رواداری در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران، احد قربانی دهناری

رواداری (تولرانس) در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران
گفتگوی جمال خرم با احد قربانی دهناری پژوهشگر

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.