کردستان در بطن «مدرنیزاسیون» و انقلاب

مخاطبین این کتاب را اساسأ آن کسانی تشکیل می دهند که نیازمند اطلاعات و آگاهی تاریخی در زمینه های فوق هستند. با وجود این، برای محققان و آشنایان با این مسایل این کتاب نیز می تواند دارای جنبه هایی باشد که پیش فرضهای غالب و تلقیات تاریخی را به چالش بِکِشَد.

این کتاب شامل سه نوشته است. نوشته اول تحت عنوان مفاهیم عصر جدید و اندیشه سیاسی در ایران به تداوم استیلای دگمهای شر قشناسی و تئوری مدرنیزاسیون می پردازد. این قسمت از کتاب بررسی ریشه های مفاهیمی است که در شکل دادن به اعتقادات و تفکرات نقش حیاتی ایفا کرده اند.

نوشته های دوم و سوم اساسأ طی دور ه کارشناسی تاریخ و دوره کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه لندن نوشته شده اند که در ترجمه فارسی و برای آماده ساختن آنها در این کتاب، تغییراتی در متن آنها انجام داده ام بدون اینکه به هدف و جهت بحث لطمه ای زده باشم.

کردستان و مدرنیزاسیون پهلوی (١٣٩٠) به تأثیرات جنبه هایی از برنامه های نوین سازی ایران بر روی جامعه کردستان در زمان پهلویها می پردازد. کردستان و انقلاب ١٣٥٧ (١٣٨٨) بطور فشرده روند شکل گیری سیاسی جامعه کردستان و برخورد آن جامعه را به انقلاب ایران نشان می دهد. این نوشته اگر چه یک بررسی کلی از سیر تحولات در کردستان قبل از انقلاب تا وقوع آن است و چند سال پیش نوشته شده است، به دو دلیل اهمیت چاپ در کنار دیگر نوشته ها را پیدا کرده است. یکی اساس مطالبات سیاسی مردم کُرد و در رأس آنها خودمختاری (یا فدرالیسم، و یا هر مطالبه ای که در چارچوب ایران معنی پیدا می کند) را تحولات اقتصادی-اجتماعی و سیاسی در ایران قرن بیستم می داند. دوم بر تجربه نیروها و شخصیت های سیاسی فعال در کردستان  (برای مثال هیئت نمایندگی خلق کرد( به عنوان ابزاری موثر در جهت تحقق مطالبات سیاسی مردم کُرد تأکید می کند.

مخاطبین این کتاب را اساسأ آن کسانی تشکیل می دهند که نیازمند اطلاعات و آگاهی تاریخی در زمینه های فوق هستند.  با وجود این، برای محققان و آشنایان با این مسایل این کتاب نیز می تواند دارای جنبه هایی باشد که پیش فرضهای غالب و تلقیات تاریخی را به چالش بِکِشَد.

در هر دو دوره فوق از تدریس بسیاری از مدرسان بخصوص فردریک آنسکوب در کالج بیر کبِک دانشگاه لندن و مدرسان و دستیاران تدریس سه دوره تاریخ و تحول، اقتصاد و سیاست تطبیقی خاورمیانه بخصوص لاله خلیلی در  «مدرسه مطالعات شرقی و آفریقا» در لندن سود جستم. شماری از فعالان و پژوهشگران مسایل کردستان که اسامی برخی از آنها در منابع درج شده از طریق مصاحبه شفاهی و یا کتبی به سئوالات من پاسخ دادند. از همه آنها سپاسگزارم.

از زحمات و پیشنهادهای ارزنده طاهر اردلان، جواد مشکی، هادی محمدی و ساسان امجدی که در تهیه این کتاب مشوق من بوده اند و کمبودها و اشتباهات را یادآوری نمودند سپاسگزاری می کنم.

پیش نویس نوشته های این کتاب را در دسترس دوستان بیشتری قرار دادم و هر کدام من را در نظرات و پیشنهادات خود سهیم کردند که بدینوسیله از زحمات آنها قدردانی می کنم. عطا ناصر سقزی طراحی و چاپ این کتاب را بعهده داشته و بدون زحمات، تشویق و کمکهای رضا کعبی نیز چاپ این اثر صورت نمی گرفت.  از هر دو بسیار سپاسگزارم. بدیهی است که این کتاب تنها دیدگاه های من را منعکس می کند و مسئولیت هر ضعف و کمبودی در این کتاب نیز تنها به عهده من خواهد بود.

از هر دو تاریخ میلادی و هجری-شمسی بخاطر ارتباط آنها با منابع استفاده شده است. بدلیل دانش عمومی در مورد این مسئله و خسته نکردن خواننده، از تکرار میلادی و یا ه.ش بدنبال هر تاریخی اجتناب شده است.

٢١ مرداد ١٣٩٢

داونلود کتاب با فرمت PDF

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.