دینها و ایدئولوژیها مقدس نیستد

تمامی ادیان در ذات خود بنیادگرا هستند و لیکن در بین ادیان بزرگ تنها اسلام موفق به رفرم خود نشده و وارد یک جدال ریسکی با دستاوردهای انسانی مدرنیزم گردیده است که میتواند به نابودیش منجر گردد. اکثریت ساکنین کشورهای اسلامی اطلاعات کافی و وافی ازبخش نهان ضد انسانی اسلام ندارند و تنها بر حسب عادت و تحت تاثیر دائمی ماشین مزورانه تبلیغاتی 1400 ساله, خود را مسلمان می نامند و صد البته قادر به تحمل حکومت مذهبی بنیادگرا نیستند.

1- از نظر شما «جدایی دین از دولت» ویا «جدایی دین از سیاست» مد نظر است و با اسلام سیاسی چه باید کرد ؟

برابری حقوق جمعی و فردی همه  شهروندان از هر نژاد و اعتقاد  دینی - عقیدتی,  دردولت-ملتهای مدرن, نتیجه  مبارزات چند قرن اخیر  بوده و ضامن عبور سالم از انواع مخاطرات اجتماعی-اقتصادی از جمله انقلابات مخرب است. لکن  اسلام سیاسی, بعنوان دکترین اداری دواران بربریت صدر اسلام, عناصر جامعه تحت سلطه خود را, به مسلمان و غیر مسلمان تقسیم کرده وحاضر به قبول حق حیات برای دگر اندیشان نیست. تثبیت و نهادینه ساختن ایدئولوژیهای اینچنینی, تنها با کشتاربخش بزرگی از جامعه و تجرید کامل هواداران خود از دنیای خارج  امکانپذیر است. امروزه  اتخاذ  سیاست  حذف فیزیکی اتباع در ابعاد وسیع, میتواند دخالت سازمان ملل,   ناتو و قدرتهای منطقه ای را به همراه داشته  ومرگ اسلام سیاسی را تسریع کند.  از طرفی ته کشیدن منابع نفتی و بدنبال آن بحران اقتصادی عمیق همراه با سرریز شدن پتانسیل انقلابی  باضافه اثرات جنگ بی رحمانه شیعه – سنی در دهه های  آینده  میتواند نقطه پایانی طبیعی تراژدی اسلام سیاسی باشد.

راهکار بهینه در مبارزه با اسلام سیاسی, افشای ماشین دروغ و تزویر حاکمان دینی , کمک به رشد سکولاریزم در جوامع مذهبی و آمادگی کامل برای یاری دادن به قیام توده های مردم در بزیر کشیدن اسلام سیاسیست. سکولارهای واقعی جوامع اسلامی بایستی به صورت متشکل و بی محابا با اسلام سیاسی مبارزه کرده و  آیات ضد انسانی قرآن و احادیث مغایر با کرامت انسانی را نقد نموده و منبع تامین مالی و لژستیکی تروریسم و اسلامگرائی یعنی نظامهای ایران و عربستان را نابود سازند.

2- آیا «شوک درمانی»  در مورد مقدسات اسلام و یا مقدسین کار ساز بوده است ؟و بعبارت دقیق تر، آیا پس از ده سال ازانتشار کاریکاتوری های محمد؛ توانست دگم های مسلمانان را بشکند؟ و یا برعکس به افراط گرایی اسلامی در سطح جهان دامن زد و ان را تشدید نمود؟ 

اخلاق و مدرنیته به ما آموخته اند که دینها و ایدئولوژیها مقدس نیستد و تنها انسانها و کرامت آنهاست که مقدس است. برماست که این پرنسیپ بنیادین را نه تنها سر لوحه مبارزه خویش قرار دهیم بلکه  در جوامع اسلامی نهادینه اش سازیم. باعتقاد من وظیفه انسانهای نوعدوست , کوبیدن  پیغمبریست که با دختر بچه 9 ساله همبستر شد, پلی گامی را امری عادی می پنداشت, رابطه جنسی با برده هارا مجاز  می شمرد ( ماجرای سکس او باکنیزش ماریه در قرآن) ,  تنها در یک مورد 600-900 نفر از اسیران بنی قریظه را توسط علی و زبیر سر برید,  راهزنی را وسیله کسب ثروت نمود و دروغ و تزویر را تحت نام تقیه تطهیر کرد. در طول تاریخ, موسسه 1400 ساله ای بنام اسلام, توانسته از طریق کشتار ناباوران با  چاشنی فریب  پیامبرش را بعنوان قدیس و هجویاتش را  بنام   کتاب مقدس تثبیت کند.  شوک درمانی به کمک بیگ-بنگ تبلیغاتیش بسیاری را از فریب و دگماتیسمی که به آن دچار شده اند نهایتن آگاه خواهد ساخت. از دیگر فوائد دراز مدت شوک درمانی  تفکیک تروریستها از بدنه جوامع اسلامی , بالا بردن  آسیب پذیریشان و  سهل تر شدن حذفشان  با کمترین تلفات انسانی میباشد.

3- آیا حل عادلانه مشکل فلسطین ویا بعبارت دقیق تر زمین در مقابل صلح ، موجب تضعیف بنیادگرایی اسلامی می شود و یا برعکس ، آن را تشدید می کند؟

تردیدی نیست که حل مشکل فلسطین, آزاد سازی سرزمینهای آزربایجان ازدست ارامنه اشغالگر, احترام به نتیجه رفراندوم حق تعیین سرنوشت 1991 در چچنی از جانب روسیه, خاتمه دادن به اشغال ترکستان شرقی توسط چین,  حل مناقشه کشمیر,دادخواهی  مسلمانان میانمار, پایان دادن به سرکوب شیعیان در عربستان, رفع محدودیتهای اعمال شده علیه سنی ها در ایران, بازگشت آوارگان بوسنیائی به رئپوبلیکا صربسکا  و غیره میتواند بهانه  دروغین عدالت خواهی را از اسلامیستها سلب کرده و باعث تقویت سکولاریزم گردد.

4- آیا غرب از نقص حقوق بشر در برخی از کشور ها، ابزاری ساخته برای فشار و مقابله با دو لت های نا فرمان؟ ایا سیاست یک بام و دو هوای غرب در زمینه مسایل اتمی(ایران و اسرائیل ) قابل چشم پوشی است؟

راسیونالیزم  عملی غرب و دولت-ملتهای بزرگ, هرگز اجازه خود زنی  بدلیل برخورد احساسی  نسبت به روابط بین المللی را نمی دهد. اینکه منافع ملی همیشه حرف اول را میزند و رفتار نظامها را تنها از این منظر میتوان ارزیابی کرد سخن گزافی نیست. شایدهم تعریف دیگر سیاست همان عملکرد "یک بام و دو هوا" است که ما مبارزین حقوق بشری در هضم این واقعیت تلخ دچار مشکل هستیم .ساختار دموکراتیک اسرائیل  علیرغم وجود برخی رهبران دیوانه اش اجازه  استفاده از سلاح  اتمی در حمله به مردم خود  یا دشمنانش را نخواهد داد اما جمهوری کهریزکی-اسلامی ایران نشان داده است که از هر وسیله ای برای پیشبرد سیاستهای خود سود خواهد جست از جمله استفاده از سلاح هسته ای بر علیه شهروندان خود و همسایگان.

5- آیا عوامل چهارگانه بالا و تشدید بی عدالتی اقتصادی در جهان، موجب تقویت  بینیاد گرایی اسلامی نشده است ؟ 

 بی تردید عدالت اجتماعی و سوسیال دموکراسی تضمین کننده امنیت روانی جامعه می باشد. مثلن در ایران اکثریت قریب به اتفاق حزب اللهی ها و حمله کنندگان به دگر اندیشان از طبقات بسیار فقیر جامعه بوده و هستند. اعضا و هوادارن داعش نیز از همین افراد تنگدست به حاشیه رانده شده سوریه, عراق, دیگر کشورهای عربی و اروپائی می باشند. ضمیر ناخود آگاه  افراد بی بضاعت, سرکوب شدگان نادان  و سیاسیون درمانده جوامع سکولار, بمنظور تخلیه کین و نفرت خود, از اسلام متخاصم  استفاده ابزاری کرده, باعث تعمیق هر چه بیشتر مشکل می شوند.

6- ایا بنظر شما بنیادگرایی اسلامی ناشی از ذات اسلام و در شریعت آن نهفته است؟

تمامی ادیان در ذات خود بنیادگرا هستند و لیکن در بین ادیان بزرگ تنها اسلام موفق به رفرم خود نشده و وارد یک جدال ریسکی با دستاوردهای انسانی مدرنیزم گردیده است که میتواند  به نابودیش منجر گردد.  اکثریت ساکنین کشورهای اسلامی اطلاعات کافی و وافی ازبخش نهان ضد انسانی اسلام ندارند و تنها بر حسب عادت و تحت تاثیر  دائمی ماشین مزورانه تبلیغاتی 1400 ساله, خود را مسلمان می نامند و صد البته  قادر به  تحمل حکومت مذهبی بنیادگرا نیستند.   شواهد و قرائن نشان میدهد که تنها اسلامگرایان اولترا خشن که اقلیت کوچی از کل جامعه هستند  و در بعضی کشورها  موفق به غصب قدرت حاکمه شده اند  از بازگشت به بربریت صدر اسلام  جانبداری میکنند.  متاسفانه درآمدهای سرشار ناشی از نفت در جوامع اسلامی, برد تبلیغاتی موسسات بنیادگرا را افزایش داده و اینک آیات قرآن و احادیث بیش از پیش در دسترس افراد قرار می گیرند و بهمین جهت تعداد متاثرین نیز رو به ازدیاد گذاشته است. جذب جنایتکاران از نوع مهاجمین به شارلی ابدو نتیجه این تبلیغات روز افزون در مساجد ساخته شده از پترو-دلار می باشند.

7- «تفاوت فرهنگ ها»چه تاثیری در نگاهمان به دمکراسی در کشورهای اسلامی  گذاشته است ؟ خلاصه راه حل شما برای اینکه بنیادگرایی اسلامی در جهان تضعیف شود چیست ؟

بسیاری از نیروهای کشوهای اسلامی علیرغم اینکه خود را سکولار و دموکرات می نامند,  خیلی هم سکولار و دموکرات نیستند. کم نیستند عناصری ازاین باصطلاح سکولار-دموکراتها که چشم بر سنتهای اسلامی مغایر با سکولاریزم, به بهانه احترام به فرهنگ جامعه  و یا  پراگماتیسم  عملی می بندند و  نتیجتن  در طول  مبارزه, در برابر هجمه ایدئولوژیک اسلامیستها اسیب پذیر می نمایند. اینان از دموکراتیزه کردن و اعتلای تحمل افکار متفاوت  با تدریس تمامی ادیان از جمله آتئیسم در مدارس مخالفت می کنند.  خیلیها به بهانه عدم توهین به ملت,  به سخره نگرفتن دین مردم, تخریب فرهنگ انسانها و غیره, شمشیر  سانسور را بر گردن قلم خود و دیگران فرود می آورند و حتی  به عدول آشکار خود از اصول اولیه دموکراسی واقف نیستند.

 تنها راه موجود مبارزه بی امان با تابو ها و زدودن قداست از تفکر و سمبلهای اسلامیست. بعبارتی دیگر  شارلی ابدو وار بایستی به مقابله با ترور و وحشت اسلامی پرداخت.

  دیرنج مین ائللی 25 ژانویه-2015

   

