاه ویژه ای را بخود اختصاص داده است. آنها شوربختانه تدریس زبان مادری ایرانیان غیرفارس زبانان را "تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان" عنوان کردند. بیانیه علیرغم محدود کردن خود به   قانون اساسی، قانونی که تبعیض های زیادی را نسبت به حقوق فرهنگی، سیاسی، مذهبی و ... ساکنین غیر فارس کشور در خود دارد، با قبول تدریس زبان مادری ملیت های ایرانی غیرفارس، بطوررسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها گامی مثبت در جهت شناختن حقوق ملی-قومی گروه های اتنیکی غیرفارس برداشته است. صحبت کردن، نوشتن، خواندن و تدریس به زبان مادری حق شناخته شده بین المللی همه ملیت ها می باشد. حقی که تاکنون توسط جمهوری اسلامی حتی در حد قانون اساسی خود نیز رعایت نشده است، بلکه هنوز بصورت جدی مورد توجه و حمایت فرهنگیان و ادیبان زبان فارسی نیز قرار نگرفته است.

اایران دارای ملیت ها، اقوام و مذاهب مختلف با خواسته های فرهنگی، زبانی، سیاسی، عقیدتی، مذهبی خاص خود میباشند. این تنوع فرهنگی و چند وجهی بودن تمدن ایرانی، بخشی ازثروت معنوی و فرهنگی بشریت و کشورمان میباشد. فراهم کردن شرایط مناسب برای تعالی و تکامل هریک از اینها، رشد و تکامل فرهنگی ایران و ایرانیان را در گستره کل کشور فراهم می کند.

تنوع فرهنگی ایرانیان، تنوع زیبائی فرشهای ایرانی را درخاطره ها زنده می کند. تنها با بافتن فرش در نقاط مختلف کشور و تاثیرگذاری هر یک بر دیگری است که تنوع، هارمونی رنگ و نقش های زیبای فرش های ایرانی را فراهم می کند. جای تاسف و حیرت است که گردانندگان "فرهنگستان پارسی" را کسانی دارند، که نه تنها به چنین معادن غنی فرهنگی و تمدنی روی خوش نشان نمی دهند، بلکه در تلاشی عبث، تبعیض آمیز و شووینیستی عزم جزم کرده اند که همچنان بخش بزرگی از هموطنان غیرفارس ما از تدریس به زبان مادریشان محروم بمانند.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با مخالفت خود با بیانیه دولت روحانی نشان داد که تا چه اندازه با شکوفائی فرهنگ و زبان مردمان کشورمان تنگ نظرانه، شوونیستی و به دور از جایگاه فرهنگستانی خودشان برخورد میکند. کسانی که شکوفائی خود را در گرو نابودی دیگری بدانند، نه تنها هیچ منبع خیری برای شکوفائی کل فرهنگی و زبانی ایرانیان نخواهند شد، بلکه زبان فارسی را نیز از شکوفائی و تاثیرگذاری و تاثیرگیری از فرهنگ و زبان های غنی کل ایران محروم خواهند کرد.

* ما خواهان رفع تمامی تبعیض های فرهنگی، سیاسی، مذهبی، عقیدتی، زبانی و... علیه گروهای اتنیکی ساکن ایران بوده و آموزش به زبان مادری در مناطق ملی را گامی مهم دراین روند می دانیم.

* ما ضمن استقبال از بیانیه دولت آقای روحانی، بشدت موضع گیری "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" را محکوم می کنیم.

* ما از همه ادیبان، نویسندگان، کانونهای فرهنگی و ادبی و بزرگان زبان و ادب فارسی و کانون نویسندگان ایران انتظار داریم تا برعلیه نظرات شووینستی "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" موضع گیری کرده و با استقبال از بیانیه دولت آقای روحانی، تلاش نمایند تا تمامی موانع و سدهای شکوفائی دیگر زبان های غیرفارسی در ایران برداشته شود. مطمئن باشیم که زبان فارسی با چنین سیاستی نه تنها کمرنگ نشده بلکه همراه با شکوفائی دیگر زبان های کشور غنی ترخواهد شد.

گروه کار ملی ــقومی

سازمان فدائیان خاق ایران ــ اکثریت

8 فوریه 2014 برابر 19 بهمن 1392

 

برگرفته از: 
ایمیل رسیده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"گروه کار" دیگر چه صیغه ایست؟ این گروه در درون اکثریت تقریبا به هیچ انگاشته میشوند، چند نفر در درون این گروه و بخش اخراج شدهء آنها... از اکثریت معنی دیگری برای این گروه نیست. این درواقع گروه کار خودسر و خودانتخاب شده برای خودکارکنی است و به سازمان اکثریت که دشمن سرسخت به رسمیت شناختن زبان ترکی و دیگر زبانها در ایران است، حرف قابل ذکری نیست. تنها سیمای ضددمکراتیک اکثریت را دمکراتیک تزئین میکند. این هم نتیجه کار "گروه کار اقلیت های..."

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
افعال بسیط وقدرت زبانhttp://www.iranglobal.info/node/29511 ویادآوری مشکل زبانی دربلژیک تا مرز تجزیه آن در مرکزاروپا هم برای شما ناسیونالیست افراطی طرفدارحاکمیت دولتی زبان فارسی بد نیست البته اگربعداز چتدین مرتبه یادآوری اهمیت زبان را متوجه شده باشیدالبته اگر این یادآوری دعای یاسین مسلمانان نباشد
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پان پوپولیسم از پان های ناسیونالیستی نیز زیانبارتر است!