احضار و بازپرسی وحید اصغری زندانی سیاسی

وحید اصغری امروز سه شنبه به شعبه سوم دادسرای امنیت مستقر در اوین احضار شد و نزد بازپرس روحانی ای به نام حسینی بازپرسی شد.

این احضار دوم این زندانی سیاسی در مورد پرونده چهارم وی است به اتهام انتشار نامه ای از سوی وی که در آن خواستار حذف اصل "مذهب رسمی کشور" از قانون اساسی کشورها شد، برای وی تشکیل شده است.
 نوبت اول احضار وی در مورد این پرونده به شماره پرونده 3/ب  920116 در تاریخ 2/11/92 بوده است که آقای اصغری از بند 350 اوین به این شعبه احضار شده بود و به علت عدم اجازه برای داشتن وکیل، تنها از حق سکوت خود استفاده کرده است.

وحید اصغری  که همکنون در زندان رجایی  شهر می باشد در این نامه نوشت : "به استناد به اصول ۱ و ۲ و ۸ و ۱۸ و ۱۹ و۲۶ به خصوص ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از پارلمان ها و رهبران کشورها خواستار لغو اصل مذهب رسمی کشور از قانون اساسی کشورها و احترام به گوناگونی اعقاید و عدم دخالت دین در دولت و سیاست هستم."

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.