سیاست ناسیونالیسم افراطی آذربایجان در کنار داعش

سیاست تز «جنگ دو تروریست- قلعه ی اشرار در کوبانی»؛ رُک بگویم که یک « سیاست، شرم آور» است. و موجب شکست جنبش حق طلبانه ی آذربایجان. که بازتاب تضاد دو ناسیونالیسم «ترک و کرد» است و به زیان مبارزه ی مشترک. جنبش کردستان ایران متحد طبیعی جنبش آذربایجان بوده و هست. این اتحاد را باید قوت بخشید. رهایی ما اینجاست. کاری که پیشه وری کرد. ناسیونالیسم افراطی-کرد و ترک و غیره- از عوامل شکست جنبشهای دموکراتیک در ایران است...


وحشت کودک


 

 هرآی لار های هرآی لار
هر اولدوزلار هر آی لار 
چمنده بیر گول بیتیب
سوسوزوندان هارای لار 
***

ای همه ماهها و ستاره ها
در چمن گلی رسته
که از تشنگی فریاد میکشد 
 

سیاست ناسیونالیسم افراطی آذربایجان در حین مقاومت قهرمانانه ی کوبانی با شعار «کوبانی قلعه اشرار- جنگ دو تروریست در کوبانی» در کنار داعش قرار گرفته است. همانطور که ترکیه باسیاست نادرست خود در کنار این آدمخواران قرار دارد. «ترکیه پرستی»، اینان را در کنار آدمخوارترین تروریستهای زمان قرار داده است:

چهار موضع وجود دارد:
1-موضع روسیه و حکومت ایران . که در یک طرف معادله قرار دارد. و بر حفظ اسد تأکید دارد.
2- طرف دیگر معادله «آمریکا و ائتلاف» است که بر سقوط اسد پای می فشارند.
3-موضع داعش و ترکیه.
4- و کوبانی در مقابل داعش. اما کوبانی بر راه مستقل خود که ««خواستار یک سوریه دموکراتیک و متکثر است که هویت‌شان را به رسمیت بشناسد» و آنرا هم در کانتون کوبانی پیاده کرده ، و همه کارها را «شوراهای مردمی» انجام میدهند ، ادامه میدهد.

این راه نتیجه خلاء قدرت اسد در منطقه بود. کوبانی راه چهارم و مستقل خود را رفته است. و از این رو نیز تنهاست. راز تنهایی کوبانی بخاطر راه «مستقل رهایی»ست. این راه وقتی میتوانست دوام بیاورد که با «همه ی خلقهای تحت ستم سوریه و حتی جهان» همبستگی و حمایت می داشت. شرایط جنگ داخلی این اجازه را به مردم دموکراسی خواه و تحت ستم سوریه نداده است.

دو جناح آمریکا و روسیه ، و جنگ داخلی «نیروی ستمکشان را تجزیه کرده و ازبین برده است». دوام راه چهارم طبق شرایط ممکن نیست. مگر اینکه در «دو جناح اصلی تضاد » به نفع کوبانی تغییر مثبتی پدید آید. که مشکل به نظر میرسد.* مسئله ی اساسی اینجا «مرگ و زندگی» ست. نه اوجالان-تهران-واشینگتن- مسکو- اسد. سئوال این است که آیا در مقابل داعش باید ایستاد و از زندگی دفاع کرد یانه؟ کوبانی پاسخ مثبت داده است. آنان که طرفدار حیات اند ضرورت دارد علیه داعش بجنگند و از این مبارزه حمایت کنند. یا با سکوت خود- ایراد گیری- عملاً در جبهه ی داعش هستند. 209 نفر از فعالان تبریز و بسیاری نیروهای چپ و کمونیست و دموکرات ایران نیز پاسخ مثبت دادند. برخی «ناسیونالیستهای افراطی آذربایجانی» در کنار ترکیه و علیه کوبانی و کرد ؛ یعنی عملاً در کنار داعش قرار دارند. با تز «جنگ دو تروریست».

رُک باید بگویم این « سیاست، شرم آور» است. و موجب شکست جنبش حق طلبانه ی آذربایجان. که بازتاب تضاد دو ناسیونالیسم «ترک و کرد» است و به زیان مبارزه ی مشترک. جنبش کردستان ایران متحد طبیعی جنبش آذربایجان بوده و هست.
این اتحاد را باید قوت بخشید. رهایی ما اینجاست. کاری که پیشه وری کرد. ناسیونالیسم افراطی-کرد و ترک و غیره- از عوامل شکست جنبشهای دموکراتیک در ایران است.راه حل آن است که توسط نقد دیدگاه ناسیونالیسم افراطی در میان جنبشهای دموکراتیک و حق طلبانه خنثی شود. ناسیونالیسم افراطی آذربایجان که خود را پشت شعار «جنگ دو تروریست در کوبانی» پنهان کرده، روشن نمی کند کوبانی چه تروری انجام داده است؟ خودگردانی توسط شوراهای محلی تروریسم است؟ خودگرانی کوبانی مسئول سیاستهای ناسیونالیسم افراطی کرد در دیگر جاها از جمله ایران است؟ واقعیت این است که «ناسیوناسیسم کور ترک و کرد» هیچ ربطی به جنبش دموکراتیک و حق طلبانه آذربایجان و کردستان ندارد. و همینطور به خودگردان کوبانی.

نقد بینش به معنای زیر سئوال بردن کل حرکت برابری خواهی  نیست. نقد بینش های «استبدادی،نژادپرستانه» در حرکتها ، در خدمت پیروزی جنبشهاست. و عدم نقد در خدمت شکست.
جنبش کرد در سوریه -عراق-ایران هر یک «خصوصیات مخصوص بخود» دارند و نباید آنها را «یک کاسه» دید. و همه را محکوم کرد و در کنار فاشیسم دینی داعش ایستاد. این دید فاجعه است.

 جنبش خلق کرد در سوریه بعد از خلاء نسبی قدرت اسد توانست سه شهر را توسط «شوراهای مردمی» بدست گیرد و با کمک همه ملیتهای داخل شهری توسط زنان و مردان اداره کند و از « هویت و خودگردانی» دفاع نماید.
مسئله خلاء قدرت و پدید آمدن شوراها در محلات، صنفها، اقشار اجتماعی، و اداره ی امور شهرها را ما در انقلاب بهمن خود تجربه کردیم، که بعد، توسط خمینی همه به نابودی کشیده شدند و یا مسخ گردیدند.
اکنون کوبانی در محاصره ی «جلادان» داعش افتاده. اینجا انسانیت حکم میکند در کنار مردم شهر کوبانی قرار گرفت و از «حق حیات» آنها دفاع نمود.  این مسئله ربطی به کارهای دیگر که برخی «گروه های کرد» در ایران انجام میدهند ندارد. خطای برادر را به پای برادر دیگر نمی نویسند. هر چیز جای خود دارد و ارزیابی خود.

دفاع کوبانی در برابر داعش از حق حیات خود قهرمانانه است و جهان هم آنرا میداند. در ایران حقوق ملیتها بدون همبستگی آنها بدست نمی آید. کردها در مبارزه ی کسب حقوق متحد استراتژیک ما هستند. با تمام مشکلاتی که خلقها بین خود دارند. و این طبیعی ست.
«قلعه ی اشرار» ، «قلعه ی تروریستها»، و غیره اصطلاحاتی ست که  ناسیونالیسم کور در آذربایجان پیرامون فاجعه ی انسانی در کوبانی استعمال میکند. دقیق شویم این سخنان همان هایی ست که در سیاست ترکیه و داعش ملاحظه میکنیم. «قلعه ی بی دینان با ید ویران شود». سخن داعش است.«مدافعان کوبانی تروریست اند» سخن اردوغان است. ««کوبانی قلعه اشراراست- جنگ کوبانی جنگ دو تروریست است». سخن ناسیونالیستهای افراطی ست. چنین است سیاست ناسیونالیسم کور. 

آنها با مغز خود نمی اندیسند، با مغز «دولت ترکیه» فکر میکنند. استقلال تفکر ندارند و ذهناً وابسته اند. آن «پیرمردان و پیر زنان، و جوانان از گل پاکتر که از حقوق انسانی خود دفاع میکنند آیا مرکز تروریسم اند؟ . آیا فکر نمی کنید «مرکز ترور در اندیشه ی شماست»؟ و از تعصب و بینش کور ناسیونالیستی برمیخیزد؟
عزیزیم گول اولارام
باخچادا بولبول اولارام
آزادلیق یولوندا
یانارام کول اولارام

***

عزیزم ، گل میشوم
در باغچه بلبل میشوم
در راه آزادی 
میسوزم و خاکستر میشوم

اینان که صد آتشه ، از «وطن» در آذربایجان سخن میگویند،  « کوبانی» برایشان به اندازه ی یک تکه سنگ هم ارزش ندارد. که زادگاه و وطن مردم است.و همان قدر برایشان عزیز است که آذربایجان و غیره برای مردمان ما.
زادگاه و وطن هر انسانی برای خودش عزیز است. از احساس انسانی آدمیان حفاظت کنیم. تا احساس انسانی خود ما نیز حفظ شود.

«بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان این که جان هزاران نفر در کوبانی در معرض خطر است، از طرفین درگیری خواست از وقوع کشتار جمعی جلوگیری کنند و از جان غیرنظامیان محافظت نمایند. به گفته مقامات سازمان ملل، حدود ۱۲ هزار کرد، از جمله صدها نفر از افراد سالخورده، همچنان در کوبانی هستند و در صورت سقوط آن، احتمال قتل عام این افراد توسط افراطیون داعش زیاد است».

اینجاست که گفته اند «آنچه بخود نمی پسندی به دیگری مپسند.»
و میافزایم « آنچه از خوبی و زیبایی ها به خود می پسندی برای دیگری هم آرزو کن». 


مشخصات رفتاری ناسیونالیسم کور

پایه ی ایده لوژی «ناسیونالیسم کور» را در مقالاتم بررسی کرده ام می توان به آرشیو من رجوع کرد.
اینجا به «رفتار این ناسیونالیسم افراطی» اشاره میکنم. مشخصات رفتاری ناسیونالیسم کور:
1- پیش خود، خویشتن را، تنها نماینده ی ملت میداند.2- غیر از خود دیگری و به خصوص "نقاد" را خائن" میداند.3- به تهدید جانی او روی آورده "خرخره" میجود.4- امر و نهی صادر میکند.5- دیکتاتور و اختناق آفرین است.6- با مدنیت و رفتار مدنی و دموکراتیک بیگانه است. 7- توهین و فحاشی از خصایل بارز آن است.8- فرق جنبش را با گروه و حزب ، و فعال را با جنبش ، نمیداند. 9- جدایی خواه است.10- نمی تواند با مغز خود بیاندیشد. فکراً و ذهناً مستقل نیست. رفتار سیاسی همسایه ی هم تبار الگوی آن است. 11- بدون قید و شرط میخواهد «همه را به قالب خود در بیاورد ، اگر نشد نابود کند- مثل داعش».12- توتالیتر است.13- شدیداً تبارگراست.14- متوجه تفاوت دوست داشتن با پرستش نیست. 15-دیکتاتور است و سرمایه پرست.16- شیفته ی خرافات تباری ست.17- با ملیتها سر جنگ دارد.18- خود را مظلوم، دیگری را ظالم میداند. درکی از «روابط ستمگرانه ی اقتصادی-اجتماعی»-ماورای آدمها- ندارد. همه چیز را در آدم "خودی و غیر خود" خلاصه میکند....

ناسیونالیسم افراطی زاده ی ناسیونالیسم است و مادر فاشیسم. 
نماینده ی این رفتار حزب پان ایرانیست است و در میان ملیتها «ناسیونالیسم افراطی ملی» ست که در رفتار گروهها و افراد شاهدش هستیم.
از مشکلات انقلاب دموکراتیک ایران یکی هم «فاشیسم ملی» ست. که ضرورت دارد پایه های نظری و رفتاری آن بیرحمانه نقد شود. 
فاشیسم ملی در میان کردها-ترکها-فارسها- و دیگر ملیتها وجود دارد. در تئوری و کردار. ضرورت انقلاب دموکراتیک ایران است که پایه های نظری و رفتاری این «جریان» 
توسط نقادان روشنگری و ویران شود. 

حمل گلهای سوخته در یورش داعش 

منبع: 
ویژه ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من گفتم که شماافکارانسانگرایی بالایی دارید.ماهنوزهیچ رهبری نداریم ولی برای هرکسی ازآذربایجان ودیکرترکان که برای هویت وآنچه که دراین 100سال توسط دورژیم هدف نابودی قرارگرفته مبارزه میکندبرای مارهبراست هرکس بمایاری کندبرایمان عزیز است ماهنوزاول راهیم.البته دوستان زحمات زیادی درداخل وخارج کشیده اند.مادرکشوری زندگی میکنیم که دراین100سال یک کتاب دردایره اداره ارشاد بدون سانسوروممیزی اززیرچاپ به سودتاریخ وادبیات ماخارج نشده 100سال است همه چیزماراهدف قرارداده اند.حتی باسوادان مانیزمغزباسوادی اش ازهمان نوشته های ساواکی هاواطلاعاتی هاپرشده است.کسروی اگرروشنفکراست وافکارروشنگری داشته حرفی نیست ولی درخدمت پان ایرانیستهای شئونیست بودنش مشکل داردکه به نوکری انگلیس درآمدوبه خودوتاریخ خودوملتش خیانت کرد.دوست عزیزهنوزترکزادگان ماازتاریخ خودزنی کسروی تبعیت میکنند.اگرازاین هابنویسم دههاسال بایدنوشت.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«ازما» ی گرامی، این را هم «ازمن » بشنوید : مقالاسیاسی،ادبی؛ اجتماعی، اشعار،نمایشنامه و داستانهای آ. ائلیار ، تاریخی هستند. ودر تاریخ خواهند ماند. این را بخوبی میدانم. و چیزی نخواهم نوشت که درتایخ نماند. مطمئن باشید. این قلم زشتی و زیبایی های انسان و روزگارش را به تصویر میکشد و میخواهد که آیندگان بدانند ما کی بودیم و چگونه زندگی کردیم. و خود قضاوت کنند. کسروی از مبارزان بی همتای راه خرافات دینی بود و از نگارندگان به نام تاریخ. هر اندیشمند و نویسنده ای نکات مثبت و منفی دارد و از آسمان نیامده است. داوری بر این مسئله بعهده آیندگان است که چه چیزی را بیاموزند و چه چیزی را کنار بگذارند. بنا برین من آگاهانه برای آیندگان می نویسم «کله بتنی» های امروزی قدرت درک اندیشه های مرا ندارند و این را بخوبی میدانم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار! آیا شما یک کرد، فارس، روس و ارمنی را سراغ داری، که چنین تیتری برای مقاله اش انتخاب بکند؟ و بطور مستقیم و یا بطور تلویحی ملت خود را زیر اتهام برده و محکوم بکند؟ و دشمنان آذربایجان را گستاخ و جری نماید؟ من هرگز فکر نمی کنم! چون در ماهیت یک کرد، فارس، ارمنی و یا روس ناسیونالیست همچه خصوصیاتی سراغ ندارم. عرض بمحضرت، روزگار دیگر عوض شده است، و زمان بکلی دگرگون گشته است! کسانیکه امروز بعنوان کاسه داغتر از آتش شده اند، و برای خوشایند دشمانان مردم آذربایجان کاسه داغتر از آش شده اند، و تحت تاثیر تبلیغات رسانه ها و مدیای غرب و امثالهم قرار گرفته اند، و برعلیه ملت مظلوم آذربایجان گام بر میدارند، و لگد بر حلقومش مینهند، باید بدانند که دیر یا زود، در پیشگاه ملت آذربایجان پاسخگوی گفتار، رفتار و اعمال زشت خود خواهند بود. ملتی که امروز از طریق دول استعمارگر از هر طرف مورد هجوم و ادعای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-دوست گرامی شماانسانی بانیت پاک هستیدونظرشماقابل احترام است.دشمن دشمن شمادوست شماست.هم فکرشماوامثال شمادرایران (آذربایجان جنوبی)زیاداست.مردم عادی مردم عین العرب درهمان ساعت های اولیه میدان جنگ راترک کرده ودرترکیه بنحو شایسته ازآنهاپذیرایی میشود.درآنجابقول شماگرگ هابه جان هم افتاده وهم دیگررا میخورند. فرقی بین پ ک ک.پژاک.پ ی د وداعش (دولت اسلامی )نیست.هرچقدرازهم بکشندمنطقه ازوجودتعدادی جنایتکارپاک میشود.آیامیدانیدکه درسیاست آذربایجان افکاری مثل افکاراومانیستی شماجایی ندارد.شماهاتنهابه دشمن فرصت سنگرگیری میدهید. بزرگان آذربایجان که مثل شمامی اندیشدندضربات زیادی به آذربایجان زده ومیتوان گفت حال امروزی ماازآسیب های تفکرات مثل شماهاست.اگرشاه اسماعیل.شاه طهماسب .شاه عباس.نادرشاه وخامنه ایی امروزی اگربکل ایران فکرنیکردندو ملت خودآذربایجان راقدرت وعظمت میدادنداکنون درعصرمتمدن برای مدرسه وزبان
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز، «لولام-لولاسی، بیرگون اولاسی» نکنید. =روزی و روزگاری چنین و چنان خواهد شد، را کنار بگذارید. اکنون را اندیشه کنید و چاره گر باشید. آدامخواران مردم یک شهر را آواره کرده اند و مدافعان شهر را هم قتل عام میکنند. موضع شما در کنار قاتلان است یا در کنار مدافعان؟ خیال بافی نکنید. جام بینی و منجمی و ستاره شناسی را دور بیندازید ببینید جلو چشم شما چه رخ میدهد. اینکه کرد در گذشته چنان بود و در آینده چنین خواهد شد فال بینی ست. با این چیزها سیاست نمی شود. گرگ آمده آدمها را تکه پاره میکند. موضع شما چیست. بله این آدم ممکن است در آینده چنان و چنین باشد -مثبت یا منفی. با فال بینی و منجمی کار سیاسی رئال صورت نمی گیرد.
دوست را در جریان عمل باید سخت و نگهداشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-جنایت وآدمکشی ازطرف هرکس وگروهی باشدغیرقابل قبول وضدبشری است ومانیز محکوم میکنیم.متاسفانه روشنفکران ایران ومخصوصادارندگان افکارکمونیستی سن گذشته هابراثرتبلیغات وداشته های ذهنی گذشته ازترکیه و همکاری این کشوردر دوران حکومت کمونیستی شوروی باکمون و دربرخوردسیاسی به مشکلات منطقه وایران تفکرات غالب برذهن خودراهنوزهم بروزداده وبه اشتباه می افتند.این عامل باعث شده ازآنها ناسیونالیست های کوروحکومت سوء استفاده وبرای پیشبرداهدافش یاری گیرد.در موضوع کوبالی نقش اصلی راانگلیس وکشورهای غربی گرداننده اصلی وعوامل پان ایرانیستها وشئونیسم فارس نیزآتش بیاری معرکه رابازی مکنند.اینجاست که ازتروریستهای پ ک ک وپژاک و..کردقهرمان ساخته وآنهاراازمرتجعین داعش جداوزمنیه رابرای کوبیدن ترکیه واستقلال طلب های آذربایجان راهدف قرارمیدهند.سئوال اینجاست که چرااین روشنفکران ایرانی درکشتارآمرلی وکرکوک سکوت کردند.اگرما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای قاطبه! استوانه تخیلی کوروش یک چیز کاذب است، و ساخته ودست پروده، و تبلیغات امپریالیسم غرب بوده است. و کم کم تاریخ مصرفش به پایان می رسد. چون غرب اکنون با کارت کرد بازی میکند. و کارت فارس! و آریا سازی مردم غیر فارس، از مد افتاده است. و کار برد ندارد. چون مردم بیدار شده اند! کسی که دیروز شرم داشت بگوید ترک است. اکنون در کوچه و خیابان فریاد میکند که : " من ترکم!" . دیگر تمام پرده ها دریده شده است و مردم پر رو و گستاخ شده اند. و دیگر به کسی گردن خم نمی کنند. دیگر با جوک گفتن نمی شود مردم را آسیمیله کرد. خوب آمریکا و اروپا نیزهمه این جریانات را می بینند، و میدانند که دیگر کارت فارس و آریا سازی کوروش کبیری، تاریخ مصرفش به پایان رسیده است. و اکنون با کارت اکراد بازی میکنند. و اسپارتا کوس عهد آنتیک، و کمون تخیلی پاریس نامیدن، قریه ( کوبانی) در سوریه نیز، از همین نمونه است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظر من این قضیه کوبانی صرفا یک پروپاگاندای تبلیغاتی از سوی بعضی رسانه ها به منظور زیر سوال بردن دولت ترکیه علیرغم نقش انسان دوستانه این دولت در پناه دادن به آسیب دیدگان وقایع داخلی سوریه و یا مقاصد دیگرکه فعلا بر ما نامعلوم است، می باشد. آنچه در عین العرب یا کوبانی اتفاق می افتد یک فاجعه انسانی نیست چرا که منطقه از سکنه غیر نظامی کاملا تخلیه شده است و درگیری بیشتربه مثابه رقابت بین دو گروه شبه نظامی می باشد که قصد تسلط به قسمتی از خاک سوریه را دارند. اگر دفاع از مردم کرد کوبانی امری پسندیده باشد، دفاع از مردم بی پناه حمص و حما و حلب که آماج انواع حملات ارتش خونخوار بشار اسد می باشند به مراتب مهمتر است. این در حالیست که در حال حاضرنه رسانه های غربی و نه دایه های مهربان تر از مادر، کوچکترین اشاره ای به آن نمی کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای طهرانی، این چرباشی که شما در باره استوانه کوروش ساختید فقط برای خودتان وهم مسلکهایتان «شاید» بتواند مزه کند وگرنه اگرآنرا بکسی بی طرف بخورانید، حتماً آنرا بالا میآورد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آقای قاطبه , بلی استوانه کورش جعلی است. اگر نیست, اجازه بدهند یک انستیتو علمی بی طرف نظر بدهد نه اینکه در لندن پشت ویترین قایم کنند. تازه کی این استوانه را کشف کرده؟ کی ها می خواستند برای فارسها کورش بسازند, تاریخ و تمدن ساختگی بسازند, بحثی است جدا گانه و حالا هر بی سواد غیر فارس هم میداند. تازه مگر خیلی از صاحبنظران خود فارسها اذعان نمیکنند که استوانه کورش جعلی است؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تهرانی گرامی،
-مسئله عصبانی شدن یکی دو نفرد نیست ، مسئله «یک جریان» است. جریان افراط گرایی. افراط گری همه جا هست و مختص ما نیست. کار ما شناخت دقیق آن است. و ارزیابی. اگر درست است بکوشیم همه افراطی باشیم و اگر چیز نادرست و خطرناکی ست پس بهتر است آن را پنهان نکنیم و همه ی زوایایش را نقد کنیم. پایه های تئوریک و رفتاری و سیاست این جریان در نوشته های من نقد شده است.علاقمندان میتوانند رجوع کنند.
-خصوصیت عام، مسالمت آمیز بودن حرکت حق طلبانه ی آذربایجان، هم نمی تواند کمکی به پنهان شدن این جریان بکند. آن ، چنان آشکار و روشن و مستدل و مستند است که جایی برای پنهان شدن ندارد.
- پایه های فکری این جریان روز بروز بیشتر مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. و ویران میشود. از ضروریات پیروزی جنبش حقوقی ما یکی هم خنثی شدن ماجراجویی های این جریان است.
افراط گرایی، ربطی به حق طلبی ندارد. آن زهر حق طلبی ست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تهرانی عزیز، شما از" سند را نشان بدهید گفتید". چند روز پیش شما فرمودید که استوانه کوروش جعلی است. ودوست کامنت گذار از شما خواست جعلیت آنرا با سند بنمایش بگذارید ولی هنوز که هنوزه این اتهام را سندیت نفرمودید. ما منتظریم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آالیار گرامی اولا از خود شما واز آن یکی همکارتان که به تازگی خبری از سایت رژیم ایران( آذریها) خبری منتشر کرده بود, انتظار میرود مقررات سایتی که اداره میکنید, رعایت کنید. حالا یک نفر از فرط ناراحتی اش از دست تروریستهای کرد و رژیم جمهوری اسلامی برداشته کلمه حفه ات میکنم بکار برده بهانه قرار داده تکرارا به فعالین آذربایجان بتوپید, درست نیست. وقتی که خودتان تمکین را رعایت نمیکنید از دیگران هم نمی توانید
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اردبیلی گرامی،
کامنت شما مثل کامنتها و مقالات بسیار، از فاکتها و سندهایی ست که نشان میدهند آنالیز من در رگه ی «ناسیونالیسم کور» در بین حرکات حق طلبانه، که بر «پایه ی تئوریک و رفتاری» آن قرار دارد ، یک تحلیل علمی و منطبق بر واقعیت است. مطالب مهران بهاری، سایت اویرنجی، و غیره... که شامل گروه ها وتشکلهای مختلف اند، هر کدام به نوعی، ناسیونالیسم کور را پیش می برند.

ناسیونالیسم کورهیچوقت دستاوردمثبتی نداشته است.دستاورد آن«کینه و نفرت و خرخره جویدن واتهام زدن به دیگر اندیش و.. است».همین کامنت شما نیز دلیل درستی سخن من است.
هرچه در مبارزه ی حق طلبانه مثبت بوده نتیجه مسالمت وحرکت دموکراتیک بوده است. نه ماجرا جویی واتهام زنی و خرخره جویدن.

کامنت شما به عنوان سند منتشر شد. اما اگر کامنتهای دیگرتان مقررات ما را نقض کنند منتشر نخواهند شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آغای ائلیار من اردبیللی هستم و یک ترک افراطی چون از روزی که از خرداد 85 افراط گرایی را شروع کرده ایم دیگر به ما جوک نمی گویند دیگر در تلویزیون ما مسخره نمی کند دیگر در روزنامه ها توهین نمی کنند دیگر به ما به چشم یک انسا کارگر نگاه نمیکنند دیگر قرار است تلویزیون ازربایجان راه اندازی شود دیگر دنیا می بیند که نمی تواند ازربایجان غزبی را به نفع 5% کورد مصادره کند دیگر زنجان بیدار شده است و هزاران موفقیت دیگر و مطمئنا استقلا ازربایجان نیز با افراطی گری میسر خواهد شد و واقعیت اینست که نیازی به امثال تو نیست تو برو هر وقت نامت را مشخص کردی و ما مطمئن شدیم تو دست اند کار اطلاعات نیسیتی آنوقت نظر بده
یاشاسین بوتو ازربایجان و اونو سئون اینسانلار
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناظر گرامی همه کامنتهای شما منتشر شده است. لطفا کامنت را یک بار ارسال کنید. چند بار بفرستید احتمال دارد اشتباهی حذف بشوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی کسانی کلمه "انتر ناسیونالیسم جهانی" را دست آویز قرار داده پشت آن سنگر گرفته اند، در لفافه چنین کلماتی ناسیونالیسم عشیره ای خود را بخورد مردمان میدهند. جناب "تبریزی" که به کردهای پ.کا.کا پیام میدهد که جنگ داخلی سوریه را بداخل کشور ترکیه بکشند، و کشور ترکیه را در آتش جنگ نفرت بسوزانند، با ابراز تاسف دخالت به امورات داخلی کشور ترکیه و جنگ داخلی را در آن کشور زیر پوشش انترناسیونالیسم جهانی تبلیغ میکند. ایشان مثل دول غربی از یکطرف خواهان دخالت ترکیه در امور داخلی کشور سوریه هستند، از طرف دیگر ترکیه را با اقداما تروریسی پ.کا.کا تهدید میکند. اکراد که در این مناقشات رل چند گانه را بازی میکنند، آقای "صالح مسلم" سر دسته اکراد سلاح بدست سوریه، که شاخه ای از سازمان پ.کا.کا در کوبانی (قرعت العین) است، از طرفی برای کشتار بیش از دویست هزار انسان بیگناه سوریه،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار! آیا ممکن است، ما نیز مطلع شویم چرا کامنت هائی که در آن هیچگونه توهینی بکسی نشده است مجال انتشار نمی یاید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز من، شما کامنتتون را یا خیلی دیر داده اید وقتیکه کار از گذشته بود. یا شاید کامنت را به بزبان فارسی نوشته اید؟ نه عزیزم واسه هر کسی بایست به زبان خودش نوشت تا فوری طرف بگیره. حالا هنوز دیر نشده. یک کامنت دیگه بده وبگو تمام نصیحت هایی که اون دفعه گفتی.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در مورد مسئله ی کردهای ترکیه:
- همانطور که «حق تعیین سرنوشت برای آذربایجان مهم است، همان مقدار هم برای کردهای ترکیه مهم است. آنها هم لازم است «سرنوشت خود را خود تعیین کنند. که آیا میخواهند در داخل ترکیه بمانند یانه».
- این شعار در شرایط حاضر عملی نیست. آنچه عملی ست ، هر چه بیشتر، اداره ی امور محلی در داخل ترکیه است. از راه صلح و مسالمت. تا جامعه و شرایط آنقدر دموکراتیک شود که اجازه دهد تعیین سرنوشت کرد.
- ترکیه نه تنها نمی خواهد کردها در ترکیه تعیین سرنوشت کنند حتی نمیخواهد در سوریه هم این کار صورت بگیرد و آنچه در این راستا انجام گرفته میخواهد منحل شود.
- در این شرایط قطع صلح، تظاهرات ، اشتباه کردهاست. آنها باید میدانستند که این کار به زیان «استراتژی صلح و اداره ی امور در داخل ترکیه» است.
- ترکیه از سیاست حمایت داعش پیروی میکند، لازم بود از راه صلح و مسالمت و دیپلوماتیک در سطح جهانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی جناب تبریزی! آیا شما ... بر عهده گرفته اید، که مدام علیه ترکان سخن پراکنی، و جنگ داخلی را از طریق اکراد و گروههای تروریستی، در ترکیه تبلیغ میکنید. آیا شما موجود ضد ترک هستید؟ آیا آرم ستاره سرخ به جنابعالی امکان میدهد که ماهیت ضد ترکی خود را در لفافه آن پنهان کنید؟ ممکن است بفرمائید که کتاب مارکس را به چه زبانی مطالعه میکنید، که همیشه نتیجه غلط از آن استنتاج میفرمائید؟ آیا شما اصلا سواد مارکسیستی دارید که بیهوده از آن صحبت میکنی و حرفهای مضحک میفرمائید؟ آیا به ماهیت خود ارزش و اهمییتی نیز قائل هستی؟

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب Anonymous،
- شما فحاشی میکنید،زور میگویید، و خرخره میجوید؛ تهدید به ترور میکنید. شما مثل داعش عمل میکنید. در صحبت و دیالوگ را بسته اید. ما هم آپی های شما را داریم. کار و رفتار شما از همه جا قابل تعقیب قضایی ست. شما تنها حق گفتن محترمانه ی نظر خود را دارید نه چیز دیگر. ما می توانیم آپی را ببندیم،کامنت را منتشر نکنیم و شما را تحت تعقیب قضایی قرار بدهیم. اینها خلافهایی ست که شما مرتکب شده اید.

- شما به قول خودت جوان 24 ساله -آذربایجانی- تجزیه طلب- طبق اعتراف خودت خرخره جونده. بازازمن میخواهید چکار کنید؟ شما مثل داعش کار خودتان را انجام میدهید، میخواهید، باز چکار کنید؟ آدم وقتی می پرسد چکار کنم که دست به کاری نزند، مرتکب جرم نشود.من به شمای مجرم چه میتوانم بگویم.

36 سال است درایران-آذربایجان و دیگر جاها- جوانان مسالمت آمیز،مدنی،دموکراتیک، خشونت گریز،برابری حقوقی را مطرح میکنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی گرامی، حب جمیل و اجرجزیل لایملک الدنیا فی نفس تبادرالتعسس، در رجای کولب سرخ سماع الرجیم البصر، به مرحمت طبقه کارگر درارجاع طبق السنگگ و نان روزمره که با جبین عرق از شام تا سحر محصول آدمیان در سفره بصارت القرعین مبارک از شوهدلازم آید، تمام این نعمات زمینی در ابیاع و تطاول آن در مذاق چهاز هاضمه و خوشی در تنفیس محیط است. تا به برکت آن و بدان میزان که همه گارگران انتر ناسیانالیسم جهانی، و سایر ملل ایران از تناول غذای خوشمزه، سنگگ ارزان، کبابهای بامزه، و مصرف سبزیجات بدرجه نیاز در حد سکرشرابهای مفید، و در کنار آن صرف اشپیل اوزون بورون، و یا تخم ماهی نمکسود خاویار، که برای مذاق قابل تعمیل است زینده جهارهاضمه آید. و بهتراست که رکنی اتخاذ فرمائید، که کارگر، دهقان و برزگر نیز از نعمات نامبرده به حد نیاز مصروف دارند. تا سلامتی و انرژی لازم را در جرعه ای از شربتهای مکفی نشاط بخش باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما به دوستان کرد گفتیم که بعنوان ستون پنجم عمل نکنید.غرب عاشق چشم و ابروی شما نیست. آنها میخواهند با هندوانه دادن زیربغلتان، شما را قربانی منافع خود بکنند. بفرمائید، اینهم واکنش ترکیه. بولنت آرینج:" دنیا را بر سر تروریست های کُرد خراب می کنیم !"بولنت آرینج،معاون نخست وزیر ترکیه دراولین اظهار نظر خود در مورد اتفاقات عین العرب(کوبانی) و تظاهرات های گروه های حامی تروریست های کُرد در ترکیه،واکنش شدیدی به حامیان تروریسم کُردی نشان داده است. به گزارش گوناز تی وی،بولنت آرینج،معاون نخست وزیر ترکیه در گفتگویی اظهار کرده است:"مسئله کوبانی نیست،به آن بهانه میخواهند ترکیه را ناامن کنند اما توان این کار را نخواهند داشت." آرینچ ادامه داده است:"حامیان تروریسم تاکنون نتوانسته اند کارخاصی در ترکیه بکنند و از این به بعد هم نخواهند توانست.دنیا را بر سر تروریست ها خراب می کنیم." معاون نخست وزیر ترکیه ادامه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوبه خوبه! خودتون رو بیخود به اون راه نزنید. فکر نمی کنید که این اداها دیگه نخ نما شده؟ از کی تا حالا کار کمونیست ریشخند حقوق زبانی و فرهنگی مردم شده؟ کسی دنبال زبان خاله ای و عمه ای و مسخره بازیهای در سطح خودتون نیست. ولی دنبال زبان مادری هست و خیلی سوسیالیستتر از شما که باشند پیشه وری و قاضی محمد، مدارس اونها را تاسیس کردند و خیلی کمونیستتر از امثال شما که حزب توده و سازمان فدایی باشه همیشه به کثیرالملگی ایران تاکید داشتند. اسم شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیتی بود نه اتحاد جمهور شوروی. کار کمونیست در افتادن و مبارزه با بوقلمون و ماهی خاویار هم نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سایت ایران گلوبال من نمیدونم ایشون Anonymous چی گفتن ولی شما به تنهایی که نمیتونی درمورد نیت حرف هایی که زدن تصمیم گیری بکنی...مطالب توهین امیزشون رو حذف کنین بقیه رو لطفا نشون بدین ببینیم کدومش تهمت است و کدوم مطلب هدفش تفرقه اندازیه ه ه ه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز ایران گلوبال دادن نظر حق است ولی توهین کاری از پیش نخواهد برد. من مخالف انتشار کامنت زیر هستم که هدفی جز اغتشاش و دو به هم زنی و اتهام و توهین ندارد. این اقای Anonymous برای مامخفی است و لی برای از ما بهتران همکاری خوب و حرفه ای است.توهین اشکار به اقای ائلیار پذیرفتنی نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیارشما مثل این پارساواشی ها روضه خون خوبی میتونستی بشی اومدی اینجا برای ما شرح واقعه میدی؟خوب معلومه هیچ کس از وضعیت کوبانی خوشحال نیست...شما مسائل اصلی رو ول کردی چسبیدی به فرعیات..ممالک محروصه بازمانده از عثمانی که به دست رضا شاه به" ایران "تغییر نام داد درطی 100سال گذشته فارس ها برای این که بتوانند جایگاه خودشون رو بالاتر ببرند به عنوان ستون پنجم کشورهای خارجی عمل کردن و انواع اقسام تخریب فرهنگی و کودتا رو اجرا کردند درسته؟؟؟نمیتونی رد کنی این مسئله رو...یکی از این کارهایی که این ها کردن کوچ دادن انوتع اقسام اقوام بی نشان از این ور آنور و تحت فشار ذاشتن بومیان اصلی این کشور بوده برای مثال کوچ دادن زابلی ها و قرار دادن انها در مقابل بلوچ ها و ترکمن هاس..برای اینکه بتونن ما آذری هارو تحت فشار بزران میرن از سوریه آدم جمع میکنن بهشون دوره چریکی میدن و میفرستن پشت مرزهای ما درسته؟
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حسن استفاده از ستاره سرخ!!! ***** حسن استفاده یکم از ستاره سرخ - در جامعه ایران ستم مضاعف در عرصه های مختلف وجود دارند! عرصه های مهم و سرنوشت سازی که هست و نیست یک سرزمین به آنها بستگی دارند! عرصه های مهم و سرنوشت سازی مانند عرصه زبان مادری، عرصه زبان پدری، عرصه زبان عمه ای و عرصه زبان خاله ای! و گر نه کشتار هزاران تن در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم آخوندی نه ستم مضاعف است و نه عرصه ای مهم و سرنوشت ساز! و یا ده برابر شدن بهای نان در بیست و چهار ساعت نه ستم مضاعف است و نه عرصه ای مهم و سرنوشت ساز! بهای نان اگر ده برابر شد، شد که شد! چه کار کنیم که شد! ما که نان نمی خوریم و جز بوقلمون سرخ کرده و فیله ماهی با برنج هر کیلو پنجاه هزار تومان خوراکی را نمی پسندیم نان را می خواهیم چه کنیم؟ ***** حسن استفاده دوم از ستاره سرخ – ایران پر از ملیت ها و قومیت ها و .....
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شرایط ترکیه در مورد کوبانی:
فیگارو-چاپ فرانسه- می نویسد: سرویس های اطلاعاتی ترکیه هفته گذشته در یک دیدار محرمانه با صالح مسلم، رهبر کردهای سوریه بازگشایی مرزهای خود بروی داوطلبان کرد برای کوبانی را به:

- « قطع روابط کردهای کوبانی با دمشق،

- انحلال حکومت محلی در مناطق کردنشین سوریه و از همه مهمتر،

- قطع روابط کردهای سوریه با حزب کارگران کردستان ترکیه »
مشروط دانسته اند.

ادریس نسان، مسئول سیاست خارجی کردهای سوریه البته همه این اتهامات را رد کرده و گفته است در سال ٢٠١١ کوبانی از جمله اولین شهرهایی بود که علیه رژیم بشار اسد به تظاهرات پرداخت.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«سوء استفاده از ستاره سرخ»:

«البته» ی عزیز، اعتراض شما را تأیید میکنم. کسی که میگوید :
1- در جامعه ایران ستم مضاعف در عرصه های مختلف وجود ندارد. و سئوال «کدام تبعیض مطرح میکند»
2- وجود ملیتها را انکار کرده و فقط یک ملت و یک زبان می بیند. و از برابری زبانها و فرهنگها رم میکند
3- به سره نویسی زبان مسلط می پردازد
4- اداره ی امور مردمان به دست خود و تعیین راه زندگی جمعی را نفی میکند
5- مبارزه ی مردمان گوناگون ایران را برای رفع ستم و نابرابری در طول تاریخ سده ی اخیر به بیگانگان ربط میدهد.
6- برای دیگران راه « بی وطنی» نشان میدهد اما خود عملاً از «قدرت متمرکزدر ایران» دفاع میکند؛
باید دانست او«یک ناسیونالیست فارسی زبان» تمار عیار است .
«ستاره ی سرخ» برای به گند کشیدن چپ ، مورد سوء استفاده، است.
همنطور عبارت «انترناسیونالیسم پرولتری». که تبدیل به «بی وطنی»و"انترناسیونالیسم" شده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای عزیز! خواهش می شود زیر پرچم چپ کمتر سینه بزن و تلاش بیهوده نکن چپ را بد نام کنی. این حناها خیلی وقته که دیگه رنگی نداره. شما اگه کمونیستی، که باید جانانه از حقوق فرهنگی و زبانی و اقتصادی و حق تعیین سرنوشت کرد و ترک و عرب و ... دفاع کنی. نه اینکه تئوریهای من در آوردی بسازی که نگوییم ترک، نگوییم کرد چون توده مردم شقه شقه میشود. شما که هر وقت تونستی کار رو به ریشخند حقوق فرهنگی و زبانی کشانده ای و چپ را به مدافع نان بربری و سنگک و لواش تقلیل داده ای، هیچ حقی برای قایم شدن زیر آن ستاره سرخ نداری.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پایه ی ایده لوژی «ناسیونالیسم کور» را در مقالاتم بررسی کرده ام می توان به آرشیو من رجوع کرد. اینجا به «رفتار این ناسیونالیسم افراطی» اشاره میکنم. مشخصات رفتاری ناسیونالیسم کور:
1- پیش خود، خویشتن را، تنها نماینده ی ملت میداند.
2- غیر از خود دیگری و به خصوص "نقاد" را خائن" میداند.
3- به تهدید جانی او روی آورده "خرخره" میجود.
4- امر و نهی صادر میکند.
5- دیکتاتور و اختناق آفرین است.
6- با مدنیت و رفتار مدنی و دموکراتیک بیگانه است.
7- توهین و فحاشی از خصایل بارز آن است.
8- فرق جنبش را با گروه و حزب ، و فعال را با جنبش ، نمیداند.
9- جدایی خواه است.
10- نمی تواند با مغز خود بیاندیشد. فکراً و ذهناً مستقل نیست. رفتار سیاسی همسایه ی هم تبار الگوی آن است.
11- بدون قید و شرط میخواهد «همه را به قالب خود در بیاورد ، اگر نشد نابود کند- مثل داعش».
12- توتالیتر است.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، سروش، میهن پرستی و دفاع از یک کشور برابر با ناسیونالیست بودن نیست، برای نمونه اگر ارتش رژیم آلمان نازی به شوروی حمله کند و مردم شوروی از میهنشان دفاع کنند به معنای ناسیونالیست بودن مردم شوروی نیست و یا اگر ارتش رژیم جنگ سالار (میلیتاریست) ژاپن به چین حمله کند و چینی ها از سرزمینشان دفاع کنند به معنای ناسیونالیست بودن چینی ها نیست و .... چنین نبردهائی میهن پرستی و دفاع از یک سرزمین در برابر تازش دشمنان فرامرزی و ستمگرانند نه ناسیونالیسم و این دو تا (ناسیونالیسم و میهن پرستی) یکی نیستند! همچنین آن چنان که شما گفته اید اگر دشمنی فرامرزی به ایران بتازد و ایرانیان از سرزمینشان دفاع کنند کردار ایرانیان برابر با ناسیونالیسم و پان ترکیسم و پان فارسیسم و پان های رنگارنگ دیگر نیست! دوست گرامی، سروش، برای آن که سخن به درازا نکشد به این لینک نگاه کنید http://www.iranglobal.info/node/16195

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی گرامی، با درود. بهتر است پرسشم را اینگونه آغاز کنم: اگر شما در یک ایران آزاد و آرام زندگی کنید ویک باره جنگی ناخواسته میان ایران ویک کشور همسایه روی دهد، و ارتش این کشور نیز بخشی از ایران را اشغال کند، در این میانه شما چه واکنشی انجام خواهید داد؟ آیا میگوئید : خوب، من ناسیونالیست نیستم و ورود ارتش کشور همسایه به کشورم هیچ اشکالی ندارد. اینها هم میباید زندگی کنند. شاید اینها احتیاج به چراگاه ویا نفت دارند وما باید آنها را نیازاریم. و یا اینکه واکنش شما طور دیگری است؟ وشاید واکنش شما دفاع از سرزمین و مردمی باشد که سالها در آنجا زیسته اند و نیاکانشان را هزارها سال در اینجا بخاک سپرده اند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار ...ن؟؟؟؟گیرم بیفتی خرخرتو میخورم...ن؟؟؟؟خفه خون بگیر عوضی.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، ناسیونالیست ها انسان ها را با چیزهائی مانند ستمگر و ستمدیده، حق و ناحق، راستگو و دروغگو، درستکار و نادرستکار، نیکوکار و تبهکار، گناهکار و بی گناه به خوب و بد بخشبندی نمی کنند و ترازوی ناسیونالیست ها برای بخشبندی انسان ها به خوب و بد نژاد و تبار و زبان و رنگ پوست و نیاکان و زادگاه است! نژادپرستی از اندام های جدا نشدنی ناسیونالیسم است و در همه جهان و همه تاریخ حتی یک ناسیونالیست را نمی توان پیدا کرد که نژادپرست نباشد و ناسیونالیسم بدون نژادپرستی چیزی است که در هیچ کجای جهان یافت نمی شود! نیازی نیست که یک ناسیونالیست بگوید فلان نژاد برتر از نژادهای دیگر است تا همگان او را نژادپرست بدانند و هر واژه و پسوند و پیشوندی که انبوهی از مردمان یک سرزمین را یکپارچه و یک تکه کرده و با یک چوب براند نشانه نژادپرست بودن و ناسیونالیست بودن گوینده و نویسنده آنهاست! ناسیونالیست ها چون .....
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«آقای قاطبه» ی عزیز، اصلاً عجله نفرمایید. گویند "عجول به تنور میافته". کمی همت و شکیبایی خرج کنید . مشکل شما هم برآورده میشه. به جاده صاف کن سفارش کردیم همه ی کارها را ردیف کنه. خداوند صبرتان بدهد. وقتی شیپور رژه ها در شهرهای بزرگ ایران از دم گشادش نواخته شد و سیاه جامکان سان تحویل دادند "همه آزادند". مثل بردگان. یا پرندگان هوا. به هر جا که پرشان بکشد میتوانند پرواز کنند. امید است همه در صحت و سلامتی کامل باشند .مویی از سر کسی سیاه نشود و آبی ازدماغ کسی خشک نگردد. وگرنه خاطر فراموشکار ما نمی تواند پرواز را بخاطربسپارد. خدای بزرگ حاجت همه را برآورده نسازد مهم نیست ، حداقل مال شما را دو دستی تقدیم کند.انشاالله.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای آ.ائلیار عزیز، حالا که اینقدر پارتی کلفت شده اید و مثل قلتک هم جاده ها را برای پیشبرد هومانیسم صاف کردید، از شما یک خواهش کجولووو داریم. برادر عزیز تمنا میکنیم پادرمیانی کنید و راه گفتگو را با سران جمهوری اسلامی، درباره جدایی ما رشتی ها، لرها، خراسانی ها، بختیاری ها،همدانی ها، بروجردی ها، گلپایگانی ها، ملایری ها و آذربایجانی های پوست نازک را از ایران باز کنید. آخر شما ببیند ایرانیها چقدر جوک توی مبال در مورد ما گذاشته اند! واگر دقت کنید متوجه میشوید که تا چه اندازه اینها با این جوکها حال میکنند. همسایگان عزیز ما عربستان( وای فداش که چقدر دلار دست نخورده داره)، تاجیکستان، عراق، پاکستان، افقانستان و آذربایجان شمالی(تازگی چاهای نفتش فواره میزنه) حاضرند ما را بآسانی بپذیرند. توی مدیا خواندم که اینها در هر اتاق پاسدارخانه سر مرزی، یک آلمه قالی قرمز لوله کرده گذاشته تا بمحض رسیدن
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سیاستی که بیشتر کامنت نویسان پیس میبرند: « آقا! ازکوبانی دفاع نکنید، کردها دوست ما آذربایجانیها نیستند؛در آذربایجان ادعای ارضی میکنند، عملیات نظامی میکنند.بگذارید قلعه این اشرار سقوط کند. اینها پیروز شوند فردا در آذربایجان رژه خواهند رفت. ترکیه کارش درست است. بهتر است که داعش و ترکیه آنها را شکست سختی دهند». دراجرای این سیاست «کامنتهای محترمانه ی دوستان را که عاری از توهین و فحاشی ودیکتاتوری بود منتشر کردیم که حضرات فیض ببرند» و خدمتی باشد به آذربایجان عزیز. به رژیم تهران گفتیم این کمونیستها که از «خودگرانی کوبانی» دفاع میکنند دستگیر کند، وکرد. همینطور «انسان دوستان را که از حق حیات و انتخاب دموکراتیک انسان»دفاع میکنند. راحت نگذارد. به ترکیه گفتیم مبادا در ائتلاف علیه داعش کاری به عهده گیرد که حسابش با عزرائیل است. اوهم از ترس اخطارما، مثل بچه آدم نشسته ، تکان هم نمیخورد. فقط به کشتن کردها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنا به گزارش تلویزیون cnn حدود ٥٤٠ نفر از زخمی ها ی کرد که در حال جنگ با داعش هستند طی دو هفته در بیمارستانهای ترکیه مورد مداوا قرار گرفته اند از جمله دو رهبر کرد پ کا کا بنامهای Selman Ateş و Selahattin Dilek.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار من نمیدانم شما دقیقا منظوتان چیست...ناسیونالیسم افراطی؟؟؟؟مسئله خیلی سادس آیا این انتخاب ما آزربایجانی ها بود که با غریبه ها بشیم هموطن؟؟؟؟من خاستم که یه مشت سوری رو کوچ بدن آزربایجان غربی بعد ادعای ارضی داشته باشن؟؟؟آقای محترم ما به زور کشورهای غرب و شرق از هم دو تکه شده ایم بجای اینکه شما راه کار بدین که چطور با هم متحد بشیم دنبال یک مشت مزخرف گویی هستین ن ن ن ...ناراحت شدی؟؟؟به جهنم اصلا کی از شما خواسته بیای اینجا از طرف من در مورد زندگی فرزندان من تصمیم گیری بکنی؟؟؟عجب گرفتاری شدیم اینهمه امکانات دسته آزربایجانی هاس ....یک کشور نفتی زیر دست ماست بجای اینکه شما برری اونجا کمک کنی مغزتو برای آینده خود ما ازش کار بکشی اومدی اینجا داستان تعریف میکنی؟؟؟اصلا کدوم یکی از این آدمای این کشور به من به چشم هموطن نگاه میکنن؟؟؟؟بری تو گوشیاشون بگردی شک نکن انواع اقسام جک برای ما دارن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواندن سطور فوق من را واداشت تا مطالبی‌ را بیان کنم که شاید کمکی‌ به درک شرایط روز و آینده بهتر برای ایران عزیزمان بینجامد، به نظر این حقیر، ترکمن‌های دو کشور عراق و سوریه، بین دأعشیان و ناسیونالیزم کرد گیر کرده اند و هیچ راه خروجی را نیز ندارند، همانطور که در عراق و سوریه، ناسیونالیزم ترکمنی نداریم، در آذربایجان ایران نیز، چیزی به اسم ناسینالیزم ترک آذری نداریم و صحیح نیست شرایط سوریه و عراق، در ایران نی‌ بوقوع بپیوندد و ترک‌های آذربایجان بین ناسیونالیزم فارسی‌ / ایرانی و ناسیونالیزم کردی قرار بگیرند یا قرار داده شوند، این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که در آینده هر سه کشور عراق، سوریه و ایران،نباید جایگاه ترکان در بازسازی یک کشور، خللی وارد شود، همه به سخت کاری و دید اقتصادی ترکان واقف هستیم، اگر شرایطی را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار، کاش نیمی از این اخلاق انسان دوستی خود را صرف سرنوشت شوربختهای همزبان و همفرهنگ خود میکردی. واقعا خواندن اتهامهای واهی تو برای من دردناک هست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ.ائلیار عزیز، به نظر جنابعالی افراط میکنید. ایراداتی بر نظراتتان وجود دارد که اگر از تنگ نظری ایدئولوژیک دوری میجستید اینگونه بر فعالان ملی آذربایجان نمی تاختید. ۱- هر روز بلااستثنا در مدیا و همه احزاب کوردی (فارغ از اسم و رسم شان) ادعای ارضی بر غرب آذربایجان تکرار میشود که هیچ سنخیتی با روابط زنده یاد پیشه وری و قاضی محمد ندارد! پس این قضیه حداقل از سوی آنان منتفی است. ۲- بعضی از دوستان چپ در زمینه کانتونها چنان اغراق و تبلیغ مینمایند تو گویی تحول و انقلاب شگرفی رخ داده است. اولا این چیزی جزء ترفند هدفدار رژیم جنایتکار اسد در هدیه دادن خودمختاری به کوردها یا پ.ک.ک نبوده است! آیا برای آن مبارزه کردند یا برعکس هم پیمان رژیم اسد علیه سایر مخالفان دیکتاتوری وی شده، علیه کشتارش سکوت کردند! در ثانی لطف کرده بفرمائید این شوراها در کدام انتخابات، با حضور چه تعداد حزب و شرکت کننده برگزیده شدند؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- تعدادی از کامنتها به پرسش اساسی نوشته که « آیا در مقابل داعش ، در کوبانی، باید ایستاد و از زندگی دفاع کرد یانه؟ » پاسخ منفی داده اند. نباید در مقابل داعش در کوبانی ایستاد . در آنجا، زندگی باید نابود شود! 2- پیرامون مسایل «اختلاف بین مردمان مختلف» جداگانه در آرشیو مقاله دارم و موضوعات بحث شده . 3- عبارات غیر محترمانه و دیکتاتورانه، نشانه چگونگی سطح مدنیت نویسنده است و قابل توجه نیست. من بدون توجه به قواعد کامنت با مسئولیت خود آنها را منتشر کردم که سطح مدنیت نویسنده نیز مشخص شود.4- زندگی در کوبانی اگر زیستی شکست هم بخورد ، مقاومت زندگی در آنجا برای همیشه پیروز است.5- برای تفاوت بین «جنبش» و "حزب و گروه" ، فعال و سیاست ، به مقاله ی" استراتژی جنبش آذربایجان" در آرشیو رجوع شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار! شما که از ناسیونالیستهای آذربایجان صحبت میکنید، میتوانید یک مثال بیاورید؟ اگر توجه کرده باشید، این ناسیونالیستهای کرد، و اکراد هستند که با ایجاد تحریکات ناسیونالیستی کردی، سرزمین تاریخی آذربایجان را به اسم کردستان بزرگ در نقشه قرار میدهند، و چشم تعرض به سرزمین آبا و اجداری ترکان آذربایجان را دارند. در واقع این احزاب و سازمانهای مسلح و تروریستی اکراد هستند، که مردم بی دفاع آذربایجان را در شهرهای مرزی آذربایجان بضرب گلوله به قتل میرسانند، نفرت آکراد نسبت به مردم بیگناه ترک به حدی رسیده است، که تروریستهای مسلح کرد به بازار و طلا فروشی های شهرهای آذربایجان حمله میکنند، و در حین سرقت به کشتار مردم بیگناه دست می یازند، هفته پیش همین گروهای مسلح ، دختر جوانی آذربایجانی را دزدیده، و از خانواده آن بمبلغ سه میلیون دلار تقاضا کرده بودند که بعد معلوم شد دختر ربوده شده را کشته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

مصاحبه الجزیره با سعود بارزانی روزنامه حریت : ترکیه بما کمک نظامی کرد ولی بخاطر شرایط گروگان ها و انتخابات مخفی نگه داشتیم El Cezire Türk'ün haberine göre, Barzani verdiği mülakatta konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Gerçekleri söylememiz lazım. IŞİD tarafından saldırıya uğradığımız ilk gece İranlılar bize silah dolu iki uçak gönderdi. Bu o an için büyük bir yardımdı. Başkalarından da geldi. Ama gelen ilk silah yardımı İran’dandı. Türkiye’den de beklenirdi. Türkiye de daha sonra gönderdi ama iç konjonktürlerinden dolayı bizden açıklamamamızı istediler. O zaman cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyorlardı ve IŞİD’in elinde rehineleri vardı."

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناسیونالیسم افراطی آذربایجان! جناب ائلیار، شما از کدامین ناسیونالیسم افراطی آذربایجان صحبت میکنید. کدام آذربایجانی در ۳۰ـ۴۰ سال اخیر دست به سلاح شده و اقدام به عملیات تروریستی کرده است۰ ای کاش قبل از نوشتن مقاله تان حداقل، پیدایش داعش را از بدو امر یک بار دیگر مرور می کردید، گروهک داعشی که از همان ابتدا به عنوان شاخه نظامی جدید امریکا و با کمک رژیم های خود فروخته و ترک ستیزی همچون اردوغان قصد ترسیم نقشه جدید منطقه و در این بین، تشکیل کشور بزرگ کردستان را دارد تا بدین طریق استعمار به چپاول راحت تر منطقه نائل گردد۰ بهتر بود قبل از اینکه وارد بازی تبلیغاتی مدیای غرب بشوید، متوجه می شدید، تروریست کرد، داعش، امریکا و حکوت مزدور اردوغان دوش به دوش هم در یکسوی این بازی کثیف قرار دارند و طرف دیگر قضیه، مردم مظلوم منطقه اعم از ترک، کرد و عرب است۰

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام خدمت آقای ائلیار. من با قسمت اعظم مقاله شما موافقم. منتها سوالی که از شما دارم : چرا به همکاری نیروهای پ.ی.گ و پ.ک.ک با رژیم خونخوار اسد اشاره نمی کنید؟ چرا وقتی که موصل، تلعفر با سکوت و گاها همراهی دولت اقلیم کردستان سقوط کرد، لب به اعتراض نگشودید؟ چرا وقتی که آمیرلی تنها بود و جانانه 80 روز در برابر تروریستهای داعش در برابر سکوت مرگربار چپهای ایران و تبریز از خود دفاع نمود، لب به اعتراض نگشودید؟ چرا وقتی پ.ی.گ با همکاری اسد صدای آزادیخواهی مردم مظلوم سوریه را در نطفه خفه کرد و با تنها گذاشتن آزادیخواهان سوریه، زمینه ی بروز داعش را فراهم کرد، شما لب به اعتراض نگشودید؟ چرا وقتی بارزانی گفت مشکل داعش و حکومت عراق ربطی به ما ندارد و ما اعلام استقلال خواهیم کرد، اعتراض نکردید و بالاعکس به دفاع از مواضع بارزانی و ناسیونالیستهای قبیله گرای وی پرداختید؟ تا وقتی ترک و کرد و فارس بجای مشترک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من حقیقا نمیخواهم وارد بحث موج سواری که توسط مدیا غرب برای مبارزه بر علیه داعش را ه انداخته شده بشوم ولی انسان باید از این مدیای غرب سوال کند که چرا کشورهای عزیزتان حاضر بفرستادن سرباز نیستند و باز از آقای صالح مسلم رهبر پ ی د « کردهای سوریه» سوال کند که چرا در کنار رژیم اسد ایستاده ای و حتی سال قبل یعنی در قبال اعطای کانتون به کردها همراه ارتش سوریه در مقابل ارتش آزادیبخش ایستادی و هنوز که هنوز است حاضر نیستی دل از رژیم بشار اسد بکنی . همکاری و همیاری با رژیم بشار اسد « متحد جمهوری اسلامی-ایرانی » تحت عنوان کوبانی « خالی از سکنه» را توجیه کردن خود بحث دیگری است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
موضع آذربايجاني ها بازخورد مواضع خصمانه پان پارس و كرد ها بر عليه تركهاست.در حالي داعش يك گروه اسلامي بدون مواضع ناسيوناليستي است ودر نقشه سياه خود كردستان و خراسان ... را دارد و خبري از تركيه و آزربايجان نيست،ايشان با نفرت پراكني تمام كشتار و فلاكت اخير را فقط ازچشم ترك و تركيه وانمود مي كنند و نقش اعراب و رژيم اسد و آمريكا و اروپا و ايران كم رنگ يا فراموش شده جلوه مي دهند و از من ترك انتظار دارند كه مثل ائليار به موضوع شاعرانه نگاه كنم در حالي كه انها براي من دندان تيز كرده اند زهي خيال باطل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار با این تیتری که انداخته ای احتیاجی به خواندن نوشته نیست . نتيجه هوچیگری و موج سواری همین تیتر است منتها زمان واقعیت را نشان خواهد داد که چه کسی دنبال همکار و همیار بشار اسد و جمهوری اسلامی ایرانی شده و تا حالا دولت جنایکار بشار اسد و جمهوری اسلامی ایرانی برنده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب الیار شما چرا می خواهید به عمد از برخی مسائل فرار کنید؟
چرا افراطگرایی ناسیونالیسم کرد را می خواهید مخفی کنید. این حرکات از سوی ترک‌ها به نوان واکنش به زیاده‌خواهی اکراد که در بین مبارزین هم اکثریت هستند هر روز انجام می گیرد. ولی طبق معمول حس افراطی هومانیستی و برادری از نوع کمونیستی که به از دست دادن قره‌باغ مبدل شد در شما گل کرده است. شما که کردها را نمی شناسید و از اعمال آنها بی خبرید. تروریسم از هر نوعی باشد محکوم است گیرم که اکنون در کوبانی به شکل مثبت بروز کرده ولی این موضوع نمی تواند برای ابد برای تشکیلات‌ۀای تروریستی پ کاکا و پژاک و غیره برائت کسب کند. و مظلوم‌نمایی بیش از اندازه نسبت به کردها و عدم توجه به آمرلی و توزخورماتو هیچ گونه توجیهی ندارد... تمامی این تیعیضات و تقلید کورکورانه از بی بی سی و سایر مدیاهای غربی نیز قابل قبول نیست... مثل اینکه ما ترک‌ها دوباره به مرض

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تروریستهای کرد مسلح احزابی نظير دموکرات و کوموله و پس از آنها پ ک ک و پژاک اولین داعشی‌های منطقه بودند وهستند،اولین سرها راکردهاي مسلح وتروريست در ایران بریدند ،هنوز فراموش نکرده ایم که کردهای مسلح چگونه صدها سرباز وظیفه وحتي غيرنظاميان را در ایران سر بریدند .اگر روزی داعش ادعای دموکرات بودن نمايد آنگاه تروریستهای کرد هم میتوانند این کار را بکننند.داعش در همه نوع آن محکوم است چه مذهبی‌ و چه عقیدتی‌ ،اقدامات داعشی در هر شکل آن محکوم است و بدون شک اولین اقدام وحشیانه و داعش وار سر بریدن انسانها در قرن معاصر و در منطقه را تروریستهای کومله و دموکرات بنا نهادند. کردهای مسلح و تروریست فرقی با داعش ندارند ودر واقع معلم داعشي ها دربريدن سرانسانهاهستند
https://www.facebook.com/amin.movahedi.77/posts/10205116221049322

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تهرانی عزیز این کمونیست های فریز شدن در تونل زمان فقز آهنگ غاز یک پا دارد را می نوازند .خود نان کاپیتالیسم را می خورند اما هنوز به روسیه خود را وام دار می دانند آنها هنوز باور نکرده اند که نطم 30 سال قبل در دنیا به هم خورده است . آنها با ذهنیت پیمان ورشو به دشمنی با ترکیه می پردازند. آنان تروریست های کرد را متحدین حرکت ملی آزربایجان می نامند کسانی که خاک آزربایجان را رسما به توبره می کشند . این آقایان اگر مزدور نباشند ! به دارلمچانین تعلق دارند.
آقای الیار از سما می پرسم پرا آفتابی نمی شوید و با نام مستعاری که هیچ کس نمی داند کیست به دشمنی با آزربایجان می پردازید لااقل یک دهم زنان تروریست کوبانی محبوبتان شچاعت داشته باشید و خودتان را معرفی کنید و کثل آقای اقبال یا ناصر کرمی حدئاقل یک جو شرف داشته باشید و رودر رو در صحنه بپرسید و جواب بگیرید. شما آنقدر بد سابقه هستید که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آالیار گرامی, ما باید بحث را دوباره از اول شروع کنیم. درعرض چندین سال گذشته حدود 40000 هزار انسان در این منطقه در نتیجه جنگ تروریستی بی فرجام و بی نتیجه پ ک ک .و پژاک هلاک شده اند , هنوز پایانش هم قابل پیش بینی نیست. این کشتارها از نظرهومانیستی محکوم هستند یانه؟ حرف آذربایجانی ها ( بقول شما ناسیونالیستهای افراطی) هم سر یک بام و دوهوا بازی دوستان به اصطلاح هومانیست کومونیست است. در عین العرب ( کوبانی) زن وبچه باقی نمانده است , همه شان حالا در ترکیه در مکان های نسبتا امنی جا داده شده اند.اکنون در کوبانی فقط تروریستها مانده اند که اگر فردا چرخ برگشت دوباره انسان بکشند. مگر غیر از این است؟ بنا براین حق با آذربایجانی ها است که تروریسم را از طرف هرکس که باشد محکوم میکنند