نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران: دین، قانون و مطلقیت قدرت
02.07.2014 - 18:09

موضوع این کتاب بررسی فرآیند تأسیس و تحول نظام حکومتی در جمهوری اسلامی است. انگیزۀ اصلی  مؤلف در پرداختن به این پژوهش بررسی کارکرد جنبش بنیادگرایانه ای است  که ادعا دارد بهترین پاسخگو به همۀ مشکلات و مسائل جوامع بشری نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسر جهان است. مشاهده و بررسی چند و چونی این ادعا موضوع اصلی  این کتاب است.

 این بررسی که بر محور قانون اساسی و تکوین و تحول آن در متن و در عمل حکومت، انجام می گیرد نشان می دهد که تضادهای موجود میان  عناصر عرفی و شرعی این متن از یک سو و میان سازه های دموکراتیک و ضد دموکراتیک آن از سوی دیگر، بحرانی در روند قانونگذاری  و کشورداری به وجود آورد که در عمل به پذیرش عناصر عرفی و غیرشرعی قانون اساسی و در عین حال تقویت عناصر ضددموکراتیک این قانون منجر شد و به مطلقیت حاکمیت سازواره ای متشکل از روحانیت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی انجامید.

چاپ نخست  کتاب (کتاب چشم انداز، ونسن، فرانسه، 1387/2009، 332 ص.) حاصل بازنویسی و تکمیل کتابی است که مؤلف به زبان انگلیسی در همین زمینه در سال 1997منتشر کرد و همچناناز جملۀ یکی از کتب مرجع معتبر و مستند  دربارۀ ایجاد و تحول نظام جمهوری اسلامی  به شمار می آید.  چاپ دوم متن فارسی کتاب که اکنون به صورت اینترنتی منتشر می شود،  گذشته از تصحیحات وبازبینیهای معمول و ارائۀ اطلاعاتی دربارۀ اولین همه پرسی در جمهوری اسلامی و نحوۀ تدوین قانون اساسی، تحولات نظام حکومتی جمهوری اسلامی را تا زمستان سال 1390/ ژانویه 2011 بررسی می کند.

چشم انداز

داونلود کتاب با فرمت پی دی اف

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما