دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید، خامنه ای خبیث نشنید!

اصولاً مکانیسم و سیرتکاملی دیکتاتوری های ایدئولوژیک و فاسدی از نوع ولایت مطلقه و فاشیستی اسلامی به گونه ای است که در یک رده پائین تر از مقام رهبر و بُت بزرگ در هرم قدرت ، باند مخوفی از گماشتگان و مسئولان کشوری و لشکری شکل می گیرد که در شرایط حساس و تصمیم گیری های مهم ، درحقیقت همین گماشتگان و مسئولان درجه دوم هستند که رهبر و بُت بزرگ را در کنترل خود می گیرند و او را به سمت و سوئی که منافع و مصالح شان ایجاب نماید هدایت می کنند . این باند مخوف گماشتگان رهبر به خوبی می دانند که اگر کوچکترین آسیبی ب

خامنه ای خبیث ، دیکتاتورفرتوت وآبرو باخته ای که اراذل واوباش و اطرافیان نابکارش این روزها او را "مولا" و "آقا" خطاب می کنند تا در ذهن مسلمانان جاهل و مردم نادان ، القاب امام اول و امام آخر شیعیان را تداعی نمایند ، درخیزش 16 آذر بازهم خروش ملت بپا خاسته ایران را نشنید ویا اینکه شنید و بازهم طبق معمول و به شیوه تمام دیکتاتورها ، با این خیال واهی که توفانی است گذرا و موقتی ! سر خود را به زیر برف کرد تا نبیند و نشنود و توفان درگذرد ! وشگفتا که این روزها فریادهای آزادیخواهانه مردم ایران ، تا دور ترین اقصی نقاط جهان شنیده می شود اما ازدیوارهای بیت رهبری عبورنمی کند ! که این راه و رسم تمام دیکتاتورهای ریز و درشت تاریخ بوده است تا چه رسد به آخوند دوره گردی که ازروضه خوانی به مقام نیمه خدائی رسیده است و صد البته برای او غیرممکن می نماید که ازعرش نیمه خدائی به زیر آید و به شغل اصلی خود که همانا روضه خوانی و فال گیری است بازگردد .

خیزش شکوهمند و سراسری 16 آذر تأکید مجددی براین واقعیت نهاد که رستاخیز ملی ایرانیان برای رهائی از شّردارودسته های فاسد و بیگانه پرست ضد ایرانی که 30 سال است کشور ما را به اشغال خود درآورده و دین را وسیله ی غارتگری و جنایتکاری خود قرارداده اند ، چند ماهی است که آغاز گردیده است و می رود که گام به گام به هدف نهائی خود که درهم پیچیدن بساط حکومت اراذل واوباش است نزدیک تر شود .

در فضای رعب و وحشت و سرکوب پس از خیزش 13 آبان ، در حالی که کودتاچیان تبهکار از چند هفته قبل دهها تن از دانشجویان فعال و مبارز را دستگیر و تمام نیروهای سپاه وبسیج و اراذل واوباش لباس شخصی را به میدان آورده بودند تا هرگونه تجمعی را در روز 16 آذر، در نطفه خفه سازند ، خیزش حماسه آفرین و سرتاسری دانشجویان ایران ، یکبار دیگر این واقعیت را به جهانیان یاد آور شد : آنچه که امروزه در ایران می گذرد فراتر از اعتراض به نتیجه یک "انتخابات" آنهم از نوع اسلامی اش می باشد بلکه این خیزش ها ریشه در عمق بی عدالتی ها ، نابرابری ها و خفقان انباشته شده درمیان تمام اقشار وطبقات مختلف جامعه ای است که تغییرات بنیادین را فریاد می زند .

دنیا دید وشنید که در روز 16 آذر دهها دانشگاه و صدها دبیرستان در سرتاسر ایران به خروش آمدند و دهها هزاردانشجو و دانش آموز در تهران و شهرستانها فریادهای آزادیخواهانه سردادند اما بیت رو به مرگ رهبری کودتا ، درآستانه شکست کامل و فروپاشی ، هنوز چنگ ودندان نشان می دهد و قدرت ویران شده ی خود را به رُخ مردم سلحشور ایران می کشد . نگاه کنید که آخوند لات وبی سروپائی که در مسند وزارت اطلاعات دولت کودتاچیان نشسته است ، خیزش شکوهمند وتاریخی 16 آذر 88 که بدون شک به عنوان برگ زرینی در تاریخچه جنبش دانشجوئی ایران ثبت خواهد شد چگونه کم اهمیت و کوچک جلوه می دهد ، آخوند مصلحی وزیر اطلاعات چنین می گوید :

« در این روز تلاش های گسترده ای صورت گرفت تا شکست خود را در 13 آبان جبران کنند ولی در این روز نیز شکست خورده و جمعیتی که جمع کرده بودند کمتر از یکهزار و دویست نفر بود»

و کسی نیست که از این آخوند آدم کش و دروغگو سئوال کند که برای مقابله با " کمتر از 1200 دانشجو" ی بی سلاح آیا لازم بود که دهها هزار سپاهی و بسیجی و اراذل واوباش لباس شخصی را وارد کار زار سازید ؟ اگر خیزش 16 آذر براستی برای بیت کودتا آنقدر کم اهمیت بوده است چرا دادستان کل کشور ، آخوند اژه ای جنایتکار در فردای خیزش تاریخی 16 آذر اعلام کرد که : « ازاین پس دیگر هیچ حرکت اعتراضی را تحمل نخواهیم کرد» و گوئی که آنهمه قتل و کشتار و تجاوز و شکنجه و اعتراف گیری که تاکنون مرتکب شده اند "تحمل" بوده است !!

حقیقت این است که مردم دلیر ایران برای به گور سپردن ولایت مطلقه خامنه ای و دارودسته های لات و لوت پیرامون او شمارش معکوس را آغار کرده اند و رجز خوانی ها و چنگ و دندان نشان دادن ها دیگر کار ساز نخواهد بود و این نیز از علائم نزدیکی مرگ دیکتاتور است که هرچه به لحظه مرگ نزدیک تر می شود ، وحشی تر و دروغگو تر و درعین حال ضعیف و ضعیف تر می شود . و تاریخ زندگی تمام دیکتاتورهای دور و نزدیک براین علامت صحه گذاشته است .

گوبلز وزیر دستگاه دروغ پراکنی هیتلرکه معتقد بود دروغ هرچه بزرگ ترباشد باورش برای عوام آسان تر می شود ، تا یک روز قبل از سقوط برلن در بوق های تبلیغاتی فاشیسم هیتلری می دمید که ارتش آلمان و نیروهای وفادار به هیتلر در تمام جبهه ها در حال پیشروی و پیروزی اند !

سعید الصحاف وزیر اطلاعات صدام حسین ، کسی که از چهره مخوف و دیکتاتور دیوانه ای چون صدام حسین ، "ناجی و رهبرامت عرب " ساخته بود ، حتی زمانی که مجسمه های غول پیکر صدام حسین را در بغداد به زیرمی کشیدند در اعلامیه های نظامی ، خبر از درهم شکستن نیروهای دشمن توسط رزمندگان ارتش بعث عراق می داد !

تیمسار ازهاری نخست وزیر حکومت نظامی شاه پیش از انقلاب بهمن 57 ، در آن زمان که ملیونها نفر از مردم ایران در خیابانهای تهران و شهرستانها فریاد آزادی ومرگ بر دیکتاتوررا سر داده بودند ، برای دلگرم ساختن خود و نیروهای تحت فرمان خویش ادعا می کرد که : این سر و صداها همه "نوار" است ، او می گفت که : مخالفان رژیم برای تضعیف روحیه نیروهای دولتی ، صداهائی را که بر روی نوار ضبط کرده اند با بلند گو پخش می کنند ! و مردم خوش ذوق ایران ، روز بعد به آن تیمسار مفلوک و دروغگو که موج ملیونی مردم ایران را انکار می کرد ، در شعارهای خود چنین پاسخ می دادند : « ازهاری گوساله بازهم بگو نواره ، نوار که پا نداره ژنرال چهار ستاره » .

و سردارهای لات و چاقوکش بیت رهبری پس از براه انداختن کودتای انتخاباتی و به خاک وخون کشاندن تظاهرات آرام مردم ایران و ارتکاب آنهمه قتل و شکنجه و تجاوز در زندانهای رسمی و عیر رسمی ، در اطلاعیه های خود اعلام داشتند که : " چشم فتنه را در آورده ایم و برای 20 سال دیگر انقلاب و جمهوری اسلامی را بیمه کرده ایم" !! و کسی نیست که از گوبلزها و سعید الصحاف ها و حسین شریعتمداری های بیت خلافت خامنه ای سئوال کند که آیا خیزش های پی درپی و ملیونی مردم ایران درروزقدس ، 13 آبان و 16 آذر که هرخیزش کوبنده تر و گسترده از دیگری بوده است همه از علائم کور شدن "چشم فتنه" است !!

بدرستی کسی نمی داند که این روزها درمغزعلیل خامنه ای فرتوت و مستبد ، این آخرین مُهره از سلسله دیکتاتورهای مخوف بجا مانده ازقرن گذشته چه میگذرد و خواص و گماشتگان بیت رهبری در گوش او چه اخبار و اطلاعاتی زمزمه می کنند ؟ ولی به تجربه ی تاریخ و از آنچه که این روزها از دستگاههای دروغ پراکنی حکومت اسلامی تراوش می کند می توان حدس زد که جیره خواران بیت رهبری که حیات و بقای خود را در ادامه وضع موجود می بینند و حاضر نیستند کوچکترین خدشه ای به مقام ولایت مطلقه فقیه وارد شود مدام در گوش خامنه ای خبیث می خوانند که : جای هیچ نگرانی نیست چونکه دشمنان "اسلام و انقلاب" سرکوب و تارو مار شده اند ! و حتماً دیکتاتور فرتوت ما نیز مانند سایردیکتاتورهای سرنگون شده به خود قوّت قلب می دهد که هنوز پایه های قدرت اش محکم است و جای هیچگونه نگرانی نیست ! و چه بسا خامنه ای نیزمانند سایر دیکتاتورها ، دوست دارد که دروغ های اطرافیان خود را باور کند و به خود بقبولاند که نیروهای وفادار به او همچنان کنترل تام وتمام جامعه را در دست دارند و آنچه در بیرون از بیت رهبری می گذرد فقط یک موج گذرا و موقتی است که با اعمال خشونت و سرکوب و شکنجه وزندان و اعدام ، این موج فرو خواهد نشست !

اصولاً مکانیسم و سیرتکاملی دیکتاتوری های ایدئولوژیک و فاسدی از نوع ولایت مطلقه و فاشیستی اسلامی به گونه ای است که در یک رده پائین تر از مقام رهبر و بُت بزرگ در هرم قدرت ، باند مخوفی از گماشتگان و مسئولان کشوری و لشکری شکل می گیرد که در شرایط حساس و تصمیم گیری های مهم ، درحقیقت همین گماشتگان و مسئولان درجه دوم هستند که رهبر و بُت بزرگ را در کنترل خود می گیرند و او را به سمت و سوئی که منافع و مصالح شان ایجاب نماید هدایت می کنند . این باند مخوف گماشتگان رهبر به خوبی می دانند که اگر کوچکترین آسیبی به هرم قدرت وارد شود همه چیز حتی جان خود را از دست خواهند داد چرا که مسئول مستقیم قتل و تجاوز و شکنجه واعدام هزاران شهروند بیگناه این کشور اند و در فردای آزادی ملت ایران هیچ دادگاه صالح وبی طرفی نمی تواند حکم بر برائت آنان صادر نماید .

بدین ترتیب درهرم قدرت فاسد بیت ولایت مطلقه فقیه پس از کودتای انتخاباتی اخیر و حوادث خونبار و شرم آور مترتب برآن ، مجرم ترین و جنایتکارترین فرماندهان سپاه و بسیج و سازماندهان اراذل واوباش شهری و روستائی که از عاقبت تبهکاری های خود در هراس اند ، عنان خامنه ای را بدست گرفته و او را به هر سمتی که اراده کنند می کشانند و در این میان ، خامنه ای فرتوت و ضدبشر که فقط و فقط به نجات زورق شکسته ولایت مطلقه خود و رساندن آن به کناره ای آرام می اندیشد ناگزیر است به هر سازی که فرماندهان جنایتکاربسیج و سپاه و سازماندهان اراذل واوباش شهری و روستائی و عناصر معلوم الحال و شروری چون جنتی و مصباح یزدی و حسین شریعتمداری وغیره و غیره می زنند برقصد غافل ازاینکه پس از 30 سال ارتکاب جنایت و خیانت در حق مردم شریف ایران دیگر هیچ کناره ی آرامی برای پهلوگرفتن زورق شکسته ی ولایت مطلقه فقیه باقی نمانده است . خیزش های پی در پی و آزادیخواهانه ی ایرانیان این را می گویند و تمام جهانیان پیام رستاخیزملی ایران را شنیده اند مگر خامنه ای خبیث و فرماندهان کودتاچی اش .

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.