گزارشی از کنگره 14 فدائیان خلق ایران (اکثریت) 12 فایل صوتی

بعد از ظهر روز اول سه موضوع اصلی را در دستور کار داشت. موضوع اول بررسی سند سیاسی مصوب شورای مرکزی و پیشنهادات برای تغییر آن بود و موضوع دوم بررسی به تحولات منطقه اختصاص داشت و موضوع سوم عبارت بود از بررسی روند پروژه وحدت چپ و تعیین چگونگی رسیدگی به قرار پروژه و همچنین بررسی روند پروژه وحدت چپ و چشم انداز آن و در نهایت بحث و بررسی قرار پروژه وحدت چپ.

بعد از ظهر روز اول سه موضوع اصلی را در دستور کار داشت. موضوع اول بررسی سند سیاسی مصوب شورای مرکزی و پیشنهادات برای تغییر آن بود و موضوع دوم بررسی تحولات منطقه اختصاص داشت و موضوع سوم عبارت بود از بررسی روند پروژه وحدت چپ و تعیین چگونگی رسیدگی به قرار پروژه و همچنین بررسی روند پروژه وحدت چپ و چشم انداز آن و در نهایت بحث و بررسی قرار پروژه وحدت چپ.

در بخش اول تعدادی از نمایندگان کنگره نقطه نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند. آنچه که جلب نظر میکرد، وجود نظرات کاملا متضاد درباره جمهوری اسلامی و شیوه برخورد با آن بود.

بهروز خلیق

 

بهزاد کریمی

دکتر رضا جوشنی

منوچهر مقصودنیا

 

محمدصادق اصغری

دنا بابا احمدی

حسن نادری

عباس طهماسب وزیری

مجید عبدالرحیم پور

علی صمد

ملیحه محمدی

 

دکتر حسن زهتاب

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.