18 فایل صوتی روز اول کنفرانس

بخش سوم
مقصود مقصودنیا/رئوف کعبی/علی پورنقوی/بهزاد کریمی/مهدی پرویز/هرمز هوشمند/ملیحه/رضا اکرمی/محمود بهنام/پرویز نویدی/ناهید جعفرپور/رحمان/وهاب انصاری/علی صمد/مسعود/سیامک کلهر/محمد عظیمی/اسفندیار/اکبر سیف/امیر بهبودی

برنامه بعد از ظهر روز اول به اظهار نظر حاضرین در نشست اختصاص داشت.
تعداد زیادی از حضار نظرات خود را پیرامون منشورها بیان کرده و به تبادل نظر پرداختند.

 

مقصود مقصودنیا

رئوف کعبی

علی پورنقوی

بهزاد کریمی

مهدی پرویز

هرمز هوشمند

ملیحه

رضا اکرمی

محمود بهنام

پرویز نویدی

ناهید جعفرپور

رحمان

وهاب انصاری

علی صمد

مسعود

سیامک کلهر

محمد عظیمی

اسفندیار

اکبر سیف

امیر بهبودی

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.