سفر 3 دختر بریتانیایی به ترکیه و پیوستن به داعش در سوریه CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_10.mp4
انتشار از: