من ایرانم!

من ایرانم، من ایرانم، شوری در سر دارم
همچون رعد و رگبارم ، همچون رعد و رگبارم


من ایرانم، من ایرانم، تا روز آزادی 
من در رزم و پیكارم ، من در رزم و پیكارم

فریاد تو، فریاد من، فریاد ایران است 
این فریاد شیران است، این فریاد شیران است

بر دژخیمان برگو  کاینک،  آغاز پایان است
این آغاز پایان است، این آغاز پایان است

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.