وزیر سوری حاضر به مذاکره با آمریکا درباره داعش - نه اسد NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/x_lon_itnsyria_150317.mp4
انتشار از: