کشتار کاریکاتوریست های «شارلی هبدو»

اعلان جنگی آشکار علیه آزادی اندیشه
امروز اسلام سیاسی و بربریّت حاکم برآن گامهای بلندی برداشته و از مرزهای ایران و پاکستان و افغانستان و عراق و سرزمین های مشابه گذر کرده و در قلب معتبرترین کانون دموکراسی یعنی پاریس با بیرحمی و جسارتی بی مانند آزادی فکر را هدف گرفت و جان ده روزنامه نکار و قلم به دست و دو پلیس را تا این لحظه گرفت. جنایت امروز پاریس ابعادی بسیار وسیع و گسترده دارد.

ساعت 11 روز چهارشنبه 7 ژانویهء 2015 دو یا سه تروریست  اسلام بنیاد در حالیکه فریاد الله اکبر سر داده بودند، در قلب شهر پاریس به دفتر روزنامهء «شارلی هبدو» مشهورترین و محبوب ترین نشریهء کاریکاتور فرانسه حمله بردند و دوازده روزنامه نگار و پلیس را به قتل رساندند و هشت روزنامه نگار را به سختی مجروح ساختند که چهار تن ایشان در حال حاضر میان مرگ و زندگی به سر میبرند.در میان روزنامه نگاران مقتول دو کاریکاتوریست نامدار فرانسوی قرار داشتند که شاید بزرگترین طراحان طرحهای طنز یا کاریکاتوریست های جهان باشند. روزنامهء «شارلی هبدو» بعد از انتشار طرح طنز آمیز محمد پیامبر اسلام که پیشتر در نشریه ای دانمارکی به چاپ رسیده بودء بارها و بارها مورد تهدید اسلام گرایان قرار گرفته بود. حتی سه سال پیش نشریه از سوی جامعهء مسلمان فرانسه به عنوان توهین به محمد پیامبر اسلام به دادگاه کشیده شد اما دادگاه فرانسوی نشریهء «شارلی هبدو» را بنام آزادی اندیشه از هرگونه اتهام یا تعقیب ای مبرا دانست. دفتر روزنامه و کاریکاتوریست ها و دیگر نویسندگان آن از چند سال پیش بطور منظم در حراست پلیس فرانسه قرار دارند.

اما کشتار عریان و بی پروای روزنامه نگاران و کاریکاتوریست ها به یقین هولناک ترین جنایت اسلام بنیادان علیه آزادی فکر و اندیشه است. چند سال پیش و بعد از انتشار کاریکاتور محمد پیامبر در «شارلی هبدو» و شکایت مجامع مسلمان فرانسه به دادگاه از نشریهء فوق، مدیر شجاع و آزاد اندیش روزنامه در مصاحبه ای اظهار داشت که « ما در کشور امیل زولا هستیم و نه کشور آیت الله خمینی». پایان نقل قول.

یعنی ما در فرانسه سرزمین آزادی و دموکراسی هستیم که از دوقرن پیش به این سو بی وقفه و پیگیر برای آزادی و حرمت انسان و ذات انسانیت کوشیده و مبارزه کرده. ما در کشوری آزاد بسر میبریم که هیچ وجه شباهتی با کشور مسلمان و اسلام زده و اسیر استبدادهای بیشمار، یعنی ایران ندارد. کشوری که به آسانی حاکمیت ضّد حیات و ضّد انسان اسلام سیاسی را پذیرا گشته.

اما امروز اسلام سیاسی و بربریّت حاکم برآن گامهای بلندی برداشته و از مرزهای ایران و پاکستان و افغانستان و عراق و سرزمین های مشابه گذر کرده و در قلب معتبرترین کانون دموکراسی یعنی پاریس با بیرحمی و جسارتی بی مانند آزادی فکر را هدف گرفت و جان ده روزنامه نکار و قلم به دست و دو پلیس را تا این لحظه گرفت. جنایت امروز پاریس ابعادی بسیار وسیع و گسترده دارد. کستار روزنامه نویسهای شارلی هبدو در چهارشنبهء 7ژانویه ورقی نوین در کارنامهء جنایت های اسلام سیاسی گشود که با ورود روح الله خمینی و انقلاب ایران به سال 1979 میلادی در عرصهء سیاسی ایران و جهان آغازید. جنایت امروز اسلام بنیادان بر علیه قلم و آزادی فکر و اندیشه، تداوم جنایت های خمینی و ملایان ایران بر علیه آزادی اندیشه است که از فوریهء 1979 یا اسفند 1357 شمسی و با فرمان « بشکنید این قلمها» را که از حلقوم خونخوار خمینی برخاست، آغازید. کشتار امروز روزنامه نویسان آزاد اندیش فرانسوی تداوم و پی جوی حکم ارتداد و فتوای مشهور خمینی بر قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب «آیه های شیطانی» ست. جنایتی را که تروریست های اسلام بنیاد امروز در پاریس به انجام رسانند، از سی و پنج سال پیش بطور سیستماتیک در ایران به اجرأ درآمده و جان سدها نویسنده و روزنامه نویس و قلم بدست آزاد اندیش را بنام «الله» و دفاع از حریم اسلام به وحشیانه ترین شکلی گرفته است. از اینرو برعهدهء تمام آزاد اندیشان و مدافعان دموکراسی و حرمت گذار آزادی اندیشه است که با تمام توان خویش از آزادی فکر دفاع کنند و با تمام امکانات خود در مقابل جنایت پیشگان اسلام سیاسی از هر نوع و قماش آن قامت برافرازند.

 پاریس  7 ژانویهء 2015

 محمد حسین صدیق یزدچی

    

              

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.