" نه! به جمهوری اسلامی" در گوتنبرگ

در سالروز روی کار آمدن حکومت سیاه جمهوری اسلامی یعنی 12 فروردین تجمع کردیم تا بار دیگر اعتراض و نه! بزرگ خود را بر علیه رژیمی که دروغ و عوامفریبی را دستاویز به روی کار آمدن خود و جنایت ، سرکوب و اعدام را ابزاری برای بقای ننگین خود به کار میبرد ، اعلام کنیم

در میدان گوستاو آدولف شهر گوتنبرگ سوئد برگذار شد :

در سالروز روی کار آمدن حکومت سیاه جمهوری اسلامی یعنی 12 فروردین تجمع کردیم تا بار دیگر اعتراض و نه! بزرگ خود را بر علیه رژیمی که دروغ و عوامفریبی را دستاویز به روی کار آمدن خود و جنایت ، سرکوب و اعدام را ابزاری برای بقای ننگین خود به کار میبرد ، اعلام کنیم
و ندای حق طلبی خود را که همانا در سایه سرنگونی ایننظام می بینیم به گوش جهان برسانیم.

در این تجمع سیاسی علاوه بر سخنرانی و آگاهی رسانی به جامعه میزبان از نقش سرکوبگر این نظام فاسد و سایه سیاه آن در محدود کردن آزادی های فردی و اجتماعی ، گروهی از پناهجویان که داغ اسارت و ظلم جمهوری اسلامی را با پوست و گوشتشان حس کرده اند تاتر خیابانی را اجرا نمودند تا بوسیله آن گوشه ای از وحشی گری و جنایت رژیم را پیش چشمان دنیا به نمایش بگذارند.

به امید روزی که چوبه های دار هم شکوفه دهند و روزی که دماوند و تفتان ، سهند و سبلان از بلند ترین نقطه خود به مردم سرزمینمان لبخند شادی بزنند .

با حمایت :

کانون پناهجویان ایرانی در سوئد
کمپین میسترو اوس اینته
کانون همبستگی با کارگران ایرانی
واحد پناهندگی جامعه حقوق بشر سوئد
گروه خبری ایران پرس دایجست 
انجمن رسانه ای پیام

تاریخ : 31 مارس 2012 برابر با 12 فروردین 1391 خورشیدی
مکان: میدان گوستاو آدولف شهر گوتنبرگ سوئد

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.