رسالت مراجع بزرگ شیعه

چشم انداز شرایط روز چنین می نماید که در آینده ای نه چندان دور حکومتیان عمامه از سر برخی از روحانیون مخالف استبداد بر گیرند و آنان را خلع لباس کنند.

 

 

به گواهی تاریخ صد و اندی ساله تحولات در ایران، قشر روحانیت، به رهبری آیات عظام، در هنگامه بحران های سیاسی – اجتماعی از دولت گسسته و به ملت پیوسته اند.

چشم انداز شرایط روز چنین می نماید که در آینده ای نه چندان دور حکومتیان عمامه از سر برخی از روحانیون مخالف استبداد بر گیرند و آنان را خلع لباس کنند.

شاید در شرایط امروز ایران زمان آن رسیده باشد که، روحانیون ایرانی تبار، به عنوان اعتراض، با پیشگامی مراجع بزرگ شیعه، عمامه از سر برگرفته، بر زمین کوبند و بدین شکل رسالت خود را در راستای خواست های آزادی خواهانه مردم ایران برآورده سازند.

فراموش نکنیم که حاکمیت جمهوری اسلامی در تمامیت، کلیت و موجودیت آن فاجعه ای بزرگ برای امروز و فردای ایران است.

 

پاریس – 23 شهریور 1388

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.