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر روز ده ها کاریکاتور محمد پیغمبر را چاپ کنید و دلتان را شاد کنید که « تنها راه موجود مبارزه بی امان با تابو ها و زدودن قداست از تفکر و سمبلهای اسلامیست. بعبارتی دیگر شارلی ابدو وار بایستی به مقابله با ترور و وحشت اسلامی پرداخت » ولی یک کنفرانس بر علیه ازدواج با کودکان کم سال بگذار و در آنجا بر بدعت غلط ازدواج محمد با عایشه نیز موضع بگیر .و به دولتهای ایران و عربستان نشان بده که مواضع تو در قبال بدعت غلط و خرافات چیست .ولی مثل دولت فرانسه همدوش نتانیاهو و فرستاده عربستان در تظاهرات شرکت نکن .یعنی این یک عکس العمل به عمل ترور است نه مبارزه با بدعت غلط و خرافات . آیا دولتی میشناسید که میزبان چنین کنفرانس جهانی باشد و بر علیه منافع کشورش در قبال کشورهای عربی قدم بردارد ؟ ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای یوسف آذربایجان , آنچه که شما برخورد مکانیکی و یا عکس العملی میخوانید, چیزی نیست جز افشای بخشهای پنهان و ضد انسانی اسلام. مثلن کاریکاتور محمد 53 ساله با دختر بچه 9 ساله (عایشه) و یا با شمشیر خونین بدست, تمامن با آنچه در منابع اسلامی آمده مطابقت دارد و انگ توهین برای فریب غربیها و نا آگاهان از حقایق اسلامیست که با این عمل فاکتهای انکار ناپذیر اسلامی را به حد یک فحش و یا ناسزا تقلیل میدهند. اسلامیون حتی به تصویر کشیدن محمد موهن و مجازات آنرا مرگ میدانند.
آیه های شیطانی سلمان رشدی نمیتوانست از فروش چند هزار جلدی فراتر رود ولی بعد از فتوا, ملیونها جلد از آن بهمراه داستان نا نوشته حکم مرک به خانه های مردم راه یافت. خمینی با فتوای مرک انسانی که جرمش تحریر یک داستان بود!!!! حکم مرگ دین خود را داد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام حضور آقای تورک اوغلی. از آجائیکه مشروعیت هر نظامی, تنها و تنها بر گرفته از رای و اراده مردم است , یک رفراندوم موفق هشته های 90 ساله باستانگرایان را پنبه خواهد کرد و نباید نگران اینها بود. تاریخ سفارشی نگاشته شده باستانگرایان با پول نفت مردم و در اوج قدرت برای مصارف کوتاه مدت یعنی دوران حکومت است و بس و ماخذ مشروعیت نیست. التزام به سکولاریزم راستین و مبارزه با وحشت اسلامی را نباید در راستای اتحاد با پان فارسیسیتهای دین ستیز و یا استالینیزم تعبیر نمود. خلع سلاح اسلامیون از ملزومات ساخت جامعه مدنیست که همه ما در آرزویش هستیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نمی دانم تا بحال کدام مشکل و مساله جامعه با برخورد عکس العملی و مکانیکی حل شده که مساله تروریزیم مذهبی و ارتجاع دینی حل بشود و پیشنهاد داده میشود که « بعبارتی دیگر شارلی ابدو وار بایستی به مقابله با ترور و وحشت اسلامی پرداخت.». دولت ایران شارلی ابدو را محکوم میکند ولی در عین حال به فتوای خمینی در رابطه با قتل سلمان رشدی پایبند است .
إنا لله و انا الیه راجعون

به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مى‏رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانى» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتواى آن، محکوم به اعدام مى‏باشند. از مسلمانان غیور مى‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان‏شاءالله. ضمناً اگر کسى دسترسى به مؤلف کتاب دارد ولى خود قدرت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باسلام به آقای مین ائللی عزیز.میشود گفت نظرجناب عالی بهترین نظری بودکه نسبت به دیگران درجواب سئوالات آقای توکلی نوشته شده است.چون این سئولات طبق فرمایشات اکثردوستان هم فرصت وهم بیش ازیک متن رامی طلبند.برخودلازم دانستم به موضوعی که قبلانیزاشارات کوچکی داشتم کرده باشم.ائدولوژی ها(باورها)کلاباجمودفکری همراه بوده وسیاستمداران ازآن برای عوامفریبی وپیشبرداهدافشان درسیاست سوء استفاده میکنند.درسطح کلان گردانندگان جهانی سیاست ،توسط ائدولوگ های فرهنگی کشورهای خودبرای اعمال اهداف سیاسی وبه زنجیرکشیدن وتاراج منابع دیگرکشورهادرعصراستعمارنودیگر مصلحت ولازم به لشگرکشی ندیده وازنیروهای همان ملت هاوتوسط مردم خوددرون جغرافیایی، این سیاست راپیش میبرند. اگرانقلابات کشورشوروی ودیگرکشورهارامطالعه کرده باشیدکه حتمن ان راکرده اید.ازاسلام بنام پان اسلامیسم درروسیه و درعصرانقلاب مشروطه ومنطقه کلااستفاده ضدحرکات