خیمه شب بازی تعزیه گونه وزارت اطلاعات ولی فقیه

رژیم بیمار و فرسوده جمهوری اسلامی با مونتاژ و پخش فلیمی کم محتوا از طریق تلویزیون خود که همچون تئاتری خنده دار موضوع کنفرانس دولت در تبعید را به پرده نمایش درآورد، نخواهد توانست گمانه های خود را در ذهن ملت ایران ترسیم کند . وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با وجود کوشش فراوان راه به جایی نمی برد چرا که حضور حداقل اپوزیسیون در این نمایش مورد تزئین رژیم، خالی از کل ماهیت وجودی اپوزیسیون نظام حاکم بر ایران است.

اپیدمی وزارت اطلاعات با عنوان " الماسی برای فریب" اثری در روند آزادیخواهی ندارد

در حالیکه دو روز به دومین سال روز کودتای ولی فقیه نسبت به رای مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مانده است ( که منجر به تشکیل یک جنبش اعتراضی گسترده، موسوم به جنبش سبز گردید و بیشتر گروه های مخالف رژیم اسلامی در داخل و خارج کشور از مردم آزادیخواه دعوت به تجمع و اعتراض خیابانی نمودند) رژیم با توسل به خیمه شب بازی و ایجاد سر و صدا، خبر فروپاشی طرح دولت در تبعید را با آب و تاب و پوشش گسترده توسط یک عامل کم سواد و بی دانش خود بنام "سید محمد رضا مدحی تازه کند" که یکی از نوادگان مهاجر و متجاوز قبایل کوفه...

در ایران و آذربایجان می باشند به بوق و کرنا می کند و سعی دارد تا به ملت ایران و مخالفین درون و برون کشور یادآور شود که قدرت اصلی اپوزیسیون واقعی حکومت خود را که همان طرح نه چندان قابل قبول دولت در تبعید بوده را از بین برده است.

رژیم بیمار و فرسوده جمهوری اسلامی با مونتاژ و پخش فلیمی کم محتوا از طریق تلویزیون خود که همچون تئاتری خنده دار موضوع کنفرانس دولت در تبعید را به پرده نمایش درآورد، نخواهد توانست گمانه های خود را در ذهن ملت ایران ترسیم کند . وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با وجود کوشش فراوان راه به جایی نمی برد چرا که حضور حداقل اپوزیسیون در این نمایش مورد تزئین رژیم، خالی از کل ماهیت وجودی اپوزیسیون نظام حاکم بر ایران است.

"جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران" از همان ابتدا این فرد را شناسایی و توسط یکی از اعضای هیأت اجرایی جنبش آقای شاهین ترکمان که پیشتر عضو سابق بسیج سپاه پاسداران و سرگروه طراحی امنیتی منطقه بسیج سپاه پاسداران تهران و طراح مستقیم تیپ ولی امر مربوط به امنیت رهبری و تیپ انصار مربوط به حفظ جان سران نظام جمهوری اسلامی بوده و به دلیل عدم تحمل دولت کودتا و نا دیده گرفته شدن رای مردم در دهمین دوره ریاست جمهوری و ضرب و شتم وحشیانه جوانان در خیابان ها ، بازداشت های غیر قانونی ، تجاوز و کشتار از سوی بیت رهبری به مردم پیوسته و جان خود و خانواده اش را به خطر انداخته و بعد تحمل فشار و سختی طاقت فرسا از طریق مرز زمینی خوی ایران وارد شهر مرزی وان ترکیه شده و خود را به سازمان ملل مستقر در ترکیه معرفی کرده بود با استناد به مدارکی، سخنان پوچ و بی پایه سردار کم خرد "مدحی" را یادآور و البته پیشتر، تمامی موارد را به این گروه اندک از اپوزیسیون اشاره نموده بود. لازم به ذکر است در نشست پاریس از "جنبش آذربایجان" نیز دعوت شده بود و رئیس هیأت اجرایی جنبش تا پاریس هم رفته بود که با مدیر اصلی همایش دو روز قبل از برگزاری نشت جلسه ای خصوصی داشته و مطالبی را به شرح زیر یادآوری نموده و بنا بر همین دو دلیل در نشست پاریس حضور شرکت نکرده است.

الف : حضور عنصر ترویستی حکومت اسلامی بنام سید محمد رضا مدحی در دایره این تیم.

ب : شرکت برخی هم وطنان نا آگاه مان از کنگره مجهول و یاغی منش ملیت ها که ناقض یکپارچگی ملی ایران هستند در این نشست.

نکته بسیار مهم و جالب توجه طرح سست " الماسی برای فریب" این است که سرباز گمنام کم سواد و بی دانش وزارت اطلاعات بسیار کوشید تا به جنبش آذربایجان نیز نفوذ کند و حتی همان سرباز بی مقدار در یک جلسه اینترنتی ضمن گفتگو با اعضای هیأت اجرایی جنبش آذربایجان اعلام کرد آماده است یک میلیون یورو به جنبش بپردازد تا ما از پیوند دادن آذربایجان به جنبش آزادیخواهی دست بکشیم و زیر نظر جنبش مورد نظر او به نام "جمع یاران" فعالیت کنیم که با برخورد تند رئیس هیأت اجرایی جنبش روبرو شد.

زنده باد آزادی و دمکراسی

پاینده ایران و ملت ایران

هیات اجرایی جنبش آذربایجان

10 مارس 2011

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.