اتاق فرهنگ گفتگو در باره: « سلطنت ، جمهوری و چالش های بزرگ جامعه ایران»

سخنرانان : جهانگیر لقایی ، باریش جلال زاده ، مانی ، کیومرث نویدی ، ناهید حسینی ، دلیر کردستانی و.....
منبع: 
ایران گلوبال
انتشار از: