هادی غفاری اسید پاشی ها را کار "خارجی ها" دانست!

هادی غفاری که به خاطر تصاحب کارخانه ی جوراب استارلایت ( بعداً جوراب آسیا) به " آیت الله استارلایت "مشهور شد، پیشینه ای انباشته از فساد های کلان در اموال عمومی، شکنجه و قتل متهمین سیاسی و نیز تخلفات اخلاقی دارد که تاکنون در هیچ دستگاهی به آنها رسیدگی نشده است.

 

هادی غفاری، حاکم شرع پیشین دادگاه انقلاب و از چهره های شاخص جناح اصلاح طلب رژیم جمهوری اسلامی،  اسید پاشی های سازماندهی شده ی اخیر را " کار خارجی ها و یک دسیسه" نامید.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی غفاری این سخنان را در در سخنرانی ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮرا  در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ی داراﻟﺰهرا اظهار داشته است.

هادی غفاری که سه دوره نماینده ی مجلس شورای جمهوری اسلامی بوده و اکنون عضو شورای مرکزی مجمع «نیروهای خط امام» و رییس موسسهٔ الهادی است، همچنین مدعی شد که اسید پاشی ها " به نفع دین تمام شد"  و افزود: " اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺸﺎن داد ﻣﻨﻄﻖ و ﮐﺘﺎب و اﺳﺘﺪﻻل آنها  اﺳﯿﺪ اﺳﺖ. آن هم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮص و ﻣﺤﮑﻢ اﯾﻦ دﯾﻦ".

ادعا های این روحانی اصلاح طلب رژیم در حالی است که شواهد عینی و حتی گفته های برخی از نظریه پردازان رژیم، چون صادق زیبا کلام، حاکی از آن است که اسید پاشی های اخیر کار عوامل رژیم جمهوری اسلامی بوده است.


هادی غفاری که به خاطر تصاحب  کارخانه ی جوراب استارلایت ( بعداً جوراب آسیا) پس از انقلاب،  به " آیت الله استارلایت "مشهور شد، پیشینه  ای انباشته از فساد های کلان در اموال عمومی، شکنجه و قتل متهمین سیاسی و نیز تخلفات اخلاقی  دارد که تاکنون در هیچ  دستگاهی به آنها رسیدگی نشده است.

با این وجود وی در همین سخنرانی گفته است : " اﮔﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺗﺮ از ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ او ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ " ! انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-این آقاهادی صاحب کارخانه تصرفی استارلایت قبلی و(آسیا)امروزی اسیدپاش ها رامی شناسد.این آقادراول سالهای 57وبعدهم ازاین جنایت کاران رابسیارمی شناسد.این آقامیداندکه آنهابرای جیب خودواربابان داخلی وخارجی(بخوان)انگلیس کارمیکنندتابااین حرکات جلوی آزادی های جامعه رابگیرند.اینهاتنهایک کارمیدانندتحجر.تحجرکه تحجر اصلی ترین ابزار استعماروعقب ماندگی است.باورکنیداگر100تاآخوندرابگیریدولختش کنید99نفرآنهاتناسل نبریده انگلیسی هستنداین هاکارشان وکعبه شان لندن است. مگرسیدضیاء طباطبایی نبود.مگرپایه گذاران فرماسیونری درایران همین آخوندهانبودند.اگرشک داریدمصباح یزدی.حدادعادل.جوادلاریجانی.حسین شریعتمداری رابگیریدبدهیدبمن اگردرعرض یک هفته نیامدندتلویزیون ونگفتندمابودیم من اسمم رامیگذارم شارون اوغلی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایشان البته به خامنه ای میگوید مرده شور ترکیبت را ببرد اما یادمان باشد که این آدم عقده ای همان کسی است که هویدا را مظلومانه کشت مردی غیر از 30 هزارتومان ویک آپارتمان کوچک ویک پیکان که گاهی در سر راه کارگران رانیز سوار میکرد وبا هادی غفاری هم از لحاظ ساده زیستی زمین تا آسمان فرق داشت واین هادی البغدادی المعربه الچنگالو همان کسی است که سهم زیادی در گریزاندن قانومداری امروز کشور دارد زیرا هم خود حکم صادر میکرد هم با چماق میکشت از خامنه ای متنفر است ظاهرا اصلاح طلب شده است میخواهد دموکراسی اسلامی بیاورد که اسید پاشی را هم یکی از متم های قانون اساسی اصلاح طلبی کند ما ندانستیم فرق خاتمی وغفاری وخامنه ای در چیست یا فرقشان با طالبان وداعش وبو کو حرامزاده ها یا اجنه های پاکستانی یا شمشیر کشان سعودی در چیست چون نکو بنگری همه مساوی 1 هستند