ریحانه پرواز کرد

رفتن ریحانه، پَر کشیدن آن شیدای فروتن، آن زن باوقار و مصمم در خود پیامی دارد. آن پیام ماندنی است، ارتعاشی است در فضای تاریک میهن. آن پیام می گوید، ستمگران بسیار مفلوکند.

صدای زیبایش، چشمان پر شعله اش، آرامش کلامش، منطق پر عدالتش و واژه های سکولارش آدمی را می لرزاند. ریحانه را می گویم. آن زن شوریده و زیبا. آن مدافع شرافت خویش در برهوت سقوط ارزشهای جهان ملایان. نماد بردباری، استقامت و فروتنی را می گویم، ریحانه را می گویم. د ر چهره او و در طنین صدایش فرو ریختن دیوارها را می توان شنید. دیوارهای زمخت ستم. شریران زیبائی را دوست ندارند: زیبائی کلام، زیبائی چهره، زیبائی صدا، زیبائی نوا و زیبائی اندیشه را. این را ریحانه گفت.

ریحانه حکایت زن ایرانی اسیر در آپارتاید فقها است.

 رفتن ریحانه، پَر کشیدن آن شیدای فروتن، آن زن باوقار و مصمم در خود پیامی دارد. آن پیام ماندنی است، ارتعاشی است در فضای تاریک میهن. آن پیام می گوید، ستمگران بسیار مفلوکند. سلطنت شر و شریعت ملایان هر آنچه که نیکوئی است را شخم می زند. ریحانه با پرواز خویش به ما درسها داد. این درس را در هر کوی و برزن فریاد زنیم. درس کرامت و استقامت در برابر هر آنچه که بدی است. وای که قلب آدمی از حنجره به بیرون پرتاپ شود.

انگشت را به سمت همۀ رژیم نشانه رویم. تمام دستگاه حاکمییت از فسادی دیرینه مشحون است. این برهنه دندانان و شنیعان باز جانی تازه را از ما گرفتند. ستاره ای را بزیر کشیدند، ولی پهنه گسترده آسمان بر این شریران پوزخند می زند.

 می توان "رفتن" ریحانه را بهانه ای برای فریاد زدن بر ستم ملایان کرد و زنجیرها را گسست.

 از"اولیای دَم" د ر روند بررسی پرونده گفته می شود. آنان هم گوئیا خواهان اجرای "قصاص" بوده اند. صحتش را نمی دانم. ولی سؤال این است: آنان چگونه آرام بخواب می روند. سنگدلی و قساوت ِ ملایان در جامعه هم باز تولید شده است. رحمت و گذشت ارزشی پسندیده نیست.

 دادستان مدعی است که ریحانه به ارتکاب قتل اعتراف نموده و شواهدی هم در کیفرخواست ردیف شده است. از جمله ارسال پیامک قبل از ارتکاب به جرم برای یکی از دوستان، خرید آلت قتاله که سبق تصمیم را گواهی می دهد و تناقض در اظهارات ریحانه در پروسه قضائی. پذیرفتن اطلاعات داده شده از جانب دادستانی تهران منوط به وجود اعتماد نسبت به عملکرد دستگاه قضائی در نزد شهروندان است. گذشته دستگاه قضائی ملایان چندان غرورآفرین نیست. آنان مرتکب جنایات بیشماری شده اند. بسیار بی گناهان بر دار رفتند. شمعهای فروزانی را به تند بادها سپردند، قلبهای فراوانی را شرحه شرحه کردند. دوران مخوفی را گذرانده ایم. ما نمی توان باور کنیم که نگهبانی از عدالت جوهره نظام است.

آنان دروغ می گویند.

 روان ریحانه شاد باد.

کمبود او را حس می کنیم.

 بن/آلمان

26 اکتبر 2014

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام به قلبهای ظلم ستیزان
اینان همیشه اینگونه عمل کرده اند دهه های قبل برای زهر چشم گرفتن از مردم افراد را در ملاء عام اعدام میکردند که بگویند هرکس لب به اعتراض بگشاید ،پاسخش اینست وحالا هم برای کوبیدن حرکتهای مردمی و ایجاد رعب و وحشت اعدامهای اینچنینی را انجام میدهند