"برخورد نزدیک از نوع "تاجکی"، "افغان" و "ایرانی"
07.05.2015 - 17:19

به همۀ خواهران و برادران مهربانم در افغانستان

------
امروز در خبرها خواندم که چهارتن از قاتلان "فرخنده" به اعدام محکوم شدند 
درد دل های شما را می دانم، اما از شما انسانهایی که با اعدام" انسان" مخالفید، خواهش می کنم پیش قدم شوید و از محکمۀ عالی بخواهید که حکم اعدام این چهار تن را بعنوان یک حکم غیر انسانی لغو کند
انسانهایی همانند شما، با گرفتن چنین موضعی، انسان بودن خود را نشان خواهید داد 
آنها که "فرخنده" را کشتند، قاتل هستند. کشتن قاتل، به چرخۀ کشتن در سرزمین زیبا ، مهربان و خونین تن افغانستان دامن خواهد زد

خواهران و برادران مهربان افغان
در بهترین حالت شما و انسانهایی همانند شما با بیان دیدگاه های خود، از خانوادۀ "فرخنده" نیز بخواهید که خواهان لغو حکم اعدام چهارتن و یا شاید "انسان" های دیگر شوند که "فرخنده" را به قتل رساندند و بدینگونه قدم دیگری در راه حفظ آرامش در جامعۀ افعانستان بردارید
برادرانه و عاجزانه از شما خواهشمندم با هر حکم اعدامی، به هر دلیل و نشانه ای در افغانستان مقابله کنید
من شکی ندارم که انسانهای نیکی همانند شما "بخشش" را بر انتقام ترجیح خواهید داد
این چهار تن و یا افراد دیگر را نگذارید که اعدام شوند

بگذارید در سرزمین افغانستان دیگر خون نریزد، بگذار این بار بنام "فرخنده" خون نریزد
بگذار قاتلین فرخنده تا آخر عمرشان در زندان در بند باشند، اما جانشان را نگیرید
گرفتن جان را به جان آفرین واگذار کنید

برادر کوچک شما

کیانوش رشیدی قادی
هفدهم اردیبهشت سال 7037 میترایی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
ایمیل دریافتی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما