موضع حركت ملي آذربايجان نسبت به كودتاي سياسي در ايران

در خصوص وقايع انتخاباتي و كودتاي سياسي اتفاق افتاده، واكنشهاي متفاوتي در بين فعالان حركت ملي آذربايجان مطرح مي شود. جا دارد فعالان حركت در خصوص سوالات زير تامل نموده و نسبت به واكنشهاي لازم تدبير كنند.

در خصوص وقايع انتخاباتي و كودتاي سياسي اتفاق افتاده، واكنشهاي متفاوتي در بين فعالان حركت ملي آذربايجان مطرح مي شود. جا دارد فعالان حركت در خصوص سوالات زير تامل نموده و نسبت به واكنشهاي لازم تدبير كنند.

1- اولين سوال عبارت است از اين كه، تكليف فعالان حركت ملي در قبال ملت آذربايجان كه بيش از 70 درصد آنها از جناح حاكم اصول گرا به سركردگي احمدي نژاد اعلام انزجار نموده و از جريان اصلاح طلبي حمايت كرده و راي داده اند و اكنون به علت تقلب انتخاباتي اعتراض مي كنند، چيست؟

2- چنانچه جناح حاكم اصول گرا، پيروز اين جريانات باشد تحليل و پيش بيني فعالان حركت ملي آذربايجان براي آينده چيست؟ و آيا از تبعات پيروزي مطلق جناح اصول گراي تندرو و همچنين تبديل كودتاي سياسي به كودتاي نظامي خبر دارند؟

در خصوص سوال اول لازم به ذكر است، حركت ملي آذربايجان با توجه به ماهيت مردمي خود، در روزهاي سخت و تاريخي ملت خويش بايستي در كنار آنها قرار گرفته و در مقابل دشمنان ملت موضع گيري نمايد. اكنون اكثريت ملت آذربايجان ضمن اعلام انزجار خود از جريان فاشيستي و ضد بشري اصولگرايان تندرو به سركردگي احمدي نژاد، اعتراضات گسترده خود را اعلام مي دارند. علاوه بر مردم عادي، اغلب فعالان حركت ملي نيز جهت باز شدن فضاي سياسي كشور و برداشته شدن جو امنيتي، خواستار اضمحلال دولت هيتلري احمدي نژاد مي باشند. لذا ضروري است فعالان حركت ملي آذربايجان ضمن توجه به وظيفه تاريخي و ملي خويش از مردم فاصله نگيرند و با ملت خويش بيگانه نباشند كه خداي ناكرده از ديدگاه ملت جايگاه ملي خود را از دست داده و به جايگاه گروهكي تبديل نشوند.

در خصوص سوال دوم گفتني است در صورت پيروزي مطلق جناح احمدي نژاد (اصول گرايان تندرو) و تبديل كودتاي سياسي به كودتاي نظامي و سركوب جريانهاي مردمي – خياباني، جناح مذكور براي تثبيت خود و تضمين اقتدار خويش دست به سركوب فعالان جرايانهاي سياسي مخالف خواهد زد (اعم از جريانهاي فعال و جريانهاي منفعل در اين وقايع) و بديهي است اين موج سركوب دامن فعالان حركت ملي آذربايجان را نيز خواهد گرفت. بديهي است در آن روز از مردمي كه اين روزها با آنها همدلي و همراهي نكرده ايم، توقع ياري نمي توانيم داشته باشيم. و همچنين حركت ملي آذربايجان بايستي در موضعگيري هاي كلان خود، اين نكته حياتي را مد نظر قرار دهد كه در صورت پيروزي جريان فاشيستي و طالباني، هيچ روزنه اي براي فعاليتهاي ملي و سياسي وجود نخواهد داشت.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.