ساطور خونین محارب آخرین تدبیر فاشیسم ولایت فقیه

اتهام محارب که سیدعلی خامنه ای و باند تبهکارش این روزها به عنوان آخرین برگ جنایت از آستین خود درآورده اند درست همان اتهامی است که حکومت اسلامی با توسل به آن در دهه 1360 هزاران تن از دگراندیشان ایران را اعدام نمود و به مدت 30 سال سکوت قبرستان را بر میهن ما حکمفرما ساخت . سیدعلی خامنه ای و باند نظامی – امنیتی پیرامون او تصور می کنند که این بار هم می توانند با توسل به حربه زنگ زده و رسوای محارب مانند سالهای 60 ، فضای رعب و وحشت را بر جامعه مسلط گرداند و مردم را خانه نشین سازند !

اتهام محارب که سیدعلی خامنه ای و باند تبهکارش این روزها به عنوان آخرین برگ جنایت از آستین خود درآورده اند درست همان اتهامی است که حکومت اسلامی با توسل به آن در دهه 1360 هزاران تن از دگراندیشان ایران را اعدام نمود و به مدت 30 سال سکوت قبرستان را بر میهن ما حکمفرما ساخت . سیدعلی خامنه ای و باند نظامی – امنیتی پیرامون او تصور می کنند که این بار هم می توانند با توسل به حربه زنگ زده و رسوای محارب مانند سالهای 60 ، فضای رعب و وحشت را بر جامعه مسلط گرداند و مردم را خانه نشین سازند ! خامنه ای جانی و تمامی کسانی که طی 30 سال گذشته در دریائی از خون فرزندان این آب وخاک غوطه ور شده اند بدانند که این بار حتی ساطور قصابی محارب هم نمی تواند این ملت بپا خواسته را از حرکت به سوی برچیدن نظام اسارت بار ولایت فقیه باز دارد .

جنایت و خونریزی کودتاچیان برای حفظ ولایت فقیه که ازابتدای تأسیس پایه هایش برخون بنا نهاده شده و ملت وکشوری را به تباهی کشانده وارد فاز جدیدی گردیده است ، ستاد رهبری بیت کودتا که ازقدرت بیکران مردم ایران در خیزش تاسوعا و عاشورا به وحشت افتاده و سرنگونی خود را زودآیند می بینند بجای تسلیم در برابر اراده ملت سلحشورایران ، برای به تأخیر انداختن مرگ محتوم خویش ، راه خطرناک و بی بازگشت سرکوب شدیدتر، خون ریزی بیشتر و دستگیری بیشتر را در پیش گرفته است .

1- وقتی که پس ازاعلام نتایج انتخابات قلابی اسلامی ، ملیون ها تن از مردم دلیرایران دراعتراض به کودتای انتخاباتی جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند ، جانیان گوش بفرمان بیت کودتا مردم بی سلاح را به گلوله بستند و در بلندگوهای خود دمیدند که اعتراض کنندگان به نتایج انتخابات اسلامی یک مشت " خس وخاشاک و غرب زده و هوادار انقلاب رنگی اند که سرکوب شدند ".

2- وقتی که مردم ایران در "روزقدس" با خیزش ملیونی خود درخیابانهای تهران وشهرستانها از جمهوری ایرانی سخن گفتند و علاوه بر شعارهائی از قبیل مرگ بردیکتاتور و مرگ برخامنه ای ، شعار :"نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران " را هم بر شعارهای خود اضافه کردند بیت کودتا دربلندگوهای خود دمید که : " اعتراض کنندگان یک مشت منافق و سلطنت طلب اند که همگی آنان دشمن اسلام و حکومت الهی اند و از اسرائیل و امریکا دستور می گیرند."

3- وقتی که در خیزش 13 آبان ، مردم دانا و سلحشور ایران با سالگرد خیمه شب بازی ضد انسانی گروگانگیری جمهوری اسلامی فاصله گرفتند و در شعارهای خود عمده ترین حامیان خارجی حکومت ولایت فقیه را نشانه رفتند و در خیابانهای تهران وشهرستانها فریاد برآوردند که : " روسیه کشورم را رها کن ، چین برو گمشو" بلندگوهای بیت کودتا ادعا کردند که :" مخالفان نظام مقدس اسلامی همگی از عوامل استکبار جهانی اند که در روزقدس تعدادشان حد اکثربه پنج هزار نفر هم نمی رسید و توسط نیروهای انتظامی سرکوب شدند "

4- وقتی که برای جلوگیری از خیزش 16 آذر صدها دانشجوی مبارز و فعالان سیاسی و اجتماعی را از

پیش دستگیر کردند و در روز موعود نیز اراذل و اوباش حکومتی خشونت وسرکوب را به اوج رساندند

بلندگوهای بیت کودتا ادعا کردند که : " چون در مراسم 16 آذر، ضد انقلاب و عوامل اسکتبار جهانی که تعداشان حد اکثر به هزار ودویست نفر هم نمی رسید عکس امام را آتش زدند و به حریم مقدس ارزش های نظام اسلامی توهین کردند ! نیروهای انتظامی از این پس هیچ حرکت مخالفی را تحمل نخواهد کرد."

5- وقتی که در جریان تشییع جنازه آیت الله منتظری علیرغم ممنوعیت و بستن راه ها ، ملیون ها نفر بطور خود جوش به خیابانها ریختند و در قم و تهران و واصفهان و نجف آباد و سایرشهرهای ایران فریاد برآوردند که: "خامنه ای ننگت باد ، منتظری روح ات شاد" بلندگوهای بیت کودتا اعلام کردند که: " نیروهای انتظامی و بسیج مردمی بر اوضاع کاملاً مسلط اند و تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شده است که در روزهای تاسوعا وعاشورا کوچکترین حرکت جریان نفاق سبز را در نطفه خفه سازند"

6- وسرانجام در خیزش عمومی و سرتاسری تاسوعا و عاشورا ، ملت ایران بدرستی خامنه ای کودتاچی را در جایگاه یزید نشاند و برای هزارمین بار با صدای بلند اعلام کرد که : " رهبرما قاتل است ولایت اش باطل است ، کسی که می گوید عادل است قاتل است ولایت اش باطل است" اراذل واوباش حکومتی که از چند هفته قبل خودرا برای چنین روزی آماده کرده بودند در روزعاشورا وحشی گری های خود را به اوج رساندند ، دوباره وبرای چندمین بار مردم بی سلاح وبی دفاع را به گلوله بستند ، در زیر چرخ های ماشین له کردند ، از روی پل به زیر افکندند که درمجموع حاصل اش دهها کشته ، هزاران مجروح و هزاران دستگیری و زندانی بوده است .

در جریان خیزش عاشورا علیرغم توحش نیروهای انتظامی حکومت اسلامی و اراذل و اوباش لباس شخصی ، تاریخ ایران صحنه هائی از تمدن ، متانت و بزرگ منشی جنبش آزادیخواهانه مردم ایران را به ثبت رسانید . درعکس ها و فیلم های خیزش مردم در روز عاشورا صحنه هائی مشاهده می شود که وقتی برخی از چماقداران اوباش در محاصره مردم گرفتار می آیند و مردم خشمگین قصد کتک زدن و مجازات آنان را دارند زنان شیردل ایرانی خود را سپر قرار داده و نمی گذارند که مردم خشمگین به آنان آسیبی وارد سازند. در این فیلم ها صدای زنان و مردان آزاده ی ایران را می شنویم که می گویند " آنها را نزنید ، ما مثل آنها وحشی نیستیم ، بگذارید بروند و پیام کرامت و شرافت انسانی ما را به دوستان وحشی خود برسانند" و این اوج اخلاق انسانی و نیک اندیشی مردمی است که از هفت ماه پیش تا به امروز مورد کشتار و سرکوب و تجاور قرار گرفته اند . تاریخ تمدن بشری چنین صحنه هائی را از یاد نخواهد برد آنچنان که صحنه های جنایت و توحش دارودسته ی فاشیست ولایت خامنه ای را هم از یاد نخواهد برد .

ودر فردای خیزش ملی و سرتاسری عاشورا ، وقتی که ترس مرگ سرتاپای وجود خامنه ای فرتوت و دارودسته تبهکارش را فرا گرفته بود ، تهی مغزان بیت کودتا برای مقابله با جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم ایران باز چاره را در تشدید خشونت و اعمال جنایت بیشر جستجو کردند و این بار علاوه بر دستگاههای تبلیغاتی و دروغ پرداز حکومتی ، از منبرها و محراب های مساجد و نمازهای جمعه نیزفتوای آدم کشی بیشتر و سرکوب بیشتر مردم ایران صادرگردید .

در پی صدور فتوای "محارب" بودن دستگیرشدگان مراسم عاشورا از جانب چند آخوند افسار گسیخته و آدم خوار ، ابراهیم رئیسی معاون قوه قضائیه حکومت خون وجنون اسلامی نیز به صدا درآمد و در مصاحبه ای تلویزیونی ضمن استناد به قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی ، اعمال و رفتار شرکت کنندگان در مراسم عاشورا را مصداق "محاربه" دانست و وعده داد که دستگیر شدگان را بااین اتهام مجازات خواهند کرد . این عنصر جنایتکار در ازجمله چنین گفت: « محاربه به معنی جنگ است و در عنوان فقهی به کسی [محارب] می گویند که در مقابل خدا، رسول خدا، و حکم آنان بایستد و شمشیر بکشد و سلب امنیت عمومی بکند و اگر برخی خواص درباره حرمت شکنی های روز عاشورا اعلام مواضع و برائت نکنند در همه جرایم شریک هستند و بر این اساس حتما مجازات خواهند شد.»

بدین ترتیب حکومت فاسد و جنایت پیشه ولایت فقیه پس از هفت ماه اعمال خشونت ، کشتار و تجاوز به جوانان این سرزمین اینک به درجه ای از ورشکستگی رسیده است که می خواهد دستگیر شدگان بی گناه مراسم عاشورا را به جرم محاربه با "خدا و رسول خدا" محاکمه و اعدام کند تا بلکه مردم ایران را مرعوب ساخته و از ادامه راه آزادیخواهی باز دارد . غافل از اینکه اگر حتی کسی بخواهد به این اتهام قلابی و من درآوردی وجاهت قانونی بدهد ، این نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و اراذل و اوباش لباس شخصی بوده اند که علیه مردم بیگناه ایران "محاربه" کرده اند ، طی هفت ماه گذشته همیشه این نیروها بوده اند که به مردم حمله ور شده اند ، اسلحه و گاز اشک آور و چماق و باتون در دست چه کسانی بوده و علیه چه کسانی بکار گرفته شده است ؟ خون چه کسانی بر زمین جاری شده است ؟ سر وسینه چه کسانی دریده شده است ؟ و چه کسانی مورد تجاوز قرار گرفته اند ؟ و اینک معاون ملعون قوه قضائیه حکومت ولایت فقیه در اوج وقاحت و بی شرمی ، تمام مظلومان و آسیب دیدگان را در جایگاه مجرم و "محارب" قرار می دهد و طناب دار و اعدام را به آنان وعده می دهد . کسی نیست که از این جانوران وحشی و افسار گسیخته سئوال کند که این مردم ستمدیده و شریف که شما آدمکشان حرفه ای در اطاق های توطئه برای شکست دادن آنان نقشه می کشید با کدام خدا و پیغمبر جنگیده اند که شما به نیابت از جانب خدا و پیغمبر مجازات مرگ را برای این مردم در نظر گرفته اید ؟ آیا 30 سال جنایت و تبهکاری بنام خدا و پیغمبر کافی نیست ؟ بس کنید این همه عوامفریبی را شیادان خون آشام که این بار اگر خود را به "آسمان هفتم" هم برسانید و پهلو به پهلوی "خدا وپیغمبر" خویش بنشینید مردم دلیر و جان به لب رسیده ایران شما را از آنجا بزیر خواهند کشید .

اتهام "محارب" که سیدعلی خامنه ای و باند تبهکارش این روزها به عنوان آخرین برگ جنایت از آستین خود درآورده اند درست همان اتهامی است که حکومت اسلامی با توسل به آن در دهه 1360 هزاران تن از دگراندیشان ایران را اعدام نمود و به مدت 30 سال سکوت قبرستان را بر میهن ما حکمفرما ساخت . سیدعلی خامنه ای و باند نظامی – امنیتی پیرامون او تصور می کنند که این بار هم می توانند با توسل به حربه زنگ زده و رسوای "محارب" مانند سالهای 60 ، فضای رعب و وحشت را بر جامعه مسلط گرداند و مردم را خانه نشین سازند ! خامنه ای جانی و تمامی کسانی که طی 30 سال گذشته در دریائی از خون فرزندان این آب وخاک غوطه ور شده اند بدانند که این بار حتی ساطور قصابی "محارب" هم نمی تواند این ملت بپا خواسته را از حرکت به سوی برچیدن نظام اسارت بار ولایت فقیه باز دارد . بگذار جنایتکاران حکومت مطلقه فقیه در واپسین دم حیات ننگین خود از ترس مرگ باز هم چنگ و دندان نشان دهند و باز هم ساطور قصابی "محارب" را از غلاف چرکین و خون آلوده ی خود بیرون کشند ، این بار مردم قهرمان ایران از راهی که در پیش گرفته اند باز نخواهند گشت .

12 دی ماه 1388

2 ژانویه 2010

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.