فایل صوتی اتاق فرهنگ گفتگو:تحریم ویا شرکت،کدام پیروز شد..اکنون چه باید کرد؟

سخنرانان : جهانگیر لقایی ، کیانوش توکلی (آغاز کننده بحث) ، کیومرث نویدی ، حمید حمیدی ، ف علا لذین . دلیر کردستانی و........
منبع: 
ایران گلوبال
انتشار از: