در حادثه قطار در هند 30 نفر کشته شدند - NBC

انتشار از: