13 آبان و نوکران روس در ایران

به جرأت می توان گفت که در طول یکصد سال اخیر هیچ سیاستی مانند اشغال سفارتخانه امریکا و اقدام به گروگان گیری ، منافع ملی ایران را دچار خسارت های جبران ناپذیر نساخته است . اگر روزی قرار براین شود که متخصصان مختلف به ارزیابی میزان خسارات جانی و مالی و سیای واقتصادی و فرهنگی و هنری و غیره و غیره که در نتیجه پیامدهای آن اقدام شرورانه ، نصیب مردم ایران گردید بپردازند آنگاه خواهید دید که

به جرأت می توان گفت که در طول یکصد سال اخیر هیچ سیاستی مانند اشغال سفارتخانه امریکا و اقدام به گروگان گیری ، منافع ملی ایران را دچار خسارت های جبران ناپذیر نساخته است . اگر روزی قرار براین شود که متخصصان مختلف به ارزیابی میزان خسارات جانی و مالی و سیای واقتصادی و فرهنگی و هنری و غیره و غیره که در نتیجه پیامدهای آن اقدام شرورانه ، نصیب مردم ایران گردید بپردازند آنگاه خواهید دید که در پرتو اقدام رذیلانه ای که حکومت خون وجنون اسلامی هنوز بدان افتخار می کند و آنرا به عنوان " یوم الله" از آن یاد می کند و به خورد عوام جاهل می دهد چه فاجعه برای مردم ایران ببار آورده است. فقط یک قلم از نتایج اشغال سفارت امریکا ، از جنگ 8 ساله ایران و عراق با یک ملیون کشته و زخمی ، می توان یاد کرد .

به هنگام اشغال سفارتخانه امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام ، اگر یک مشت آخوند بی سواد و تازه به قدرت رسیده و بی خبر از قوانین بین المللی نمی دانستند ولی درعوض بسیاری از روشنفکران و رهبران احزاب و گروههای سیاسی ایران در آن زمان ، خوب می دانستند که سفارتخانه ی کشورهای مختلف بخشی از خاک کشور متبوع خویش اند و تعرض به یک سفارتخانه به مثابه تجاوز به خاک آن کشور است ، حتی دولت موقت و شخص مهندس بازرگان که تا حدودی با حقوق و روابط بین الملل آشنائی داشتند ، بلافاصله خطرات اشغال سفارت و گروگان گیری و عواقب وخیم آنرا به خمینی و آخوندهای تازه به قدرت رسیده هشدار دادند ، اما "امام امت" و رهبرانقلاب در آن روزها مصلحت اسلام را در این تشخیص داد که به توصیه ی کیانوری ها و طبری ها گوش فرا دهد نه به دلسوزی های بازرگان ها و فروهرها ، و از اینجا بود منافع ابرقدرت روس با مصالح حکومت نوبنیاد ولایت فقیه اسلامی جوش خورد تا صفحه ی سیاه جدیدی را درتاریج کشور ما بگشاید . تاریخی که برگ برگ آن ، حکایت از کشتارها ، ویرانگری ها ، دزدی ها و شکنجه ها و اعدام ها دارد که صد البته همه این تبهکاری ها و جنایات بخاطر"رضای خدا" و حفظ "بیضه اسلام" و فراهم ساختن شرایط "ظهور مهدی موعود" بوده است !

هنوز کار تسخیر سفارتخانه امریکا و چشم بند زدن به چشم های دیپلمات های امریکائی توسط مشتی دانشجوی مذهبی بازی خورده به پایان نرسیده بود که بلافاصله در بعد ازظهر روز 13 آبان سال 1358 کمیته مرکزی حزب توده ایران با انتشار اعلامیه ای ، اشغال"لانه جاسوسی" توسط دانشجویان خطا امام را به مردم ایران و "امام خمینی" تبریک و تهنیت گفت ( متن اعلامیه در انتهای این صفحه درج می گردد) و این اقدام نابخردانه را سرفصل مبارزات "ضد استکباری و ضدامپریالیستی" مردم ایران خواند و دولت مهندس بازرگان را که مرکب از پاره ای از شخصیت های ملی بود بباد انتقاد گرفت و به زد وبند با کشورهای غربی و امریکا متهم ساخت . آری دولت بازرگان ومنتخب خمینی که حاضر نشد آن تجاوز و بی قانونی را تأیید نماید سه روز پس از اشغال سفارتخانه امریکا مجبور به استعفا گردید تا راه برای رود ابرقدرت روس و چین و نوکران ایرانی آنان به صحنه سیاسی و پر کردن جای خالی امریکا و سایرغارتگران غربی باز شود . و از آن تاریخ بود که رهبران بیگانه پرست حزب توده ایران به تئوریزه کردن خط "ضدامپریالیستی امام" مشغول شدند و هم خود را و هم بسیاری از روشنفکران ایران و برخی از گروههای سیاسی را در این خط ارتجاعی وضد ملی ذوب کردند . ذوب شدگی بسیاری از ایدئولوژی زده گان سرخ در ایدئولوژی سیاه خمینی تا جائی پیش رفت که دغدغه اصلی پیروان خط ضد امپریالیستی امام ! "مسلح کردن سپاه پاسداران به سلاح سنگین " و فعال تر کردن دادگاههای انقلاب برای ریشه کن کردن "ضدانقلاب" شد !

و طنز تاریخ این است که پس از گذشت 30 سال ، درست همان ذوب شدگان در "خط ضد امپریالیستی امام" چه از نوع زمینی و ماتریالیستی اش و چه از نوع الهی و ایده آلیستی اش ، از قیام سبز نسل جوان ایران به وحشت افتاده و برای مهار کردن آن به تقلا افتاده اند . نگاه کنید به اطلاعیه ها و نوشته های شان که چگونه تلاش می کنند که جنبش سبزملی ایرانیان را از گوهر ملی و رنگین کمانی اش که راز قدرت و طوفندگی آن است تهی سازند و برآن خواسته ها و شعار هائی که موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر نیندازد سوار نمایند .

در آستانه 13 آبان که خیزش دیگری از نسل جوان ایران را شاهد خواهیم بود ، برخی از همان ماتریالیست های قدیمی ذوب شده در "خط ضدامپریالیستی امام" دوباره با ایده آلیست های ذوب شده در "خط امام" متحد شده و ضمن انتقاد از پاره ای شعارهای "روزقدس" ، به مردم ایران و نسل جوان ما توصیه می کنند که در شعارهای خود از زیاده خواهی و افراط گری پرهیز کنند و مثالی را هم که برای افراط گری می زنند شعارهائی از قبیل "جمهوری ایرانی" و " نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران" و " مرگ بر روسیه" وغیره می باشد . یعنی هر شعاری که بخواهد در مقابل حکومت نکبت بار اسلامی ، هویت ایرانی را در اذهان تداعی نماید و وابستگی این رژیم را به روسیه غارتگر نشان دهد ممنوع . گوئی که حتی فروپاشی اردوگاه موعود و فرو ریختن دیوار برلین هم نتوانسته است از میزان عشق وعلاقه ی این پریشان فکران نسبت به "خط ضدامپریالیستی امام" بکاهد !

آیا براستی جنبش سبز ملی ایرانیان در روز 13 آبان به توصیه ذوب شدگان در "خط ضدامپریالیستی امام" پاسخ مثبت خواهد داد ؟ تا فردا صبر خواهیم کرد .

12 آبان ماه 1388

3 نوامبر 2009

 

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران .

حزب توده ایران اشغال سفارت امریکا ، مرکز توطئه علیه انقلاب ایران را تأیید و مذاکرات هیأت نمایندگی دولت موقت با برژنسکی ، یکی از توطئه گران اصلی برضد انقلاب ایران را محکوم می کند .

در همان زمان که هیأت نمایندگی دولت موقت با برژنسکی توطئه گر مذاکره می کرد – و اینک معلوم شده است که این مذاکرات بدون اجازه امام صورت گرفته است – تظاهرات مردم ایران ، در روز عید قربان ، علیه توطئه های امپریالیسم امریکا برضد انقلاب ایران جریان داشت .

خشم ونفرت مردم ایران از امپریالیسم امریکا ، این دشمن اصلی و واقعی مردم ایران ، روز 13 آبان روز شهادت دانشجویان و دانش آموزانی که به فرمان امریکائی ها و بدست شاه خائن و دژخیمانش به خاک وخون غلطیدند ، به اوج خود رسید .

در این روز ملیونها نفر از دانش آموزان و دانشجویان و سایر اقشار مردم ، بار دیگر جنایات امپریالیسم امریکا را علیه انقلاب یک صدا محکوم کردند . در پایان تظاهرات 13 آبان ، گروهی از دانشجویان مسلمان پیرو امام ، سفارت امریکا ، مرکز توطئه علیه انقلاب ایران را اشغال کردند و و عده ای از امریکائیان را به گروگان گرفتند و اسناد فروانی از توطئه های امریکا از جمله در کردستان و خوزستان بدست آوردند .

آنها خواستار تسلیم شاه امریکائی به مردم ایران هستند تا این مرد خائن ، جانی ، قاتل ، سرشکنجه گر و دزد در پیش پای ملت اعدام گردد . آنها خواهان لغو قرار داد نظامی و اقتصادی اسارتگر ، و قبل از همه لغو قرار داد نظامی دوجانبه نظامی با امریکا هستند .آنها خواستار آن هستند که نفوذ امپریالیسم امریکا در میهن ما ریشه کن شود ، زیرا می دانند که بدون اینکار ، ایران عزیز ما روی استقلال و آزادی و عدالت را نخواهد دید . آنها بیانگر خواست قاطبه مردم ایران هستند . درود پر شور بر جوانان انقلابی میهن ما !

مردم ایران با شنیدن خبر اشغال لانه ی جاسوسان و توطئه گران امریکا ، درست همانند روزی که شاه خائن فرار کرد ، در خیابانها به شادی پرداختند و گل و نقل پخش کردند . همه نیروهای انقلابی نیز پشتیبانی خود را از این عمل بجا و شجاعانه ابراز کردند .

حزب توده ایران ، که خود از مبارزان اصلی برضد امپریالیسم امریکا است ، این آگاهی و دلیری مردم ایران ، این عزم راسخ و اراده متحد برضد امپریالیسم امریکا و درک درست مشی امام خمینی را تحسین میکند و تهنیت می گوید .

مردم ایران امپریالیسم امریکا را نه فقط به عنوان دشمنی که دد منشی چون رژیم پهلوی را به آنها تحمیل کرده بود ، می شناسد ، بلکه دست جنایتکار و خون آلود این دشمن را در تمام توطئه ها ی9 ماهه پس از انقلاب ایران بخوبی دیده اند و می بینند .

افروختن جنگ برادر کشی در کردستان و خوزستان ،ترور شخصیت های سیاسی و مذهبی و انقلابی ، خرابکاری در اقتصاد کشور و در دستگاه دولتی ، کارزار تبلیغاتی ضد انقلابی در داخل و خارج ، تدارک اشغال نظامی خلیج فارس ، همکاری با اسرائیل صهیونیستی ، ایجاد جبهه متحد از رژیم های خائنی چون سادات ، عربستان سعودی و سلطان قابوس ، همه و همه هدفی جز سرکوب انقلاب ایران و همه جنبش های انقلابی در خاورمیانه از جمله جنبش خلق قهرمان فلسطین ندارد . واین را مردم ایران می دانند .

در برابر این هوشیاری ودرک الهام بخش مردم ایران ، عمل هیأت نمایندگی دولت موقت در مذاکره با برژنسکی توطئه گر ، اسف انگیز تر ، دردناک ترو خطرناک تر جلوه می کند . این نشانه آن است که که کسانی به تمایل و اراده مردم و به مشی امام خمینی بی اعتنا هستند . این نشانه آن است که کسانی می خواهند دستاوردهای انقلاب بزرگ ضدامپریالیستی و خلقی مردم قهرمان ما را با مذاکرات پشت پرده ، با روش های محافظه کارانه و سازش کارانه به بهانه " سیاست گام به گام" بر باد دهند . چنین روشی از نظر مردم ایران ، همه نیروهای انقلابی و حزب توده ایران محکوم است و باید بی درنگ قطع گردد.

ما یک دل و یک صدا ، همفکر و هم قدم با مردم ، مردمی که به پیروی از مشی قاطع ضدامپریالیستی و خلقی امام خمینی ، رهبر انقلاب ایران ، در خیابان های ایران فریاد می زنند ، پیروزی نهائی ، اخراج امریکائی ، معتقدیم که تنها پاسخ قاطع و ضرور به امپریالیسم ، به سرکردگی امپریالیسم امریکا ، از ایران عزیز ماست . مبارزه ما ، همراه با مردم آگاه و قهرمان ایران ، برای نیل به این هدف مقدس ادامه دارد .

کمیته مرکزی حزب توده ایران

13 آبان ماه 1358   

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.